Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN. Program for kvelden Informasjon fra skolen MOT-innslag Pause med salg av saft, kaffe og kaker FAU-leder: Trafikkarbeidet dette skoleåret Politiet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN. Program for kvelden Informasjon fra skolen MOT-innslag Pause med salg av saft, kaffe og kaker FAU-leder: Trafikkarbeidet dette skoleåret Politiet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN

2 Program for kvelden Informasjon fra skolen MOT-innslag Pause med salg av saft, kaffe og kaker FAU-leder: Trafikkarbeidet dette skoleåret Politiet: Trygg skolevei Kort pause Politiet/SLT: Rusforebyggende arbeid og nettvett Ungdomsrådet: Hvordan forebygge mobbing?

3 Itslearning – din mest mobile arbeidsbok Hva bruker vi itslearning til? Hvordan finne vurderinger? Hvordan får foresatte innsikt i hva som skjer?

4 Hvem har ansvar for å følge med på det som skjer på itslearning i de ulike fagene? Hva forventer skolen?

5 Veien mot videregående skole Hva skjer når? Hva skal man velge?

6 Hospitering i videregående skole 9.trinn Onsdag 16.mars Mål: Få et første innblikk i hva videregående skole er Ikke forventet at du skal vite noe fra før Levanger vgs – hel eller halv dag Verdal vgs – hel eller halv dag Inderøy vgs – hel dag Mære landbruksskole – hel dag

7 Hva kan du som elev velge? Studieforberedende utdanningsprogrammer Studiespesialisering bl.a. med forskerlinje Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Idrettsfag Yrkesfaglige utdanningsprogrammer Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon - med TAF

8 Hospitering i bedrift 14.-16.juni Eleven velger bedrift selv – lurt å være ute i god tid Skjema til arbeidsgiver Mål: Få et innblikk i arbeidslivet Følge rutiner og arbeidstider Øving i å ta kontakt og gjøre avtaler med en bedrift

9 Vår 2016 Utdanningsvalg som fag i 2.termin Bli bedre kjent med egne interesser og egenskaper Bli kjent med de ulike utdanningsprogrammene på vgs Bli kjent med ulike yrker Jobbe både individuelt og i grupper «Min framtid»

10 Høsten 2016 Utdanningsvalg som fag i første termin Hospitering i videregående skole: 2 dager, 2 ulike utdanningsprogrammer Hospitering i bedrift: 3 dager Besøk fra ulike utdanningsinstitusjoner gjennom høsten Rådgiversamtaler

11 Hvor skal man starte? Hvem er du? Hva liker du å holde på med? Hvilke interesser har du? Hva er dine styrker? Bruke tid på arbeidet i «Min framtid» - gir en god kartlegging av deg selv F.eks. kartlegging av interesser og verdier HVEM HAR STØRST PÅVIRKNINGSKRAFT?

12 Uke 6 – «Annerledesuke» Hvorfor skal vi ha «annerledesuke»?

13 MOBILFRI SKOLE Mobiltelefon skal til vanlig ikke være med på skolen. Dersom det er nødvendig å ha med mobiltelefon for bruk før og etter skoletid, skal den være avslått og ligge i skolesekken fra skolestart og til skoleslutt. OK å legge i skap – om det låses Første gang eleven blir tatt: Anmerkning. Kontaktlærer har telefonen ut skoledagen Andre gang eleven blir tatt: Anmerkning. Ledelsen har telefonen ut skoledagen Tredje gang. Anmerkning. Ledelsen har telefonen ut skoledagen, og skolen tar kontakt med heimen

14 KLASSETURER – avslutning 10.trinn KFU i Levanger anbefaler at alle skoler har visse regler for gjennomføring av skoleturer i foreldreregi. Hensikten med retningslinjene er å sikre, så langt mulig, at alle kan delta i turene og at de kan gi hyggelige minner for alle elevene. Retningslinjene kan også være en hjelp for foreldregruppene som planlegger og gjennomfører turene.

15 Retningslinjer for turer i skoletiden Skolen skal ikke ha ansvar knyttet til planlegging, gjennomføring, finansiering, økonomiske Konsekvenser og heller ikke etterarbeid i forbindelse med turene. Foreldre har alt ansvar for planlegging, gjennomføring, finansiering, økonomiske konsekvenser og etterarbeid av turene. Det må velges minst 2 hovedansvarlige ledere pr klasse/gruppe. Det må delta et tilstrekkelig antall foreldre, minst 1 pr 15 elever, som har ansvar sammen med de valgte hovedansvarlige for at turene gjennomføres på forsvarlig måte. Turene må ha et aktivitetsinnhold og sosialt siktemål som gjør at de er inkluderende for alle elevene. Finansieringen skal skje ved dugnadsinnsats, salg eller lotterilignende aktiviteter der alle bidrar. Egenandeler skal unngås. Det er et felles ansvar for alle foreldre å skaffe arbeidsoppgaver og inntektsbringende aktivitet. Foreldre må gi skriftlig tillatelse til at deres barn deltar. Turer til utlandet bør unngås. Unntak kan være turer til aktivitetsområder i kort reiseavstand fra Levanger. Tidspunktet for reisen må for 10. trinn legges til tiden mellom muntlig prøve og avslutningsdagen eller etter at skolen er helt avsluttet. For øvrig må tidspunktet for reisen avklares med skolen på forhånd.

16 For 10.trinn blir permisjonen en del av den vanlige fraværsregistreringen og blir ført på vitnemålet. (Se § 3-41 i forskrift til opplæringsloven). For 10.trinn kan turens varighet være 2 – 3 skoledager. Foreldrene må hver for seg sende skriftlig søknad til skolen om fritak fra undervisningen for eleven. Det må lages og gjøres kjent atferdsregler for gjennomføring av turene. Atferdsreglene skal ha bestemmelser om forbud mot bruk av rusmidler og tobakk. Forbud mot bruk av rusmidler må også gjelde voksne turdeltakere. Ev. brudd på reglene må ha klare konsekvenser. Både elever og foresatte må skrive under på reglene før avreise. Turene er i privat regi og derfor gjelder ikke kommunens forsikringsordning. Den enkelte må selv sørge for reiseforsikring som dekker ev. skader og konsekvenser av skader, behandling, heimreise, tap av bagasje, utstyr, o.a..a.

17

18 Kort om MOT MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei. Samarbeider med ca. 300 skoler og når 65 000 ungdommer over hele Norge.

19 Kort om MOT Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Har effekt på ungdoms selvtillit, optimisme og mot. Være med å forebygge hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. Være med å beskytte mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

20 MOT - filosofien MOTs visjon er et varmere og tryggere samfunn MOTs verdier Mot til å leve Mot til å bry seg Mot til å si nei

21 MOT - filosofien MOTs prinsipper Jobbe i forkant Se hele mennesket Forsterke det positive Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre


Laste ned ppt "VELKOMMEN. Program for kvelden Informasjon fra skolen MOT-innslag Pause med salg av saft, kaffe og kaker FAU-leder: Trafikkarbeidet dette skoleåret Politiet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google