Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kreftklinikken Stein Kaasa. 2 Kreftklinikken Pasientbehandling –Nasjonale retningslinjer Forskning –European Palliative Care Research Centre Undervisning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kreftklinikken Stein Kaasa. 2 Kreftklinikken Pasientbehandling –Nasjonale retningslinjer Forskning –European Palliative Care Research Centre Undervisning."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kreftklinikken Stein Kaasa

2 2 Kreftklinikken Pasientbehandling –Nasjonale retningslinjer Forskning –European Palliative Care Research Centre Undervisning –DMF –Høyskoler –Andre

3 3 Anno april 2010 Vi går mot et “underskudd” på over 40 millioner norske kroner Ledelse og daglig drift – henger det sammen? Reduksjon fra 68 til 48 senger –“Riktig” bemanning i forhold til drift?

4 4 Pålagt nedbemanning av administrerende direktør Redusere med 8 pleieårsverk Store reaksjoner i klinikken

5 5 Ny organisasjonsstruktur Basert på de tre hovedaktivitetene Åpen utlysning – “konkurranseutsatt” Egen utlysningstekst

6 6 Kreftklinikken – ny organisasjonsstruktur Klinikksjef Stein Kaasa Avdeling: Stråleterapi Anne Dybdahl Wanderås Avdeling: Palliasjon Anne Kvikstad Avdeling: Sengeområder Arne Solberg Tove Strand Avdeling: Poliklinikk Sunil Xavier Raj Laila Grøthe Avdeling: Forskning Bjørn Henning Grønberg Avdeling: Undervisning Jo-Åsmund Lund Avdeling: Leger Stein Kaasa

7 7 Bakgrunn – Anno august 2010 48 senger med lav beleggsprosent < 80% Fortsatt mulighet for ytterligere poliklinisering For stort arbeidspress og for mye dokumentert”overtid” i legegruppen Ytterligere behov (pålagt) om pleienedbemanning (minimum 6 stillinger) Forventet total innsparing ~ 2% St. Olavs Hospital i 2011

8 8 Hva har vi gjort? Drøftinger om ny driftsmodell –Grupper med ansatt representanter i alle enheter Kontinuerlig diskusjon med sykehusets ledelse (adm. dir)

9 9 Ambisjoner og forutsetninger Optimal ”varig” modell men fortsatt åpne for omstillinger etter behov Budsjett for 2011 – basert på usikre estimater 2011 – blir ett omstillings år 2012 – stabil drift

10 10 Ambisjoner og forutsetninger Vi tenker og planlegger for 2 år, 2011 og 2012 Ser nye muligheter –Øya helsehus –Vardesenteret/pusterommet –Kreftavsnitt Levanger og Orkdal Utvikle Regional Kreftplan Satsning på forskning og fagutvikling

11 11 Ny driftsmodell anno november 2010 Totalt 36 - 7 døgns senger –24 senger i 3 etg. –12 senger ved Seksjon lindrende behandling Opprettelse av dagsenter –Flere plasser på hotell/hybelhus –Omstilling på poliklinikken –Økt aktivitet SLB-utedel Omstrukturering av legebemanning stråleterapi –To faste overleger –En assistentlege på rotasjon To nye overlegestillinger

12 12 Sengeposter Enda tettere samarbeid om: –De 36 sengene –Personell på kveld/natt Erkjenne at det store flertall av pasienter utredes og behandles poliklinisk –Noen tumorgrupper må omstille mer enn andre

13 13 Dagsenter ”Transitt enhet”Utredning/oppfølgning

14 14 Poliklinikk Cytostatika enhet”Vanlige” polikliniske konsultasjoner

15 15 Hvordan utnytte resursene på poliklinikken bedre? Pasientinformasjon/kommunikasjon i grupper Vardesenteret Deling av strålekontroller mellom sykepleiere/stråleterapeuter Bedre struktur av alle ”legeteamene” –Større enheter enn i dag Må tilpasse driften og tenkningen enda mere til poliklinisk drift Lis legene – poliklinikk. Omfang og oppfølgning (utdanningen) må konkretiseres og bedres

16 16 Kjemoterapi All kjemoterapi samlet ett sted Vurdere gjennomføring av ”langkurer” –Samspill mellom poliklinikk og dagsenter

17 17 Økt aktivitet utedel SLB Samarbeid med kommunene oppgraderes (spesielt Trondheim) –Øya Helsehus Drift og samarbeid internt i det palliative teamet vil bli vurdert Økt aktivitet på St. Olavs Hospital generelt

18 18 Legegruppen Ikke tilfredsstillende arbeidsforhold Intern prosess i gruppe starter nå

19 19 Alle andre yrkesgrupper Endrings og omstillings prosesser på avdelingsnivå og i mindre grupper

20 20 Betingelser for å lykkes Sykepleie og fysiker kompetanse på høyt nivå må videreføres Kontinuitet på legesiden Ytterligere poliklinisering Legenes holdninger Enhetlig syn og forutsigbarhet Alle er med og beholder fokus

21 21 Forslag til ny bemanning 13 sykepleierstillinger reduseres 1 fysiker reduseres 1 stråleterapeut reduseres

22 22 Når igansetter vi ny(e) modell(er) Lege organisering innkl. stråleterapi….gradvis fra nå av Omlegging til mer poliklinikk….gradvis fra primo 2011 Reorganisering Avd. Pol. Klin. Mars 2011


Laste ned ppt "1 Kreftklinikken Stein Kaasa. 2 Kreftklinikken Pasientbehandling –Nasjonale retningslinjer Forskning –European Palliative Care Research Centre Undervisning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google