Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De seks viktigste organene i EU Det europeiske råd Ministerrådet (Unionsrådet) EU-kommisjonen Europaparlamentet EF-domstolen Den europeiske sentralbanken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De seks viktigste organene i EU Det europeiske råd Ministerrådet (Unionsrådet) EU-kommisjonen Europaparlamentet EF-domstolen Den europeiske sentralbanken."— Utskrift av presentasjonen:

1 De seks viktigste organene i EU Det europeiske råd Ministerrådet (Unionsrådet) EU-kommisjonen Europaparlamentet EF-domstolen Den europeiske sentralbanken

2

3 Andre institusjoner Formannskapet. Medlemslandet er i en periode på seks måneder ansvarlig for å lede møtene i Det europeiske råd i Brussel og Luxemburg. Den økonomiske og sosiale komité består av representanter for ulike organisasjoner i EU (blant annet fagbevegelsene) og uttaler seg særlig om saker som har å gjøre med arbeidsliv og sosialpolitikk. Regionskomitéen består av representanter for lokale og regionale myndigheter og uttaler seg blant annet i kommunal- og regionalpolitiske spørsmål. Revisjonsretten kontrollerer bruken av EUs budsjettmidler. Ombudsmannen tar i mot klager fra EU-borgere som føler seg urettmessig behandlet av administrasjonen i EUs institusjoner.

4 EU har fire typer beslutninger Forordninger: Rettsakter som gjelder umiddelbart i medlemslandene. De kan sammenlignes med et lands egne lover. Direktiver: Rettes til medlemslandene og er bindende ved at målsettingen må innfris, mens det er opp til hvert medlemsland å avgjøre hvordan. Vanlige beslutninger: Gjelder i enkeltsaker og er bindende for dem de er rettet mot. Henstillinger og uttalelser: Er ikke bindende, men kun en oppfordring til den eller dem de er rettet mot.

5 EU – tre samarbeidsområder det økonomiske og monetære samarbeidet –Fire friheter: varer, tjenester, kapital og personer det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet det retts- og innenrikspolitiske samarbeidet Schengen-samarbeidet

6 Utviklingen av EU-samarbeidet er en integrasjons- prosess med tre klare trekk: stadig flere samarbeidsområ der stadig tettere samarbeide stadig flere medlemmer

7 Lisboatraktaten har til hensikt å gjøre EU både mer effektiv og mer legitim og demokratisk. Samtidig ønsker en å styrke det utenrikspolitiske samarbeidet. Traktaten må godkjennes av alle EUs medlemsland innen 2009 før den kan tre i kraft. EU-parlamentet får økt makt: Forslag til nye EU-lover må i økende grad vedtas både i Ministerrådet og Parlamentet. Mer innflytelse for nasjonalforsamlingene i medlemslandene Åpning for borgerinitiativ: En million EU-borgere har mulighet til å oppfordre Kommisjonen til å sette fram nye politiske forslag.

8 Lisboatraktaten – veien videre Mer effektive beslutningsprosesser: Avstemninger med kvalifisert flertall (overnasjonalitet) i Ministerrådet utvides til nye områder. «President»: Det europeiske råd skal være representert ved en leder som skal sitte i to og et halvt år. I praksis blir dette en slags president for EU. «Utenriksminister»: Nestlederen i Kommisjonen blir en koordinator for EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hensikten er å gjøre EU mer tydelig og enhetlig på den internasjonale arenaen. Rettigheter: EUs menneskerettighetscharter blir juridisk bindende.

9 Norge og EU Folkeavstemninger i 1972 og 1994 EØS – avtalen i 1994 Schengensamarbeidet Utenfor EØS-avtalen: –Landbruk –Fiskeripolitikk –Skatte- og avgiftspolitikken –Valuta og sentralbank

10 Hvor går EU? Tyrkia og Ukraina – nye medlemsland? EUs demokratiske underskudd Flertallsavgjørelser og føderasjon? Hvorfor ikke all makt til Parlamentet?


Laste ned ppt "De seks viktigste organene i EU Det europeiske råd Ministerrådet (Unionsrådet) EU-kommisjonen Europaparlamentet EF-domstolen Den europeiske sentralbanken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google