Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor og hvordan bryte tausheten Fokus på rusrelaterte problemer og fravær i arbeidslivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor og hvordan bryte tausheten Fokus på rusrelaterte problemer og fravær i arbeidslivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor og hvordan bryte tausheten Fokus på rusrelaterte problemer og fravær i arbeidslivet

2 Rus – et problem for hvem?  Individuelt perspektiv  Familieperspektiv  Sosialt perspektiv  Folkehelseperspektiv  Rus i arbeidslivet har ingredienser fra alle disse perspektivene

3 Rus i et individuelt perspektiv Når bruken av rusmidler gir helsemessig, fysisk og psykisk belastning for den som inntar rusmidlene

4 Det eksisterer et rusmiddelproblem i familien Frid Hansen  Når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien  Når de følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens bruk av rusmidler

5 Rusmiddelmisbrukets syklus påvirker familien  Aktiv rusfase  Bakrusfase  Rusfri fase  Fase før ny rus Familiens fokus rettes mot rusmiddelmisbruket / misbrukeren

6 Det rusrelaterte familiesamspillet preges av  Taushet  Benekting  Bagatellisering  Manglende bekreftelse på hva som faktisk skjer

7 Symptombilde pårørende  Problemer med å ta avgjørelser og stå for dem  Angst/depresjon  Få selvstendige ønsker/forestillinger om eget liv ut over det som er knyttet til misbrukeren

8 Symptombilde pårørende  Lav selvaktelse  Isolasjon  Opplevelse av utilstrekkelighet  Opplevelse av hjelpeløshet  Utrygghet  Skam/skyld  Problemer med å identifisere følelser

9 Symptombilde pårørende  Ofte avstengt følelsesmessig / følelsesavflating  Avmakt/apati  Ulike psykosomatiske plager (menstruasjonsforstyrrelser, underlivsplager, muskelspenninger)

10 Voksne barn av rusmiddelmisbrukere Forøket risiko for flere  Emosjonelle  Kognitive  Sosiale og  Psykiske problemer sammenlignet med andre unge voksne

11 Diagnoser ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer  Ulike rusdiagnoser, ulik alvorlighetsgrad  Ulike diagnoser for pårørende som søker hjelp for problematikk knyttet til rus i familien

12 På veien til en diagnose…. … i de mange årene som kan gå fra den første, vage bekymringen til problemene har vokst seg så store at det foreligger en diagnose….møter vi gjerne de største utfordringene

13 Benekting Benekting er en psykologisk mekanisme mennesket bruker for å beskytte seg mot uakseptabel virkelighet

14 Benekting  Enkel benektning, fastholder at noe ikke er slik det egentlig er  Gjør problemet mindre enn det er  Projeksjon, bebreider andre  Rasjonalisering, kommer med unnskyldninger og forklaringer som leder oppmerksomheten bort fra rusmiddelavhengighet  Intellektualisering, snakker om problemet på en generell teoretisk måte  Skifter emne  Fiendtlighet, viser sinne og irritasjon når problemet kommenteres

15 Eller som Tom Waits sier det… ” The piano has been drinking (not me) ” ” And I don´t have a drinking problem, except when I can´t get a drink ”

16 Ambivalens  Rusrelatert problematikk er fortsatt et skambelagt og tabuisert område i vår kultur  Medfører ofte sterk ambivalens i forhold til å være åpen, bli sett, søke om og ta imot hjelp  Dette gjelder både rusmiddelmisbrukere og pårørende

17 Som behandlere eller kolleger/ledere i arbeidslivet kan vi lett bli fanget i noen av de samme mekanismene og samspillsmønstre som gjør seg gjeldende i familier med rusmiddelproblematikk

18 Barrierer i arbeidet med rusrelatert problematikk

19 Oppgave om barrierer Bruk 5 minutter alene med deg selv. Reflekter over og noter ned dine tanker, erfaringer og momenter knyttet til følgende oppgave: Hvilke utfordringer og hindringer står jeg overfor i mitt arbeid når jeg skal handle ansvarlig og hensiktsmessig overfor en medarbeider/kollega som (kanskje) har et rusrelatert problem? Vær så ærlig som du kan overfor deg selv! Identifiser, og skriv ned tre barrierer som du selv mener kan bidra til å hindre deg i å gjøre det du burde gjøre.

20 - Redd for å ta feil  Menneskelig  Faglig  Juridisk Iver Lensmannsredd ”Den fjerde nattevakt” av Johan Falkberget Skulptør Per Sverre Dahl / Fotograf Esten Almåsvold Borgos

21 - Usikkerhet og ambivalens  Våge å utforske saken videre, selv om det er skummelt og fristende å la det være  Gi uttrykk for - og stå for - egne vurderinger når noen er uenige

22 - Redd for å miste relasjonen til de voksne  Redd for å tillegge dem et problem de ikke har  Redd for å såre, krenke, fornærme, tråkke på selvfølelsen  Redd for å skremme vekk  Redd for å bli oppfattet som moraliserende

23 - Redd for klientenes reaksjoner  Utløse en ”Niagarafoss” som aldri stopper  Sette i gang sterke følelser og reaksjoner jeg ikke greier å ivareta  Avdekke hjelpebehov jeg ikke kan følge opp  Gjøre vondt verre

24 - Redd for egne reaksjoner  Redd for å bli avvist  Redd for å få kritikk og kjeft  Redd for hvordan jeg vil takle aggresjon, sinne og trusler  Redd for å bli minnet om egen problematikk  Redd for å føle meg utilstrekkelig  Redd for å miste kontroll

25 - Redd for konflikter -Those are my principles. If you don´t like them, I have others… Groucho Marx

26 Reflekter rundt hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes - Fikk jeg leve livet om igjen, ville jeg hatt midtskill. -Myrullbråten


Laste ned ppt "Hvorfor og hvordan bryte tausheten Fokus på rusrelaterte problemer og fravær i arbeidslivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google