Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsglede for alle, uavhengig av nasjonalitet, landbakgrunn og oppholds status Frokostmøte for Særforbund – Flyktningfond NIF, onsdag 10. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsglede for alle, uavhengig av nasjonalitet, landbakgrunn og oppholds status Frokostmøte for Særforbund – Flyktningfond NIF, onsdag 10. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettsglede for alle, uavhengig av nasjonalitet, landbakgrunn og oppholds status Frokostmøte for Særforbund – Flyktningfond NIF, onsdag 10. februar 2016 Anja Veum og Radineh Omrani Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1

2 Ulike målgrupper På mottakNylig bosatt i kommunenLangtids bosatt Ikke medlemPotensiell medlemMedlem? Ekstraordinær aktivitetOrdinær aktivitet NIF samarbeider med UDINIF har samarbeidsavtale med IMDI NIF forvalter støtteordninga «Inkludering i idrettslag»

3 NIFs Flyktningefond Initiativ fra NIF etter den store tilstrømmingen av asylsøkere i 2015 – NIF avsatte kr 500 000 – IMDI kr 200 000 – Kavlifondet kr 500 000 Idrettslag kunne søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller på mottak.

4 130 idrettslag søkte Tildelt midler til 92 idrettslag – 70 inkl i IL – 22 Aktivitet på mottak (15 EMA-mottak)

5 Målgruppe Alle Over 3000 personer ble aktivisert

6 Bruk av midler

7 Samarbeid Mottak Kommune NAV Frivillige organisasjoner Innvandrer- organisasjoner «Gjennom prosjekt Fargerik idrett har vi etablert en prosjektgruppe. En av prosjektdeltakerne er fra Flyktningetjenesten i kommunen. Flyktningetjenesten bidrar med å informere nyankomne flyktninger om viktigheten av å delta i fysisk aktivitet og om dette prosjektet spesielt. Kommunen stiller med gratis halleie til aktivitetene for barn og unge. Klubben har en partnerskapsavtale med kommunen.» (Vadsø Turnforening)

8 Tilbakemeldinger Mange positive tilbakemeldinger «Det er EKSTREMT viktig at idretten kan bidra til en bedre integrering, ikke bare for asylanter, men også for flyktninger. Vi er HELLIG OVERBEVIST om at den beste integreringen og inkluderingen foregår via det frivillige organisasjonslivet i Norge. Ikke bare for de aktive, men også for deres foreldre/foresatte.» (Finnsnes IL Fotball) «Vi opplevde en enorm glede og takknemlighet fra deltagerne. Det varmet godt for arrangørene fra klubben å oppleve dette. Vi ønsker så absolutt å videreføre denne typen aktivitet!» (Hønefoss Basketklubb) «Det viser seg å ha en stor effekt på det psykososiale. I tillegg til at jenter også føler mestring.» (Tomter Rideklubb, Hobøl kommune)

9

10 Utfordringer Knyttet språk barriere Lange avstander, transport Anlegg, Stor pågang, mangel på instruktører 89 % ønsker å fortsette aktiviteten De som ikke kommer til å fortsette – Fraflytting – Nedlegging av mottak

11 Evaluering Bidratt til mye aktivitet også utover ordinært idrettstilbud. Idrettslagene har vist stort engasjement Enkel og ubyråkratisk ordning Bidrar til å stimulere frivilligheten

12 Arbeidet fremover Vi jobber for å videreføre fondet. Vi fortsette med å styrke dette arbeidet i organisasjonen. Fremover ønsker vi å involvere flere ledd i idretten (SF/IK/IR). Samarbeid med NFF Oppfordrer til ytterligere samarbeid med andre organisasjoner

13 18. september 2016 13© Norges idrettsforbund Mer midler i fondet nå 1,66 mill fra Gjensidigestiftelsen 1,3 mill fra IOC 500 000 fra KUD Søkt om 500 000 kr til IMDI NIF vil søke UDI om midler

14 Ny utlysning Ny midler lyses ut 13. februar Kriterier – Aktivitet på mottak – EMA –mottak – Inkludering i idrettslag Søknadsfrist: 13 mars! 14. mars – sett av tid til å saksbehandle

15 18. september 2016 15© Norges idrettsforbund Informasjon ut til klubber Legg gjerne informasjon med link ut på deres nettsider fra 13. februar NIF ordner informasjon i løpet av torsdag og fredag Involver idrettsråd som har Inkludering i IL - midler

16 18. september 2016 16© Norges idrettsforbund Andre midler UDI har søknadsfrist 1. mars Ønsker noen SF/IK å gjøre store prosjekter – søk direkte NIF søker om midler til flyktningfond Ikke midler for å løpe etter penger…

17 UDI skal fordele inntil 60 millioner kroner til aktiviteter for barn i asylmottak i 2016. Frivillige organisasjoner og ikke- kommersielle aktører kan søke om midler. Målet med tilskuddsordningen er at barn i norske asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Det samlede tilskuddet har økt fra 19 millioner kroner i fjor, til 60 millioner i år. Barna skal gjennom aktivitetene være i fysisk aktivitet, tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter, og få økt mestringsfølelse. Tiltak som ikke ellers er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø vil bli prioritert. Det er også positivt hvis aktivitetene er nyskapende, gir god respons blant barna, sikrer et differensiert tilbud for flere aldersgrupper, og pågår over noe tid. Driftsoperatører av asylmottak kan få tilskudd om det ikke kommer inn andre kvalifiserte søknader. Fullstendig regelverk for tildelingen finner du her: http://udiregelverk.no/no/rettskilder/departementets-rundskriv-og-instrukser/2016-01-15-jd/ http://udiregelverk.no/no/rettskilder/departementets-rundskriv-og-instrukser/2016-01-15-jd/ Søknadsskjema og adresse for innsending av søknad: https://www.udi.no/aktuelt/udi-deler-ut-60-millioner-kroner-i-tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/https://www.udi.no/aktuelt/udi-deler-ut-60-millioner-kroner-i-tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/

18 Forsikringer https://www.idrettsforbundet.no/klubbgui den/flyktningers-deltakelse-i- idrettsaktivitet/ https://www.idrettsforbundet.no/klubbgui den/flyktningers-deltakelse-i- idrettsaktivitet/

19 Informasjons material Bli med! – Idrettslagsbrosjyre som forteller: Hva er et idrettslag? Hva kan du være med på? Hvordan bli medlem? – På ni ulike språk: arabisk, farsi, pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og norsk På våre nettsider: – https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i- idrettslag/Tildskuddsordningen/ https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i- idrettslag/Tildskuddsordningen/

20 Idrettsglede for alle Vi skal skape:

21 21 Anja Veum Utviklingssjef anja.veum@idrettsforbundet.no anja.veum@idrettsforbundet.no Radineh Cordelia Omrani Rådgiver integrering tlf: 40 29 18 06 radineh@idrettsforbundet.no radineh@idrettsforbundet.no Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité www.idrett.no


Laste ned ppt "Idrettsglede for alle, uavhengig av nasjonalitet, landbakgrunn og oppholds status Frokostmøte for Særforbund – Flyktningfond NIF, onsdag 10. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google