Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid for alle Jeg er mer enn Psykisk syk, jeg har arbeidsevne!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid for alle Jeg er mer enn Psykisk syk, jeg har arbeidsevne!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid for alle Jeg er mer enn Psykisk syk, jeg har arbeidsevne!

2 BEHOVS BESKRIVELSE Vårt behov pr. i dag er at kommunen gir oss 5 arbeidsplasser innen: IKT (Hjemmesiden til kommunen/ IKT avdelingen) Kjøkken tjenester Sjåfør/transport tjenester Vaktmester assistent Teknisk etat – kjøring av store biler og maskiner. I framtiden kan vi i tillegg tilby arbeidskraft innen: Renhold av kommunale bygg og biler Assistenter til å holde byen ren Kontor arbeid: makulere, kopiere, skrive brev etc. Assistent på vaskeriet til Tjørsvågheimen

3 LØSNINGEN Forankring på leder nivå. Fast arbeidsssted. Oppfølging av arbeidsgiver og arbeidstaker fra tilrettelegger i Psykiske helsetjenester. Arbeidsgiver må sørge for at brukeren blir involvert i arbeidsmiljøet, og har klart definerte arbeidsoppgaver.

4 FORDELER FOR BRUKEREN: Mer meningsfull og strukturert hverdag Oppleve at jobben de gjør har en verdi Brukeren blir sett Brukeren får brukt sine evner Færre innleggelser i spesialist sykehus FOR KOMMUNEN: Nødvendige oppgaver som blir nedprioritert kan utføres av brukere. Innbyggerne i kommunen vil trives bedre fordi nødvendige ting blir gjort. Når samhandlingsreformen blir gjennomført sparer kommunen penger på færre innleggelser i spesialist sykehus.

5 ULEMPER FOR KOMMUNEN: Arbeidsgiveren i kommunen må være inneforstått med at brukeren kan være noe ustabil (formen kan variere) og tilrettelegge arbeidet litt mer enn hva som er vanlig. FOR BRUKEREN: Brukeren må våge å ta utfordringen med å være i arbeidslivet med alt dette medfører.

6 ALTERNATIVER 1.Kommunen må betale for flere innleggelser i spesialist sykehus. 2.Kommunen må lage spesielt tilrettelagte arbeidsplasser med arbeidsleder. Dette er kostbart for kommunen. 3.Større behov for aktivitets tilbud på dagsenteret, noe som igjen koster mye penger for kommunen. 4.Kommunen får dårlig omdømme fordi de ikke ivaretar forebygging.

7 IMPLEMENTERING OG SAMARBEIDSPARTNERE 1.Primærkontakt motiverer brukere til arbeid og melder fra til leder i PHT som er tilrettelegger. 2.Det arrangeres møte mellom primærkontakt, arbeidssøker og tilrettelegger. 3.Tilrettelegger tar kontakt med aktuell kommunalsjef med forespørsel om arbeidsplass. 4.Kommunalsjef formidler dette til aktuell arbeidsleder som tar kontakt med tilrettelegger. 5.Møte mellom arbeidsleder, arbeidssøker og tilrettelegger for å bli enig om oppstart, arbeidsoppgaver, arbeidstid og oppfølgings møter. Vi kan også tenke oss å bruke intranett i kommunen for å melde i fra om ledig kapasitet.

8 TEAMET BAK Tilrettelegger fra Psykiske helsetjenester Arbeidsleder i kommunen Primærkontakter i Psykiske helsetjenester Fastlegen til brukeren Behandleren til brukeren på Psykiatrisk Poliklinikk Brukeren som skal jobbe

9 FINANSIERING INNVESTERINGER: Arbeidsgiveren må ha nødvendige redskaper og utstyr for at jobben skal bli utført. KOSTNADER: Lønn til arbeidstaker, kr 200 pr. dag. Senere kan det blir aktuelt med vanlig timelønn. Tid for spesiell opplæring/tilrettelegging. INNTEKTER: Forebygge og spare på innleggelser i spesialist sykehus. Får utført arbeid uten å leie inn ekstern hjelp Nedprioriterte oppgaver blir utført. Kommunen får godt omdømme, tiltrekke seg arbeidskraft og dermed mer skatteinntekter.

10 FRAMDRIFT Vi trenger motiverte arbeidstakere og arbeidsledere. Tilrettelegger registrerer aktuelle brukere/arbeidstakere Rådmannen motiverer kommunalsjefer og arbeidsledere til å tilby arbeid.


Laste ned ppt "Arbeid for alle Jeg er mer enn Psykisk syk, jeg har arbeidsevne!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google