Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Totalmarkedet 2016 Hva gjør Nortura?. Prognosen 2016 – per januar 2016 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Totalmarkedet 2016 Hva gjør Nortura?. Prognosen 2016 – per januar 2016 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Totalmarkedet 2016 Hva gjør Nortura?

2 Prognosen 2016 – per januar 2016 2

3 Sau/lam: Underskudd snudd til overskudd Økte priser og tilskudd har ført til etableringsvilje og utvidelser Vekst i produksjonen fra 2012, samtidig har salget flatet ut Prognosen viser overskudd på 600 tonn i 2016 Reguleringslager på 1 150 tonn ved inngangen til året Lammevektene er i ferd med å overstige det som er markedsmessig ønskelig Vi må være leveringsdyktige i kundene sin «lammesesong» Nortura ønsker å mobiliserer for økt salg Prisløypa skal stimulere til slakting når etterspørselen er størst De som vurderer utvidelser eller etablering må tenke seg godt om

4 Sau/lam - Underskudd snudd til overskudd Utvikling av produksjon (inkl. importkvoter) og engrossalg for sau/lam siden 2006

5 Samarbeid kunder (kundeprosjekter) - Eksempler på kundeprosjekter Gilde i DV på lam Viktigste kundespesifikke lammeprodukter lansert i 2015 Gilde Påskelam, Gilde Sommerlam, Gilde Polarlam i Rema Gilde Hallingskarvet Lam - ekslusivt for Meny

6 Egg - Fortsatt krevende markedssituasjon Prognosert overskudd på 1 100 tonn –etter uttak av 750 tonn ved førtidsslakting Litt bedre salg i starten av og lavere reguleringslager enn fryktet Prognosen tilsier at overskuddet kan håndteres med markedsregulators tilgjengelige virkemidler Forventninger til ekstra satsingen gjennom OEK Nyetableringer må unngås!

7 Prior egg – volum 2014-15 7 Prior økte med 2,2% i volum mot 1,6% i totalmarkedet i 2015 Store markedsmidler på egg i 2016

8 Tidenes eggkampanje fra PRIOR Vi skal øke forbruket ved å fortelle forbrukeren hvor sunt egget er -Kampanjen skal være informativ og forklarende og kommuniserer på eggets unike egenskaper. Vi kjører i gang i uke 9 -Tett samarbeid med OEK for å samkjøre aktiviteter og budskap i flere kanaler og mot forskjellige målgrupper. 8

9 Gris - Balanse snudd til overskudd, men foreløpig under kontroll Prognosert overskudd på 1 300 tonn i 2016 Reguleringslager på ca. 400 tonn ved inngangen til året Situasjonen håndterbar med markedsregulators tilgjengelige virkemidler, men… Vedtak i WTO i desember 2015 betyr: –Helt slutt på reguleringseksport av gris fra 2020 –Om lag halvering av kvote i perioden før avvikling Vårt handlingsrom som markedsregulator blir mindre og vi må være tidligere ute med korrigerende tiltak som pris Sterke effektivitetsøkning i næringen Ikke behov for flere purker Mindre import av ribbe til jul enn de foregående årene, ca. 400 tonn mot 1 700 tonn i 2014

10 Edelgrisproduksjon FôreffektivitetTilvekst 10 Positiv avlsmessig utvikling på Durocgrisen, med oppsiktsvekkende stor fremgang på fôrutnyttelse og tilvekst 3 siste år. Dette er viktige egenskaper som veier opp for noe negativ utvikling på kjøttprosent og som gir god økonomi i Edelgrisproduksjon

11 Storfe – godt rom for økt produksjon Stor underdekning for året sett under ett Ikke storfe på reguleringslager og behov for tollreduksjon store deler av året Øking i ammekubestanden, men ikke nok til å utligne nedgangen i melkeku Positivt at flere kalver fores fram til voksne slaktedyr Fortsatt noe utfordringer med ubalanse mellom deler av dyret gjennom året Prisøkninger først og fremst i første halvår

12 Behov for 4 500 nye ammekyr per år 12 Skal vi klare å bli sjølforsynt med norskprodusert storfekjøtt trenger vi 140 000 ammekyr i 2030. I januar 2015 var det 71 300 ammekyr i Norge. Skal produksjonsmålet nås må antall ammekyr økes med 4500 pr år de neste 15 årene. Fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 økte antall ammekyr med 2600, mens økningen de foregående årene har ligget på rundt 1500 per år.

13 Nortura med ambisjon om 4 500 nye ammekyr per år

14 Mål og tiltak 2016 RegionTiltakEffekt i 2016 Region Nord Gjennomføring av Prosjekt:  Kjøtt i Nordland,  Økt grovfor basert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark Øke med 250 ammekyr Region Midt Arr. fagmøter/ammekukurs/storfekjøttskole mm for å øke motivasjonen for å satse.  Målgruppe er alle inkl. ikke-medlemmer  Følge opp enkeltprodusenter i etterkant  Viktig at livdyromsetninga fungerer  Nok livdyr – kvigeoppdrettere? Øke med 715 ammekyr Region vest  Delta med økonomisk støtte ressurs til prosjekt (SF og Hordaland).  Avsette faglige ressurser til prosjekt i SF og Hordaland, dersom det oppstår behov i prosjektet.  Skrive faglig artikkeler i BV om muligheter i ammekuproduksjon.  Tilrettelegge for økt aktivitet på kåring Øke med 1200 ammekyr Region Øst  Etablere 2 besetninger for oppdrett av drektige kviger  Etablere ammekuskole i Hedmark  Fagmøter og kurs Øke med 1335 ammekyr Felles/Nasjonalt  Videreutvikle Nortruras rådgivningstilbud til Nystartere – Oppstartsprogram  Gjennomføre Biffakademiet Hamar og Troms  Definere krysningsopplegg for ammeku  Medarrangør kongressen Storfe 2016 10 og 11 november  Øke med 35000 ammekyr

15 Kylling 15

16 Prior kyllingvolum fra 2014 og inn i 2016 16 Mistet ICA volumet Lanserte KyllingGården Markedet begynner å løfte seg igjen PRIOR over 2014 – selv uten ICA. Trender fortsetter i jan ’16! PRIOR over 2014 – selv uten ICA. Trender fortsetter i jan ’16!

17 «Nye Prior Kylling» - løfter pris og salg Prior Favorittkylling –Prior Favorittkylling er en serie ferske kyllingprodukter fra norsk kylling som er produsert uten bruka av narasin i fôret. Prior Favorittkylling er kun i NorgesGruppens butikker –Bidrar til verdivekst i kategorien 17

18 Prior fersk kalkun – volum 2014-15 18 Kalkun råvare inn i ferdigmat, pølser, pålegg – viser derfor ikke hele bildet Men – listing og dårlig sommer (grillskiver) samt lavere filetsalg mot jul trekker ned Festkalkun med stekepose et viktig tilfang i 2015 Jobber tett med kjedene for videre utvikling av kategorien – både helårs og sesong


Laste ned ppt "Totalmarkedet 2016 Hva gjør Nortura?. Prognosen 2016 – per januar 2016 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google