Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Foreldremøte Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2015-2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Foreldremøte Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2015-2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Foreldremøte Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2015-2016

2 Udir-7-2010: Foreldresamarbeid i … videregående opplæring Foreldremøte (i dag!) Fagsamtaler med lærere a)Allerede gjennomført «startsamtaler» for Vg1-klassene. b)Alle i Vg1 og Vg2 blir invitert til samtale som finner sted medio-januar.

3 Informasjon fra skolen kommer via brev, e- post eller Mobilskole - Og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

4 Litt mer om DVS I overkant av 500 elever. Fordelt på følgende utdanninger: 90 elever Helse- og Oppvekstfag + Påbygging Vg3 415 elever: Studiespesialisering To typer fag: – Fellesfag på veien mot generell studiekompetanse – Programfag (de fleste er valgfrie) der eleven kan velge mellom ulike tilbud

5 Læreplaner Læreplaner finnes på www.udir.nowww.udir.no Kristendomsfaget spesielt for kristne vg. skoler (Læreplan finnes på www.kff.no) Antall undervisningstimer er fastsatt i læreplanen i det enkelte fag. Antall undervisningsdager (190) fastsatt i Opplæringsloven

6 Vurdering i fag Underveisvurdering med og uten karakter i fag, orden og atferd Egenvurdering Halvårsvurdering Standpunktkarakter

7 Klagerett på vurdering Standpunktkarakter – Kan påklages (innen 10 dager) Klagenemnd i Fylkeskommunen «Er forskriften fulgt?» Faglige vurderinger: faglærer avgjør

8 Forsøksordning i norsk DVS deltar i forsøksordning med 2 (ikke 3) karakterer i norsk på Vg1 og Vg2 studiespesialisering, jfr. brev. Vurdering i norsk hovedmål og sidemål slås sammen til en karakter. Merk: I Vg3 får elevene 3 karakterer i norsk.

9 Undervisning DVS skal synliggjøre det kristne livssyn (skolens grunnlag) i fagene. Dette skjer også i form av daglige andakter, skolesamlinger, lagsarbeid etc.

10 Bruk av IKT Bruk av IKT i klasserommet blir styrt av faglærer og ikke av eleven. Alle timer skal startes med Macbook lukket. Funksjonen «Planleggeren» i It`s Learning benyttes i alle fag.

11 Macbook Macbook lånes til fullført skolegang ihht avtale. Eleven har ansvar for, og plikt til vedlikehold og sikkerhetskopi. Kontakt It-lærer ved spørsmål. Det er It-vakt hver dag etter oppsatt plan. Macbook skal brukes på prøver og eksamen.

12 EKSAMEN Vg1: Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen Vg2 Studiespesialisering: Elevene skal trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen

13 EKSAMEN Vg2 Helse og oppvekst: Elevene skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen

14 PRØVER Vg1 + Helse og oppvekst: Kontaktlærer lager prøveplan Vg2 studiespesialisering: Inspektør lager prøveplan Hensyn : Jevnest mulig fordeling av fag Maks tre prøver pr. uke Maks en prøve pr. dag

15 Leksemiljø  Tirsdag: 14.00-15.30.  Onsdag: 15.45-17.00.  Realfaglærer veileder.

16 Møter skole, foresatte og elev Tirsdag 17.11.15: Vg1-Studiespesialisering: Orienteringsmøte om fagvalg for 2016-17 og 2017-18. Mandag 25.01.16: Vg1-Helse og oppvekst: Orienteringsmøte om valg av utdanningsprogram i Vg2 Torsdag 17.12.15: Orienteringsmøte kl. 18.30 om Vg2 i USA 2016- 17. Obs! Kort søknadsfrist. Ledelsen fra Hillcrest deltar.

17 Informasjon om hva som skjer Skoleruten – Ligger på skolens hjemmeside: www.danielsen-skoler.no/videregaende Datolisten – Ligger på oppslagstavlen på it´s learning tilgjengelig for alle elever – Prøver, dager med annet program osv.

18 Rutiner ved fravær Permisjoner – Maks 5 dager totalt i løpet av et skoleår. – Gis ikke i eksamenstiden Alt fravær må dokumenteres – Timefravær – Dagsfravær 1-3 dager: Egenmelding (og foresattes underskrift for elever under 18 år) – Mer enn 3 dager: Legeerklæring Fravær som ikke føres på vitnemål – inntil 10 dg

19 Varsling av foreldre/foresatte Ved fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag Ved fare for nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter Ved ugyldig fravær Retten og plikten til å varsle foreldre /foresatte oppheves når eleven fyller 18 år (eleven kan tillate videre varsling)

20 Kontakt med skolen Telefon resepsjon: 55 55 98 00 – Skal du ha tak i en lærer, så legg gjerne igjen beskjed slik at vedkommende kan ringe deg opp igjen. E-post: danadm@danielsen-skoler.nodanadm@danielsen-skoler.no Se nettsiden: www.danielsen-skoler.nowww.danielsen-skoler.no


Laste ned ppt "Velkommen til Foreldremøte Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2015-2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google