Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 12. september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 12. september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 12. september 2013

2 500 elever Studiespesialisering (ssp) 1. år (Vg 1) - 6 paralleller 2. år (Vg 2) - 5 paralleller 3. år (Vg 3) - 5 paralleller Idrettsfag En parallell på hvert trinn Ettårig forberedende grunnkurs for minoritetsspråklige

3 70 ansatte Ledelse Brynhild Idland – rektor Jan Erik Dahler – assisterende rektor Inger Bjelke – studieleder Astrid Lysne - avdelingsleder Rådgivere Anders Magnryd – sosialpedagogisk rådgiver Charlotte Aksland – utdannings- og yrkesveileder Helsesøster: Kari Bondø Pedagogisk- psykologisk rådgiver: Ida Qviller

4 KantineBibliotekAuditorium Rådgivere

5 Skolens visjon Med kultur for læring På Nadderud skal elevene møte en kultur der livslang læring, dannelse, engasjement og respekt for enkeltmennesket står sentralt.

6 Skolens satsningsområder Didaktiske metoder o Fokus på lese- og skrivestrategier Vurdering o Fokus på underveisvurdering Skolemiljø o Trivsel og elevaktivitet (elevenes psykososiale miljø – opplæringslova kap 9a)

7 Avsluttende fag vg1 SSP Engelsk Naturfag Matematikk Samfunnsfag Geografi Idrett Engelsk Naturfag Matematikk Aktivitetslære 1 Topp/Breddeidrett

8 Matematikk 2 mulige løp P og T Obligatorisk med matematikk i 2 år Kan bli trukket ut til eksamen etter 1. året

9 Avsluttende fag vg2 SSP Fremmedspråk Matematikk 3 programfag Idrett Fremmedspråk Matematikk Geografi Samfunnsfag Aktivitetslære 2 Treningsledelse 1 Treningslære 1 1 programfag

10 Avsluttende fag vg3 SSP Norsk Religion Historie Kroppsøving 3 programfag Idrett Norsk Religion Historie Kroppsøving Aktivitetslære 3 Treningsledelse 2+3 Treningslære 2 Idrett og samfunn 1 programfag

11 Ekstra på Nadderud Internasjonalisering Fremmedspråkdager Realfagskonkurranser og realfagsverksted Karriereprosjekt Kultur Akershus Samarbeid med bedrifter og Bærum kommune Samarbeid med UiO

12 Rutiner ved fravær «Plutselig fravær»: Alltid beskjed til skolen. Planlagt fravær: Eleven søker om permisjon på eget skjema. Se Itl/Nadderudelever–Informasjon/Søknad om permisjon Alt fravær vises på vitnemålet, men…. Fravær som ikke skal vises på vitnemålet –Forskrift til opplæringsloven §3-47 –Dokumentasjon må følge søknad Udokumentert fravær følges alltid opp

13 Elevens plikter i forhold til vurdering Forskrift til opplæringslova §3-3,3 Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget.. (lovdata.no)

14 Skolens plikter i forhold til vurdering Forskrift til opplæringslova §3-3,3 Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at den retten eleven, har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. (lovdata.no)

15 Nyttig på nett www.nadderud.vgs.no –Ordensreglement –Regler om bokutlån –Kalender –Skolerute –nyheter www.lovdata.no –Forskrift til opplæringslova –Opplæringslova Utdanningsdirektoratet www.udir.nowww.udir.no –Læreplaner –Eksamen It’s learning (læringsplattform) Skolearena (fravær, anmerkninger, karakterer, skolekalender)

16 Foreldresamarbeid på Nadderud VG 1 –Velkommen til Nadderud 12.09.13 –Informasjon om fagvalg 21.01.14 VG2 –Fellesinformasjon og samtaler med faglærere 27.11.13 VG3 –Informasjon om siste del av vg3, 29.01.14. Ledelse, politi, helsesøster, statens vegvesen

17 Utdannings- og yrkesveiledning Vg1 Utviklingssamtaler/elevsamtaler med kontaktlærer Informasjon om Vg2 i utlandet Karriereprosjekt (uke 3) –Interessetest –Gruppeoppgaver –Karriereplan med mer Valg av programfag (uke 4) –Informasjon –Samtaler med UoY – veileder ved behov - individuelt eller i grupper Søknad Vigo.no (Frist 1. mars)

18 Møte med kontaktlærere KLASSEROMFLØYKONTAKTLÆRERE 1STA 02B1Fleischer, Elaine Lange, Sven 1STB 24D2Berg, Trude Ilstad, Dominika 1STC 22D2Bele, Bente Helsvig, Marianne 1STD 18C2Storlie, Turid Westby, Marit 1STE10D1Driesprong, Hannah Magelssen, Erik 1IFI 08C1Brænden, Ida Tuftin, Bjørnar


Laste ned ppt "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 12. september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google