Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11. februar 2015 FORELDREMØTE PÅ 10. TRINN 1. 1.Aktivitetsplan/halvårsplaner 2.Eksamensordningen – muntlig og skriftlig 3.Elevundersøkelsen 2014/2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11. februar 2015 FORELDREMØTE PÅ 10. TRINN 1. 1.Aktivitetsplan/halvårsplaner 2.Eksamensordningen – muntlig og skriftlig 3.Elevundersøkelsen 2014/2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 11. februar 2015 FORELDREMØTE PÅ 10. TRINN 1

2 1.Aktivitetsplan/halvårsplaner 2.Eksamensordningen – muntlig og skriftlig 3.Elevundersøkelsen 2014/2015 4.Orden/oppførsel 5.Søknadsprosessen til videregående skoleIngrid 6.Evt SAKLISTE 2

3  www.åus.no www.åus.no  Sluttvurderingen a)Vurderingsgrunnlag b)Orden/oppførsel c)Klagerett SISTE INNSPURT – HVA VENTER OSS? 3

4 EKSAMENSANGST? 4

5  Eksamen er basert på de reviderte læreplanene i norsk, engelsk og matematikk (http://www.udir.no/Lareplaner/)http://www.udir.no/Lareplaner/  13. mai kl. 09:00-elevene får beskjed om hvilket fag de skal ha eksamen i  18. mai-forberedelsesdag, engelsk  19. mai-eksamen i engelsk  20. mai-eksamen i matematikk  20. mai-forberedelsesdag, norsk  21. mai-eksamen, norsk hovedmål  22. mai-eksamen, norsk sidemål  15.-18. juni-fellessensur (resultatet klart)  Klagefrist-10 dager fra du får vite karakteren. SKRIFTLIG EKSAMEN 5

6 Forberedelsesdag i engelsk og norsk  Elevene jobber med et digitalt hefte (ca 10 sider) med tekster knyttet til eksamensoppgavene.  Det er en obligatorisk skoledag.  Elevene får veiledning av faglærer på skolen. FØR EKSAMEN 6

7 Matematikk  Del 1:  Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.  Del 2:  Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Engelsk/norsk  Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.  Oversettelsesprogram- mer er ikke tillatt. UNDER EKSAMEN 7

8  Eksamen gjennomføres IKT-basert, med egen pålogging.  Elevene kan bruke egne maskiner eller skolens maskiner.  Eksamen i matematikk gjennomføres på papir, med enkeltoppgaver som skal løses på PC.  Det er egne regler for «særskilt tilrettelegging av eksamen» (www.lovdata.no)www.lovdata.no  Fusk til eksamen:  Eksamen i faget kan annulleres.  Dersom eksamen annulleres, mister eleven standpunktkarakteren i faget.  Plagiat (kopiering av andres tekster):  Å bruke andres tekster uten å oppgi kilder.  Resultat: Laveste karakter (1). PRAKTISKE OPPLYSNINGER 8

9 Før eksamen:  4. og/eller 5. juni-eksamensdag(er)  48 timer før: Melding om hvilket fag eleven er kommet opp i.  24 timer før: Forberedelsesdel.  Eleven får utdelt et tema/en problemstilling.  Eleven forbereder en presentasjon ut fra temaet/problemstillingen.  Eleven får ikke vite hvilke spørsmål han/hun kan få på eksamensdagen.  En obligatorisk skoledag hvor eleven skal ha tilgang til en lærer.  Sensorer  En ekstern og en intern (faglærer) MUNTLIG EKSAMEN 9

10 Under eksamen:  Todelt eksamen:Presentasjon og fagsamtale (30 min). 1.Eleven presenterer temaet eller problemstillingen (1/3 av tiden). 2.Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med eleven (2/3 av tiden).  Hjelpemidler:Egne notater  Kommunens instruks presiserer hvilke notater som er lovlige.  Vurderingsgrunnlag:  Den kompetansen som eleven viser under selve eksamenen skal vurderes.  Notatene (presentasjonen) er ikke en del av vurderingsgrunnlaget.  Ved uenighet mellom sensorene, er det den eksterne som bestemmer. MUNTLIG EKSAMEN FORTS. 10

