Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen

2 Høsten 2001 Skjerpet beskatning av: -Fordel ved privat bruk av firmabil -bruk av næringsbil i virksomhet -mottatt bilgodtgjørelse for yrkeskjøring

3 Høsten 2001 Finansdepartements påstand: - Skattemessig mer gunstig å få firmabil fremfor kontant lønn - For høyt fradrag for yrkesbil for selvstendig næringsdrivende når bilen også brukes privat -satsen for skattefri bilgodtgjørelse for lønnstakere var for høy

4 ”Bilgruppen” · Skattebetalerforeningen · Selgerforbundet. HSH · NHO · Bilimportørenes Landsforening · Finansieringsselskapenes Forening · Norges Bilbransjeforbund

5 Bilgruppens forslag til ny sjablonregel mai Inntektstillegg med 19,45 % av bilens listepris som ny (inkl. utstyr) -+ fordel ved en sjablon på km + reise hjem/arbeid de første km mulitiplisert med fastsatte satser -For reise hjem/arbeid over km benyttes sats 1,40 kr

6 Gruppens forslag til satser: -Bilens listepris som ny Under kr1,40 kr pr km kr1,60 kr pr km kr1,80 kr pr km kr2,00 kr pr km Over kr2,20 kr pr km

7 Våren 2002 •Inntektsfordel i kr ved firmabil (kjøring hjem arbeid 3089 km) Listepris2001:2002:Bilgr. forslag:

8 Takk til Sivilombudsmannen Etter klage fra bilgruppen i mars 2003 uttaler Sivilombudsmannen i sept at det er grunn til å stille spørsmål om km- satsene i rimelig grad gjenspeiler de faktiske bilholdskostnadene, og anbefaler derfor en fornyet gjennomgang

9 Forslaget fra departements arbeidsgruppe vår 2004 Forslaget fra departements arbeidsgruppe vår 2004 •Inntektstillegg: 30 % av listepris under kr 20 % av listepris over kr Listeprisgrunnlaget reduseres til 75 % etter 3 år •Ingen særregler utover dette •Ingen tillegg for reise hjem - arbeid •Tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil følger samme regler som for firmabiler

10 Bilgruppens forslag i høringsrunden: •Inntektstillegget settes lik: 25 % av listeprisen under kr 15 % av listeprisen over kr •Listeprisgrunnlaget reduseres til 75 % etter 3 år

11 FORSLAG Ot.prp. 1 ( ) FORSLAG Ot.prp. 1 ( ) SKATTEPLIKTIG FORDEL = 30% av bilens verdi under kr % av bilens verdi under kr % av bilens verdi over kr  Bilen verdsettes til:  yngre enn 3 år - nybilpris  eldre enn 3 år - 75% av kostpris  Ved yrkeskjøring over km og for el-biler reduseres grunnlagene med 75 %  Ikke tillegg for kjøring mellom hjem og arbeidssted

12 Firmabil - listepris kr x 30 % = kr x 20 %= kr Årlig fordel = kr I år 4 reduseres grunnlaget til x 30 %= kr x 20 %= kr Årlig fordel = kr Eksempel på beregning av årlig fordel etter de nye reglene

13 Inntektstillegget er fortsatt for høyt •Forslaget innebærer en reduksjon i inntektstillegget på ca 5 % for firmabiler •Inntektstillegg firmabil listepris : •Dagens regler: kr + evt hjem-arb •Forslaget: kr første 3 år •Forslaget 4. år: kr •Bilgr. satser: kr første 3 år •Bilgr. satser 4. år kr

14 Listepris som ny Gjeldende system Inkl. kjøring hjem – arbeid 0 km 4000 km Nytt system Bilens alder 0- 3 år over 3 år

15 Vinnerne •De som kjører billige biler •De som har mye kjøring hjem – arbeid med firmabilen •De som velger å kjøre biler som er eldre enn 3 år •De som tidligere hadde listepris i den laveste delen av prisklassen (eks listepris kr) •Yrkeskjøring over km og elbiler

16 Taperne •Dyre biler •Ingen kjøring hjem – arbeid •Nye biler • De som kjører forholdsvis lite privat med firmabilen

17 Svakheter i det nye systemet: 1.Reduksjonen i beskatningsnivået er ikke stort nok 2.Det bør være en årlig vurdering av om det er samsvar mellom beskatningen og bilholdskostnadene 3.Forskuddssatsene for 2004 er for høye

18 Grunnlag for prosentsatsene: •Avskrivninger, rentekostnader, forsikringskostnader, drift og vedlikeholdskostnader •Finansdepartements tall: kr (privat kjørelengde km) •De sju organisasjonene: kr (privat kjørelengde km)

19 Statistikk fra SSB - firmabiler

20 Hva lønner seg firmabil - lønnsutbetaling •ARBEIDSGIVERTIL BYR DEG ENTEN FIRMABIL TIL EN VERDI AV INNTIL KR PR MND •ELLER DU KAN VELGE Å TA UT ET ”BILTILLEGG” PÅ KR I ØKT LØNN

21 Ola’s beregning av firmabiltillegget •Ola får firmabil etter de nye reglene: •Firmabilen har listepris på kr •30 % av kr •20 % av kr •Sum/inntektspåslag kr •Skattebelastning (marg.sk. 50 %) kr

22 Ola får et netto inntektsbortfall ved å velge firmabil •Ved å velge firmabil må Ola bruke av ordinær nettolønn (etter at skatten er betalt) for å betale skatten på firmabil med kr. •Ved å si nei til et lønnstillegg på brutto kr, sier han fra seg en netto lønnsutbetaling (etter marg.sk. 50 %) på kr •Netto inntektsbortfall blir kr •Dersom Ola klarer å holde bilkostnadene under kr årlig vil han tjene på dette

23 Forutsetninger for å kunne sammenligne firmabil og lønnstillegg Olas Kostnader ved bilhold: Utgiftsposter:kostnader pr år: Service5000 kr Årsavgift3.000 kr Forsikring kr Bensin (15.000km) kr Verdifall kr Renter kr Rentetap EK6.300 kr Sum kr Ved å takke nei til firmabil får Ola tilbud fra sin arbeidsgiver om kr i lønnstillegg i stedet for inntektstillegget

24 Sammenligning lønnstillegg - firmabil •Ola velger å beholde firmabilen med listepris over kr : Lønn kr Inntektstillegg kr Totalt skb.inntekt kr Utbetalt kr -skatt kr Netto å leve for kr (men slipper å ha kostnader til bilhold.) •Eksempel hvor Ola kan si fra seg firmabilen mot å få et lønnstillegg på kr: Lønn kr -skatt kr Netto å leve for kr -bilutgifter kr Netto å leve for kr (etter bilkostn)

25 BESPARELSEN Ola sparer i størrelsesorden ca kr hver år på å velge lønnstillegg fremfor firmabilen. Ulemper: må ta risiko for ekstrakostnader i form av skade, bonustap og lignende Arbeidsgiver sparer nå arbeidsgiveravgift på å tilby firmabil fremfor kontantlønn på kr

26 Status pr. november 2004: •Departements skatteskjerpelse fra 2001 nesten borte •Firmabilbeskatningen i ferd med å få et rimelig nivå •Skatt på bilgodtgjørelse er blitt enklere og med en brukbar sats •Tilbakeføring for yrkesbiler er beholdt. Fortsatt en jobb å gjøre her. Men forslaget om å likestille med firmabiler er nå trukket tilbake.


Laste ned ppt "Nye firmabilregler fra 2005 Advokatfullmektig Harry Tunheim, Skattebetalerforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google