Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et inkluderende og flerkulturelt arbeidsliv. En utfordring? Fagforbundet - seksjon samferdsel og teknisk 21-22. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et inkluderende og flerkulturelt arbeidsliv. En utfordring? Fagforbundet - seksjon samferdsel og teknisk 21-22. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et inkluderende og flerkulturelt arbeidsliv. En utfordring? Fagforbundet - seksjon samferdsel og teknisk 21-22. april 2009

2 Solidaritet i praksis! Opprettet av LO i 1939 som Fagbevegelsens Humanitære solidaritetsorganisasjon Politisk aktør – påvirker rammebetingelsene for utsatte og marginaliserte grupper Tar standpunkt – ikke nøytrale Partipolitisk uavhengige Prosjekter i mer enn 30 land 850.000 kollektive og 11.000 individuelle medlemmer

3 …opptrening av minehund

4 Hvert år redder mannskaper fra Norsk Folkehjelp liv i fjell og ved sjø. Dette er frivillig innsats.

5 Hovedmålgruppe er den etniske majoritet Fordommer og generaliseringer Maktperspektiv Bevisstgjøring gjennom holdningsutfordrende arbeid Norsk Folkehjelp sitt fokus i det antirasistiske arbeidet:

6 Norsk Folkehjelps holdningsskapende verktøy:

7 Mangfold og Dialog - i dialog mot rasisme Målet med MOD er: - å påvirke fordommer og rasisme i det norske samfunn - å øke bevisstheten om egne reaksjoner og holdninger - å spore deltagerne til handling på sine arbeidsplasser, lokalmiljø osv

8 Rasismefrisone er et ønske om ikke å forskjellsbehandle på bakgrunn av hudfarge; religiøs tilhørighet og kulturell bakgrunn. Et ønske om å ta forskjellsbehandling på alvor og en måte å vise at man tar samfunnsmessig ansvar på.

9 Menneskebiblioteket er muligheten til å låne en levende bok du er nysgjerrig på og vil vite mer om, og samtidig utfordre egne fordommer.

10 Kvinner Kan Kurs Et kursprogram for integrering, fagorganisering, samfunnsdeltakelse og likestilling. ”Hvorfor er det så mange arbeidsløse innvandrere med ingeniørbakgrunn? Hvorfor må de reise til utlandet for å få jobb? Det er ingen god følelse at ingen har bruk for deg bare fordi du er den du alltid har vært.” Fatima A. Madar

11 Den enkle møteplassen, en teknikk for å komme i dialog!

12 Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har samarbeidet innen holdningsskapende arbeid siden november 2007: Holdt presentasjoner i 17 av 19 fylkeskretser i Fagforbundet Menneskebibliotek: Ungdomskonferansen i Stavern, Organisasjonsenheten og konferanser i Trondheim KvinnerKan- kurs i Oslo, Drammen, Tromsø, Kirkenes, Fredrikstad, Sandnes/Stavanger, Kristiansund og Larvik ”En dag mot rasisme” (dagskurs) i Fagforbundet Vestfold og Fagforbundet Oslo Seminar for Fagforbundet Sandefjord, Hedmark, Fagforbundet Mandal-Lindesnes og pensjonistgruppen i Fagforbundet Vestfold Rasismefri sone i Svelvik kommune Folkevenn i Vardåsen og Dikemark asylmottak

13 Fagforbundet har et mål om inkludering av etniske minoriteter og innvandrere i; - Fagforbundets Prinsipp- og handlingsprogram for landsmøteperioden - Fagforbundets handlingsplan for likestillingsarbeid 2006-2009 - Strategiplanene for 2007, 2008 og 2009

14 Fagforbundet sitt prinsipp- og handlingsprogrammet: Likestilling: Arbeide for likestilling og likeverd for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell legning, religion, livssyn eller funksjonsnivå. Arbeidsmiljø: Arbeide for økt rekruttering og integrering av arbeidstakere med minoritetsetnisk bakgrunn. Sysselsetting: Arbeide for bedre integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn. Kulturelt mangfold: Arbeide for å ta i bruk ressursene i det flerkulturelle samfunnet. Solidaritet og internasjonalt arbeid: Arbeide for å forsterke det holdningsskapende arbeidet og kampen mot rasisme og nazisme i samarbeid med andre organisasjoner.

15 Verdigrunnlag Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet. Fagforbundet er en offensiv arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å videreutvikle og trygge velferdsstaten. Dette gir individet frihet og trygghet. Frihet er i denne sammenhengen ikke bare et spørsmål om fravær av tvang, men også et spørsmål om muligheter og rettigheter for den enkelte. Likeverd er et gjennomgående prinsipp for Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell legning, religion eller livssyn. Det samme er internasjonal forståelse, solidaritet og flerkulturell integrering. Arbeid mot rasisme og diskriminering er en prioritert oppgave. Gjennom omtanke, samhold og solidaritet vil Fagforbundet styrke medlemmene i arbeidet med å bedre deres lønns- og arbeidsvilkår, og i å trygge arbeidsplassene.

