Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8.Juni 2009 1 Åpent informasjonsmøte for frivillige organisasjoner Tilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og inkludering av innvandrerbefolkningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8.Juni 2009 1 Åpent informasjonsmøte for frivillige organisasjoner Tilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og inkludering av innvandrerbefolkningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 8.Juni 2009 1 Åpent informasjonsmøte for frivillige organisasjoner Tilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og inkludering av innvandrerbefolkningen i lokalsamfunnet

2 18.11.2014 2 Program: Bakgrunnen for forslaget Rundskrivet for ordningen Elektronisk søknad og rapportering (eTilskudd) Eventuell spørsmål og kommentarer Kaffe, te og frukt står utenfor møterommet

3 18.11.2014 3 B akgrunn,

4 Behov for å bosette det dobbelte Det er behov for å bosette 8 100 personer i 2009 (en fordobling fra 2008) Det er en vesentlig økning i antallet enslige mindreårige. Prognosen for 2010 tilsier et enda større behov for bosettingsplasser. Det er viktig å få til rask bosetting og integrering - viktig for den enkelte å få starte et normalt liv i en kommune Hvordan kan vi få til bedre integrering og inkludering i lokalsamfunnet? 18.11.2014 4

5 Frivillige organisasjoners rolle Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet. Det er ønskelig å styrke frivillige organisasjoner rolle i bosetting og integrering Noen organisasjoner faller delvis utenfor nåværende tilskuddsordninger 18.11.2014 5

6 6 Rundskrivet.

7 18.11.2014 7 Tilskudd til bosetting og integrering Regjeringen foreslår i St.prp nr. 67 (2008-2009) å bevilge 5 mill kroner for å styrke av frivillige organisasjoner som aktører i bosettingsarbeidet og i arbeidet for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Det er en forutsetning for tilskudd at Stortinget bevilger midlene ved behandling av revidert nasjonalbudsjett. IMDi har utarbeidet nytt rundskriv med retningslinjer og kriterier for blant annet mål og målgruppe aktiviteter og tiltak det gis støtte til hvem som kan få støtte

8 Mål og målgruppe Mål Formålet med tilskuddet er å bidra til rask bosetting og integrering av nyankomne flyktninger og inkludering av innvandrere i lokalsamfunnet. Midlene skal bidra til å dekke flyktningers og innvandreres behov for å utvikle nettverk og å styrke deres deltagelse i lokalsamfunnet Målgruppe for tiltaket Målgruppen for tiltakene skal i hovedsak være nyankomne flyktninger som skal bosettes eller som nylig er bosatt etter avtale mellom stat og kommune. Andre innbyggere i lokalsamfunnet kan også nyte godt av tiltakene 18.11.2014 8

9 . Hva det gis støtte til - kriterier Det gis støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til raskere bosetting og til bedre integrering i lokalsamfunnet. Eksempler er aktiviteter og tiltak som: bidrar til at kommuner kan ta imot og bosette flere flyktninger aktiviserer flyktninger ut over den tiden de går på introduksjonsprogrammet styrker innvandreres deltagelse i lokalsamfunnet, frivillige nettverk og organisasjoner skaper flere møteplasser mellom majoritet og minoriteter som gir grunnlag for deltakelse og vennskap gir mulighet for flyktninger til å praktisere norsk 18.11.2014 9

10 Hvem som kan få støtte Støtte gis primært til nasjonale og frivillige organisasjoner med kompetanse og erfaring på området, og med nettverk i aktuelle lokalsamfunn. Det forutsettes samarbeid med kommunene. Det forutsettes at organisasjonene har erfaring som tilskuddsmottaker. Organisasjoner som allerede har forpliktet seg til å arbeide for integrering blant annet gjennom samarbeidsavtaler med IMDi vil bli prioritert. Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Redd Barna Frivillighet Norge Norske Kvinners Sanitetsforening Norges Fotballforbund 18.11.2014 10

11 Vilkår for tildeling og rapportering Tilskuddet må i sin helhet benyttes og regnskapsføres i 2009. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer og anskaffelser. Prosjektrapport, inkludert revidert regnskap for prosjektet (særattestasjon) skal leveres elektronisk via IMDis nettbaserte skjema innen 1. mars 2010. Det skal redegjøres for resultater (måloppnåelse) og ressursbruk. 18.11.2014 11

12 Om søknaden Søknader kan kun leveres via nettbasert søknadsskjema som er tilgjengelig fra i dag. Dersom de foreslåtte aktiviteter og tiltak også er finansiert av andre må dette oppgis i søknaden. Det anbefales at hovedorganisasjoner søker samlet på vegne av sine lokale organisasjoner. Søknadsfristen er 30. juni. 18.11.2014 12

13 Behandling av søknader og prosessen videre Søknader skal behandles i løpet av juli måned. IMDi planlegger oppfølgingsmøter med organisasjoner i løpet av tidlig høst. 18.11.2014 13

14 18.11.2014 14 … husk! IMDi følger føringer fra Regjering og Storting Søknader i tråd med føringene prioriteres innen rammen Rundskrivet klargjør kriteriene Ikke alle søknader innfris Ta kontakt for avklaringer!

15 18.11.2014 15 Tidsplan og frister 1.Rundskriv ble lagt ut 2. juni 2.Søknadsfrist er 30.juni 3.Saksbehandling foregår i juli 4.Resultatet blir meddelt søkerne primo august

16 Hvordan søke? 18.11.2014 16

17 18.11.2014 17  Søke om og få opprettet ekstranettområde for din organisasjon (hvis org ikke har område) - med to startbrukere  Søke om og få opprettet (ekstra) brukere i ditt ekstranett. (Melde fra om glemt brukernavn/ passord) https://moss.imdi.no/sites/start Hvordan søke og rapportere elektronisk?

18 18.11.2014 18 IMDinett = ekstranett (internett) Nettskjema  Kommuner, organisasjoner, fylker, etater, samarbeidspartnere, enkeltpersoner mv  Hvordan søke og rapportere elektronisk?

19 18.11.2014 19  Send til leder for godkjenning i organisasjonen Leder godkjenner/sender inn   Organisasjonen får ”bekreftet mottak” pr. e-post Hvordan sende inn eSøknad/eRapport?

20 Obs! 18.11.2014 20 Start å søke så snart som mulig, ikke to dager før fristen Alle må søke via IMDis nettbaserte skjema Din organisasjon må ha ekstranettområde for å kunne søke Den som skriver søknaden og den som skal ha fullmakt til å godkjenne/sende inn søknaden må være opprettet som brukere Les veiledning God målbeskrivelse – viktig å forstå IMDis målbegreper Kontakt meg før innsendelse, slik at jeg kan se om søknaden er korrekt fylt ut.

21 Veiledning og brukerstøtte 18.11.2014 21 -Veiledning på IMDi.no -Veiledning i skjemaet -Kontakt oss: -E-post: tilskudd@imdi.notilskudd@imdi.no -Spørsmål om nettbasert søknad kan også rettes til Alf B. Kiil, aki@imdi.no; tlf 4156 8503aki@imdi.no

22 18.11.2014 22 Spørsmål ? Spørsmål av interesse for flere svarer vi på nå Spørsmål knyttet til den enkelte søknad svarer vi på per epost Eller ta kontakt med IMDi på telefon Eller spør oss gjerne nå etter møtet Dersom det er særskilte behov, tar vi gjerne en samtale eller møte


Laste ned ppt "8.Juni 2009 1 Åpent informasjonsmøte for frivillige organisasjoner Tilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og inkludering av innvandrerbefolkningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google