11 Etter eksamen:  Klage på muntlig eksamen  Eleven kan kun klage på evt. formelle feil.  Kommunen er klageinstans.  Dersom eleven får medhold, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han/hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Faget vil bli trukket på nytt.  Mer informasjon  Rundskriv UDIR - 2 – 2014 Rundskriv UDIR - 2 – 2014  www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/ www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/ MUNTLIG EKSAMEN FORTS. 11

12 PÅ ÅUS STÅR ALLE PÅ EKSAMEN 12

13 Trivsel (snitt 4,3) 13 ELEVUNDERSØKELSEN 2014/2015

14  Har du noen å være sammen med? (Snitt 4,8) 14 ELEVUNDERSØKELSEN FORTS.

15  Motivasjon (3,9/3,4) 15 ELEVUNDERSØKELSEN

16  Hjem – skole (3,8/3,5/3,8) 16 ELEVUNDERSØKELSEN

17  Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen (4,8) 17 ELEVUNDERSØKELSEN

18  Støtte fra lærerne (3,9/4,1/4,0/3,9) 18 ELEVUNDERSØKELSEN

19  Støtte fra lærerne (4,2/4,0) 19 ELEVUNDERSØKELSEN

20  Arbeidsforhold og læring (3,5/3,6/3,4) 20 ELEVUNDERSØKELSEN

21  Får du nok utfordringer på skolen? (4,3) 21 ELEVUNDERSØKELSEN

22  Får du lekser som du greier å gjøre på egenhånd? (4,1) 22 ELEVUNDERSØKELSEN

23  Arbeidsforhold og læring (3,8/3,5/3,3) 23 ELEVUNDERSØKELSEN

24  Vurdering og læring (3,7/4,0/3,8/3,7/3,8) 24 ELEVUNDERSØKELSEN

25  Medbestemmelse, vurdering og læring (2,5/2,1/2,8) 25 ELEVUNDERSØKELSEN

26  Medbestemmelse (3,1) 26 ELEVUNDERSØKELSEN

27  Trygt miljø (4,3/4,1) 27 ELEVUNDERSØKELSEN

28  Trygt miljø 28 ELEVUNDERSØKELSEN

29  Trygt miljø (4,5) 29 ELEVUNDERSØKELSEN

30  Jeg ble holdt utenfor (4,7) 30 ELEVUNDERSØKELSEN

31  Trygt miljø (4,9) 31 ELEVUNDERSØKELSEN

32  Mobbing (4,9) 32 ELEVUNDERSØKELSEN

33 SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING NB!!!  Mangler du pinkoder? skatteetaten.no/pin  Frist for søknad: 2.mars kl.23.59

34

35

36

37

38 Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

39 Alle søkere må hvert år hake av for aksept

40 I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å endre til tidligere skoleår

41 Velg hvilket fylke man ønsker å søke til – et fylke av gangen

42 Oppgi her hvilken type søker man er – begge typer kan velges

43 Har valgt ordinær søker til skole

44 Søker har her bare valgt opplæring i skole

45 Valg av utdanningsprogram/programområde

46 Prioritering av skoler som tilbyr programområdet – flere skoler kan velges

47 Oversikt over registrerte ønsker – prioritering kan også gjøre her.

48 Innholdet her vil variere fra fylke til fylke

49 Husk å logge ut – symbolet øverst til høyre


Laste ned ppt "11. februar 2015 FORELDREMØTE PÅ 10. TRINN 1. 1.Aktivitetsplan/halvårsplaner 2.Eksamensordningen – muntlig og skriftlig 3.Elevundersøkelsen 2014/2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google