16 ”Fagforbundet - den inkluderende fagbevegelsen”?! Fra teori til praksis → 1. Fagforbundet ønsker å være en foregangsorganisasjon vedrørende samfunnsutfordringer rundt tema integrering og særskilt flerkulturelle arbeidsplasser 2. Fagforbundet ønsker flere medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn 3. Fagforbundet ønsker representanter med minoritetsbakgrunn til LO kongressen og sitt eget landsmøte 4. Fagforbundet ønsker at eventuelle diskrimineringssaker blir registrert og tatt tak i internt, og ikke at de ender opp hos LDO eller OMOD uten Fagforbundets viten

17 Hvorfor ha økt fokus på mangfold og inkludering? - Bygger opp lokale nettverk - Flere medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn - Tryggere tillitsvalgte, kan få økt tillit innen diskrimineringssaker - Økt toleranse for ”annerledeshet” - Ressurspersoner innen holdningskapende arbeid, HMS og likestilling - Økt bevissthet rundt sysselsettings politikk - Speiler mangfoldet i Fagforbundets profesjonsgrupper i større grad, flere stemmer blir hørt - Fagforbundet blir et foregangsforbund, tar det flerkulturelle arbeidsliv på alvor - Påvirke politisk for økt bosetting av flyktninger i kommunene - Økt bevissthet og fokus på å utnytte kompetansen hos medlemmer med minoritetsbakgrunn og deres flerkulturelle og språklige kompetanse - Aktivitets- og rapporteringsplikten til alle offentlige arbeidsplasser og private med flere enn 50 ansatte

18 Om rullegardiner

19

20

21 Milena Tevanovic

22 innvandrerkvinner

23

24 Typisk norsk?

25

26

27

28 Født med ski på bena?

29 Ut på tur, aldri sur!

30

31

32

33

34 Pensjonisttilværelse i Spania?

35

36

37 Det er typisk norsk å være god!

38 Unikt norsk?

39 Vi og dem Skurker og helter Individ og grupper Identifisering

40 Hva er rasisme?

41

42

43

44

45 FNs definisjon av rasistisk diskriminering: ” enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelse på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politisk, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet område av det offentlige liv.” Rasediskrimineringskonvensjon artikkel 1 (1958)

46 Altså rasisme; rasisme er en atferd eller en holdning som fører til diskriminering og/eller utestenging av en person eller en gruppe på grunn av etnisk bakgrunn eller hudfarge. FN-kommisjonen peker på et viktig moment. At en handling er rasistisk ut fra at dens formål, intensjon eller resultat er diskriminerende.

47 MOTIV KONSEKVENS HANDLING

48 Snik?

49 Innvandrer? Minoritet? Svart? Utlending? Norsk? - Asylsøkere - med og uten opphold - Overføringsflyktninger (via FN) - Innvandrere (før 1975) - Etterkommere - Familiegjenforente - Ureturnerbare - Blandet bakgrunn - Arbeidsinnvandrer – kortere periode - Utenlandsadopterte

50 381 000 innvandrere i Norge og 79.000 personer er norskfødte med innvandrerforeldre  9,7 prosent av den totale folkemengden Halvparten av innvandrerne har bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika (SSB.no)

51 Største grupper - Polen - Sverige - Irak - Danmark 38 % av innvandrerne har norsk statsborgerskap

52 Flyktninger i verden Totalt 42 millioner mennesker på flukt 338 350 asylsøkere til industriland største grupper fra Irak, Russland, Kina, Serbia og Pakistan 26 millioner er flyktninger i eget land Sudan – 6 millioner, Colombia, Irak, DR Kongo, Tyrkia

53 Integrering

54 Taus Kunnskap

55 Kulturforskjeller? Hvis Ahmed ikke gjør jobben sin er det fordi han er pakistaner. Det er hans kultur. Hvis Inger ikke gjør jobben sin er det fordi hun er litt lat. Hun bare er sånn. Gjør ikke jeg jobben min? Vel.., det har med hele arbeidsmiljøet å gjøre. Ikke bare meg.

56

57

58 ”Når nordmenn spør meg – hvorfor har innvandrere så mange barn, så svarer jeg: hvorfor har norske barn så mange foreldre?” Rubina Rana

59 Camilla Bø Lillevold Rådgiver Norsk Folkehjelp Tlf: 48 19 90 04 E-post: camillal@npaid.orgcamillal@npaid.org


Laste ned ppt "Et inkluderende og flerkulturelt arbeidsliv. En utfordring? Fagforbundet - seksjon samferdsel og teknisk 21-22. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google