Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen

2 Høsten 2001 Skjerpet beskatning av: -Fordel ved privat bruk av firmabil -bruk av næringsbil i virksomhet -mottatt bilgodtgjørelse for yrkeskjøring

3 Høsten 2001 Finansdepartements påstand: - Skattemessig mer gunstig å få firmabil fremfor kontant lønn - For høyt fradrag for yrkesbil for selvstendig næringsdrivende når bilen også brukes privat -satsen for skattefri bilgodtgjørelse for lønnstakere var for høy

4 ”Bilgruppen” · Skattebetalerforeningen · Selgerforbundet. HSH · NHO · Bilimportørenes Landsforening · Finansieringsselskapenes Forening · Norges Bilbransjeforbund

5 Bilgruppens forslag til ny sjablonregel mai 2002 -Inntektstillegg med 19,45 % av bilens listepris som ny (inkl. utstyr) -+ fordel ved en sjablon på 9.000 km + reise hjem/arbeid de første 4.000 km mulitiplisert med fastsatte satser -For reise hjem/arbeid over 4.000 km benyttes sats 1,40 kr

6 Gruppens forslag til satser: -Bilens listepris som ny Under 200.000 kr1,40 kr pr km 200.000-299.999 kr1,60 kr pr km 300.000-399.999 kr1,80 kr pr km 400.000-499.999 kr2,00 kr pr km Over 500.000 kr2,20 kr pr km

7 Våren 2002 •Inntektsfordel i kr ved firmabil (kjøring hjem arbeid 3089 km) Listepris2001:2002:Bilgr. forslag: 145.00053.0106516045127 245.00072.64489.29466.995 345.00091.623112.62388.863 445.00091.623112.623110.731 545.00081.096122.623132.598

8 Takk til Sivilombudsmannen Etter klage fra bilgruppen i mars 2003 uttaler Sivilombudsmannen i sept. 2003 at det er grunn til å stille spørsmål om km- satsene i rimelig grad gjenspeiler de faktiske bilholdskostnadene, og anbefaler derfor en fornyet gjennomgang

9 Forslaget fra departements arbeidsgruppe vår 2004 Forslaget fra departements arbeidsgruppe vår 2004 •Inntektstillegg: 30 % av listepris under 250.000 kr 20 % av listepris over 250.000.kr Listeprisgrunnlaget reduseres til 75 % etter 3 år •Ingen særregler utover dette •Ingen tillegg for reise hjem - arbeid •Tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil følger samme regler som for firmabiler

10 Bilgruppens forslag i høringsrunden: •Inntektstillegget settes lik: 25 % av listeprisen under 150.000 kr 15 % av listeprisen over 150.000 kr •Listeprisgrunnlaget reduseres til 75 % etter 3 år

11 FORSLAG Ot.prp. 1 (2004-2005) FORSLAG Ot.prp. 1 (2004-2005) SKATTEPLIKTIG FORDEL = 30% av bilens verdi under kr 235.000 30% av bilens verdi under kr 235.000 + 20% av bilens verdi over kr 235.000  Bilen verdsettes til:  yngre enn 3 år - nybilpris  eldre enn 3 år - 75% av kostpris  Ved yrkeskjøring over 40.000 km og for el-biler reduseres grunnlagene med 75 %  Ikke tillegg for kjøring mellom hjem og arbeidssted

12 Firmabil - listepris kr 350.000 235.000 x 30 % = 70.500 kr 115.000 x 20 %= 23.000 kr Årlig fordel = 93.500 kr I år 4 reduseres grunnlaget til 262.500 235.000 x 30 %= 70.500 kr 27.500 x 20 %= 5.500 kr Årlig fordel = 76.000 kr Eksempel på beregning av årlig fordel etter de nye reglene

13 Inntektstillegget er fortsatt for høyt •Forslaget innebærer en reduksjon i inntektstillegget på ca 5 % for firmabiler •Inntektstillegg firmabil listepris 350.000: •Dagens regler:91.000 kr + evt hjem-arb •Forslaget:93.500 kr første 3 år •Forslaget 4. år:76.000 kr •Bilgr. satser:69.000 kr første 3 år •Bilgr. satser 4. år55.875 kr

14 Listepris som ny Gjeldende system Inkl. kjøring hjem – arbeid 0 km 4000 km Nytt system Bilens alder 0- 3 år over 3 år 15100061100790004530033975 19900061100790005970044775 20100072150943506030045225 24900072150943507330056025 251000832001088007370056475 299000832001088008330067275 301000910001190008370067725 4000009100011900010350083500 5000009600012400012350098500 750000121000149000173500136000

