Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Hypnos Snorking og søvnapnoeForekomst av snorking Forekommer hos mer enn 50 % av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Hypnos Snorking og søvnapnoeForekomst av snorking Forekommer hos mer enn 50 % av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Hypnos Snorking og søvnapnoeForekomst av snorking Forekommer hos mer enn 50 % av voksne mennesker på 30 – 60 år. 3-7 % av barn snorker og har tilsvarende symptomer på OSAHS som voksne. Mellom 1 og 4 % av voksne har obstruktiv søvnapnø/hypopnø-syndrom.

2 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Definisjoner (voksne) Apnø: Minst 80 % reduksjon av luftflow i minst 10 sekunder. Hypopnø: minst 50 % reduksjon av luftstrøm i minst 10 sekunder og i tillegg enten a) arousal (kort oppvåkning) eller b) O2-fall på minst 3 %.

3 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Obstruktiv søvnapnoe-hypopnoe- syndrom. (OSAHS) Gjentatte episoder med partiell eller komplett øvre luftveisobstruksjon over 10 sekunders varighet hos voksne og 2 – 3 sekunder hos barn under søvn.

4 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Definisjon Obstruktiv søvnapnø-hypopnø-syndrom A. Økt søvnighet på dagtid som ikke kan forklares av andre faktorer. B. 2 eller flere av følgende: Gisping etter luft under søvn Gjentatte oppvåkninger Slitenhet om morgenen Økt tretthet på dagtid Redusert konsentrasjonsevne

5 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital C. Søvnregistrering viser 5 eller flere episoder med apnø eller hypopnø per time (AHI) under søvn. Episodene kan også være økt respiratorisk arbeid som ender i en oppvåkning.

6 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital 40% av pasienter med OSAHS har hypertensjon Kausal sammenheng mellom OSAHS og hjerte- kar-sykdom Gravide med OSAHS får økt risiko for pre-enclampsi og barn med lav fødselsvekt Redusert growth-factor kan oppstå hos barn med OSAHS Trafikkulykker er 20 ganger så vanlig blant snorkere sammenlignet med ikke- snokere

7 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Alvorlighetsgrad av OSAHS 1.Alvorlig søvnighet på dagtid 2. Apnø/hypopnptendens ved søvnundersøkelse benevnes i antall episoder per time.

8 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Diagnostiske kriterier forts. 1. Søvnighet: Mild OSAHS:Abnorm søvnighet eller ufrivillige søvn under aktivitet som krever liten oppmerksomhet (se på TV, reise som passasjer, lese) Moderat:Sovne under møter, foredrag, konserter…. Alvorlig:Under for eksempel spising, bilkjøring, konversasjon….

9 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Alvorlighetsgrad OSAHS En måte å få et mål på søvnighet er å bruke Epworth sleepiness scale (5-15 mild, 15-30 moderat, >30 alvorlig).

10 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Apnø – hypopnø-tendens Mild OSAHS: 5 – 15 episoder per time. Moderat OSAHS: 15 til 30 episoder per time. Alvorlig OSAHS:Mer enn 30 episoder per time.

11 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Laboratorieundersøkelser under søvn. Pulsoksymetri O2-saturasjon / puls. Undersøkelse av flere parametre under søvn, for eksempel luftflow, pustebevegelser, trykkmålinger, nivåbestemmelse av obstruksjoner, inspirasjonstrykk, liggestillinger, aktimeter. Polysomnografi i tillegg EEG, EMG.

12 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Ressursbruk utredning Polysomnografi meget ressurskrevende. Nevrofysioligisk laboratorium. Reggie, Apnøgraf, Embletta middels ressurskrevende. Øre-nese-hals og Lungeavdelingen Pulsokaymetri Brukes til på lungeavdelingen til screening av voksne og av ØNH til barn. God ved 15 desaturasjoner pr. time eller flere.

13 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Pasienten kontakter sin lege: Trøtt og uopplagt på dagtid ; obs! Barn kan bli hyperaktive og irritable Sosialt hemmende Samlivsproblemer, partner må sove i annet rom Nocturi Hodepine Konsentrasjonsvansker

14 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Hvor kan pasienten henvises? Lungeavdelingen Nevrofysiologisk laboratorium Øre-nese-halsavdeling Private klinikker

15 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Beskriv i henvisningen Grad av søvnighet Pasientens hovedproblem Høyde / Vekt Andre sykdommer: Hypertensjon/allergi/ast ma/KOLS/ Hjerte/ nevrologiske sykd. Medikamenter Tobakk / Alkohol Tidligere utredning / behandling

16 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital BARN Meget god effekt av adenotomi og tonsillektomi. CPAP

17 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Behandling av snorking voksne Ganeplastikk Behandling av tette neser Bittskinnetilpasning Vektreduksjon Råd om røykekutt Søvnhygiene Behandling av samtidig nesetetthet (allergi, polypper, skjev neseskillevegg)

18 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Ganeplastikk Forminske og avstive (fibrosere) den bløte gane og evt. forkorte uvula.

19 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Behandling av OSAHS AHI mellom 5 og 15: *Ganeplastikk hvis det er overvekt av høye obstruksjoner, evt. Også tonsillektomi hvis det er store tonsiller eller tilleggskriterier som for eksempel hyppige tonsilliter. *Bittskinne ved lave obstruksjoner. Låser underkjeven i underbittposisjon under søvn. Vektreduksjon

20 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital AHI mellom 15 og 30 Høye obstruksjoner: Ganeplastikk. Lave obstruksjoner: CPAP,Tungebasisplastikk, bittskinne, genioglossusplastikk.

21 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital AHI over 30 CPAP (Continous positive airway pressure) Tracheostomi Ved nesetetthet, behandle dette først

22 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Nyheter Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdomer: Haukeland Sykehus Opprettelse av tverrfaglige søvnteam: Lungelege, Nevrolog, ØNH-lege, Psykolog, Tannlege, Kjevekirurg/kjeveortoped. Regelmessige møter. Fordeler henvisninger, diskuterer resultater, faglig tverrfaglig oppdatering.

23 Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Respiratory efford arousals Økende inspiratorisk trykk, ender med oppvåkning. Krever interne trykkmålinger for diagnostisering. Beh. Ganeplastikk eller CPAP.


Laste ned ppt "Brit Kari Stene. Avdeling for ØNH og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital Hypnos Snorking og søvnapnoeForekomst av snorking Forekommer hos mer enn 50 % av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google