Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil. DEFINISJON AV YRKESBIL Bil beregnet spesielt for bruk i tjeneste: Varebil klasse 2 Varebil med kun én seterad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil. DEFINISJON AV YRKESBIL Bil beregnet spesielt for bruk i tjeneste: Varebil klasse 2 Varebil med kun én seterad."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil

2 DEFINISJON AV YRKESBIL Bil beregnet spesielt for bruk i tjeneste: Varebil klasse 2 Varebil med kun én seterad Plass til «statskassa» bak (140 x 90 x 105 cm) Lastebiler under 7 501 kg 2

3 2 MODELLER FOR YRKESBILER Dersom man er avhengig av en yrkesbil for å utføre sitt daglige arbeid, kan man velge mellom 2 modeller: Modell 1 – full beskatning av firmabil Modell 2 – beskatte for faktisk privat bruk 3

4 MODELL 1 – BESKATTE FRI BIL

5 MODELL 1 – FULL BESKATNING (FRI BIL)* Beregningsgrunnlaget for fordelen etter den ordinære sjablonmetoden reduseres med 50 pst. Reduksjonen skal imidlertid ikke overstige 150 000 kr: 5 Listepris: 200 000 Ny pris (50 pst reduksjon): Fordel inntil 286.000 (30%): Fordel over 286 000 (20%): Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): 100 000 30 000 0 30 000 10 560 13 260 Listepris: 450 000 Ny pris (150 000 kr reduksjon): Fordel inntil 286.000 (30%): Fordel over 286 000 (20%): Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): 300 000 85 800 2 800 88 600 31 187 39 161 *Forutsetter tjenstlig behov for yrkesbil

6 FIRMABILBESKATNING «VANLIG» BIL Dersom man fullbeskatter en bil som firmabil, men ikke har et tjenstlig behov for yrkesbil, vil man ikke kunne benytte seg av modell 1. Men dersom man kjører over 40 000 km i næring med firmabil, kan beregningsgrunnlaget settes til 75 pst. av listepris, såfremt dette er dokumentert med en elektronisk kjørebok. 6 Med reduksjon: Nyprisverdi på bil Ny pris (25 pst reduksjon): Fordel inntil 286.000 (30%): Fordel over 286 000 (20%): Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): Arbeidsgiveravgift: 400 000 300 000 85 800 2 800 88 600 31 187 39 161 12 492,6 Uten reduksjon: Nyprisverdi på bil Fordel inntil 286.000 (30%): Fordel over 286 000 (20%): Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): Arbeidsgiveravgift: 400 000 85 800 22 800 108 600 38 227 48 001 15 312

7 MODELL 2 – KREVER ELEKTRONISK KJØREBOK

8 HVA SKAL EN GODKJENT KJØREBOK INNEHOLDE? En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi; utgangspunktet for dagens kjøring hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt hvor kjøringen avsluttes kjørelengden ifølge kilometertelleren Det totalt antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken. 8

9 MODELL 2 - BESKATNING FOR FAKTISK PRIVAT BRUK* Modell 2 åpner for å beskatte faktisk privat bruk med en sats på 3,40 per km for arbeidstakere som har et tjenstlig behov for yrkesbil. Bruk av yrkesbilen må dokumenteres med elektronisk kjørebok Privat bruk er som hovedregel: Kjøring mellom hjem – fast arbeidssted (yrkesreiser i visse tilfeller)** Alle turer med private formål Omveier med private formål når man kjører yrkesreise 9 *Forutsetter tjenstlig behov for yrkesbil ** Mye / tungt / verdifullt utstyr som må fraktes hjem/arbeid **Kun kort opphold på arbeidssted – ikke ordinært arbeid

10 FAST ARBEIDSSTED Sted hvor arbeidstaker normalt utfører sitt arbeid. Det stedet den overveiende del av arbeidet utføres skal anses som fast arbeidssted (2 mnd. regelen) Samme arbeidssted i en periode på mer enn 2 uker regnes som fast arbeidssted (normalt 10 arbeidsdager). Oppmøtested for tildeling av eller forberedelse til arbeid anses som fast arbeidssted når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn 2 uker Ansatte som har mange arbeidssteder, men ingen av dem kan utpeke seg spesielt, anses ikke å ha noe fast arbeidssted 10

11 UNNTAK FRA STANDARDREGELEN 2.11 Nærmere om reiser hvor arbeidsutstyr medbringes Reise mellom bolig og fast arbeidssted er yrkesreise når arbeidet regelmessig gjør det påkrevd: å frakte med seg arbeidsutstyr, varer o.l. på reisen og at frakten må foretas med bil, f.eks. fordi utstyret, varene mv. er tungt og/eller omfangsrikt Hensyn som gjør det påkrevd å frakte arbeidsutstyr mv. mellom bolig og arbeidssted, kan være at det ikke er lagringsmuligheter på arbeidsstedet, eller at lagring der er for usikkert med hensyn til tyveri, hærverk mv. Slikt hensyn kan også være at skattyter regelmessig må vedlikeholde utstyret og utfører dette hjemme utenfor arbeidstid. Fare for tyveri av eller hærverk mv. på selve bilen, kan imidlertid ikke påberopes som grunnlag for å anse kjøringen mellom hjemmet og arbeidsstedet som yrkeskjøring. 11

12 Fast arbeidssted TYPER REISE Privat Arbeidsreise (Privat) Yrkesreise Privat NB!: Kort opphold Hytte Hjem Idrettsanlegg Butikk Skole/ barnehage Kunde (ikke-fast arbeidssted

13 MODELL 1 VS. MODELL 2 (1) (BIL VERDI 300 000) 13 Modell 2 Antall km privat: Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): Arbeidsgiveravgift: Reduksjon momsfradrag*: 5 000 17 000 5 984 7 514 1 052 0 Modell 1: Ny pris (50 pst reduksjon): Fordel inntil 286.000 (30%): Fordel over 286 000 (20%): Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): Arbeidsgiveravgift: Reduksjon momsfradrag*: 150 000 45 000 0 45 000 15 840 19 890 6 345 9 000 *Fordeling av bruk privat – yrke (30% - 70%)

14 MODELL 1 VS. MODELL 2 (2) (BIL VERDI 300 000) 14 Modell 2 Antall km privat: Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): Arbeidsgiveravgift Reduksjon momsfradrag*: 13235 44 999 15 839 19 889 6 345 0 Modell 1: Ny pris (50 pst reduksjon): Fordel inntil 286.000 (30%): Fordel over 286 000 (20%): Skattepliktig fordel: Skatt (ikke toppskatt 35,2%): Skatt (toppskatt 44,2%): Arbeidsgiveravgift Reduksjon momsfradrag*: 150 000 45 000 0 45 000 15 840 19 890 6 345 9 000 *Fordeling av bruk privat – yrke (30% - 70%)

15 SPORADISK BRUK Dersom man ønsker å låne arbeidsgivers bil til privat bruk, kan dette gjøres såfremt bruken faller innenfor reglene for sporadisk bruk og at bruken blir dokumentert med en elektronisk kjørebok. Den sporadiske bruken er skattefri. Sporadisk bruk: Grensen for sporadisk bruk er maksimalt 1000 km årlig, fordelt på maksimalt 10 dager. 15


Laste ned ppt "NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil. DEFINISJON AV YRKESBIL Bil beregnet spesielt for bruk i tjeneste: Varebil klasse 2 Varebil med kun én seterad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google