15 Vinnerne •De som kjører billige biler •De som har mye kjøring hjem – arbeid med firmabilen •De som velger å kjøre biler som er eldre enn 3 år •De som tidligere hadde listepris i den laveste delen av prisklassen (eks listepris 251.000 kr) •Yrkeskjøring over 40.000 km og elbiler

16 Taperne •Dyre biler •Ingen kjøring hjem – arbeid •Nye biler • De som kjører forholdsvis lite privat med firmabilen

17 Svakheter i det nye systemet: 1.Reduksjonen i beskatningsnivået er ikke stort nok 2.Det bør være en årlig vurdering av om det er samsvar mellom beskatningen og bilholdskostnadene 3.Forskuddssatsene for 2004 er for høye

18 Grunnlag for prosentsatsene: •Avskrivninger, rentekostnader, forsikringskostnader, drift og vedlikeholdskostnader •Finansdepartements tall: 84.390 kr (privat kjørelengde 15.000 km) •De sju organisasjonene: 68.340 kr (privat kjørelengde 15.000 km)

19 Statistikk fra SSB - firmabiler

20 Hva lønner seg firmabil - lønnsutbetaling •ARBEIDSGIVERTIL BYR DEG ENTEN FIRMABIL TIL EN VERDI AV INNTIL 9.500 KR PR MND •ELLER DU KAN VELGE Å TA UT ET ”BILTILLEGG” PÅ 90.000 KR I ØKT LØNN

21 Ola’s beregning av firmabiltillegget •Ola får firmabil etter de nye reglene: •Firmabilen har listepris på 330.000 kr •30 % av 235.00070.500 kr •20 % av 95.00019.000 kr •Sum/inntektspåslag89.500 kr •Skattebelastning (marg.sk. 50 %)44.750 kr

22 Ola får et netto inntektsbortfall ved å velge firmabil •Ved å velge firmabil må Ola bruke av ordinær nettolønn (etter at skatten er betalt) for å betale skatten på firmabil med 44.750 kr. •Ved å si nei til et lønnstillegg på brutto 90.000 kr, sier han fra seg en netto lønnsutbetaling (etter marg.sk. 50 %) på 45.000 kr •Netto inntektsbortfall blir 45.000 kr •Dersom Ola klarer å holde bilkostnadene under 89.750 kr årlig vil han tjene på dette

23 Forutsetninger for å kunne sammenligne firmabil og lønnstillegg Olas Kostnader ved bilhold: Utgiftsposter:kostnader pr år: Service5000 kr Årsavgift3.000 kr Forsikring10.000 kr Bensin (15.000km)14.400 kr Verdifall33.800 kr Renter10.064 kr Rentetap EK6.300 kr Sum 83.564 kr Ved å takke nei til firmabil får Ola tilbud fra sin arbeidsgiver om 90.000 kr i lønnstillegg i stedet for inntektstillegget

24 Sammenligning lønnstillegg - firmabil •Ola velger å beholde firmabilen med listepris over 300.000 kr : Lønn400.000 kr Inntektstillegg89.500 kr Totalt skb.inntekt489.500 kr Utbetalt400.000 kr -skatt 170.981 kr Netto å leve for229.019 kr (men slipper å ha kostnader til bilhold.) •Eksempel hvor Ola kan si fra seg firmabilen mot å få et lønnstillegg på 90.000 kr: Lønn490.000 kr -skatt171.227 kr Netto å leve for318.773 kr -bilutgifter 83.564 kr Netto å leve for 235.209 kr (etter bilkostn)

25 BESPARELSEN Ola sparer i størrelsesorden ca 6.000 kr hver år på å velge lønnstillegg fremfor firmabilen. Ulemper: må ta risiko for ekstrakostnader i form av skade, bonustap og lignende Arbeidsgiver sparer nå arbeidsgiveravgift på å tilby firmabil fremfor kontantlønn på 90.000 kr

26 Status pr. november 2004: •Departements skatteskjerpelse fra 2001 nesten borte •Firmabilbeskatningen i ferd med å få et rimelig nivå •Skatt på bilgodtgjørelse er blitt enklere og med en brukbar sats •Tilbakeføring for yrkesbiler er beholdt. Fortsatt en jobb å gjøre her. Men forslaget om å likestille med firmabiler er nå trukket tilbake.


Laste ned ppt "Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google