Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar FAGDAG LØNN 27 OG 28 OKTOBER 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar FAGDAG LØNN 27 OG 28 OKTOBER 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar FAGDAG LØNN 27 OG 28 OKTOBER 2015

2 NY REISEREGNINGSMODUL Den gamle reiseregningsmodulen Travel skal fases ut. Ny reiseregningsmodul Visma Expense. Godkjent for elektronisk saksbehandling. – Nye regler fra 01.07.14 skatteetaten godtar elektronisk signatur og elektroniske vedlegg. – Krav for elektronisk signatur er at ingen kan gjøre endringer på reiseregningen mellom den som skriver og fram til den er lagt over i lønnssystemet. – Hvis feil på reiseregningen må den sendes tilbake til den som skriver reiseregningen for korrigering.

3

4 https://signin.visma.net

5 VISMA EXPENSE Klikk glemt passord – Legg inn jobb –epost Klikk send Motta nytt passord – Får beskjed om å endre passord Kan være lurt å bruke samme passord som når du logger deg på PC 'en ALLE SOM HAR SMARTTELEFON – Last ned appen Visma Attach Logg på med brukernavn og passord som du nettopp har laget.

6 Symbol foran reiseregningen viser status på reiseregningen og hvem som har den til behandling

7 Endre status på oversikten for å vise reiseregningene. Vis f.eks alle reiser med status til godkjenning for å se hvo mye du har utestående..

8 REISER OVER 15 KM EN VEG Velg fanen Reise. – Kostgodtgjørelse beregnes ut fra dato og klokkeslett som er lagt inn. – Husk trekk fra alle måltid som er servert. – Program skal ligge ved reiseregningen. Reiser under 15 km en veg – ikke krav på kostgodtgjørelse.

9 Organisasjonsenhet er den avdelingen du jobber i, denne styrer saksgangen. Det som blir lagt i Beskrivelse er det som vises på reiseoversikten. Formål/arrangement bør beskrive hvor en har vært

10 q

11 Hold musepekeren over spørsmålstegnet for å se klokkeslettet som gjelder

12 Trekk fra alle måltid, legg inn overnattingstype. Husk ikke nattillegg ved overnatting på hotell eller hybel/brakke/pensjonat.

13 Bil – legg inn antall kilometer og passasjerer. En linje for hver passasjer.

14 Velg riktig bilagstype. Ligger mva koder på alle bilagstypene

15 Overnatting. Totalsummen legges inn i beløpsfeltet. Frokost og andre måltid legges inn i feltet Herav frokost (25%).

16 Når overnattingen er lagret så kommer den på tre linjer.

17 Last opp program. Legg inn verdi i beløp for å få lastet opp program. Husk å hake av for betalt av arbeidsgiver.

18 Bruk appen Visma Attach i stedet for å scanne bilag. Problem med at scannede bilag snur seg når de blir sendt videre i saksgangen.

19 Ta bilde av kvitt med Visma Attach. Lagre og klikk send. Finn igjen bildet og klikk Legg ved på riktig reiseregning.

20 Ta vare på alle bilag til reiseregningen er utbetalt.

21 Lønnsoppgjøret 2015 Alle sentrale tillegg er gitt i forhold til ansiennitetsdato. Alle med blank ansiennitetsdato får tillegget etter 0 år. Viktig å melde riktig ansiennitetsdato på alle i kap 4.

22 Ansiennitetsopprykk Ansiennitetsopprykk: De som har ansiennitetsopprykk får det kronetillegget som står i feltet tillegg for ansiennitet oppå det lønnsnivået de har.

23

24

25

26 UNGE ARBEIDSTAKERE

27 FRISTER FOR LØNNSBILAG Frist for endringsmeldinger er den 20. måneden før. Pass på at endringsmeldingen som blir sendt inn er oppdatert, slik at alle gjeldende opplysninger er oppgitt på den siste meldingen. Elektroniske reiseregninger som er tilvist pr den 01. i måneden blir med på neste lønnskjøring.

28 Sykmeldinger Husk å sende inn sykmeldinger fortløpende.

29 REKRUTTERING Det ligger veldig mange stillinger i rekrutteringsmodulen som ikke er avsluttet. Alle må gå gjennom og avslutte sine stillinger slik at det blir med oversiktelig.

30 PAI - KODER Vi skal rapportere til PAI registeret i begynnelsen av desember. Har fått melding fra KS om at vi ligger inne med veldig mange ansatte uten PAI kode. Husk å legge inn PAI når dere sender inn melding om ny ansatte. Kommer til å sende ut en rapport over alle som mangler kode. Denne må prioriteres når den kommer.

31 STATUSENDRING Bare to virkningsdatoer for statusendringer for undervisningspersonale. 01.08.xx for de som har dokumentert tilleggsutdanning avlagt eksamen i vårsemesteret 01.01.xx for de som har avlagt eksamen i høstsemesteret. Lokale tillegg beholdes med unntak av kompetansetillegg som er gitt for den samme tilleggsutdanningen.

32 Endring av status pr 01.08.xx eller 01.01xx Tillegg som skal være med ligger i LF grunnlønn og er siste lokale forhandlinger

33 Bla i pr dato med page up/down.Siste lokale forhandlinger var 01.07.14 og tillegget skal flyte oppå ny garantilønn

34 Hvis ansatt har to stillinger og skal trekkes i lønn i den ene og ha timer på den andre. – Bruk art for timelønn (206) ved trekk eller utbetaling på den merkantile stillingen. – Bruk art for timelønn lærer ved trekk eller utbetaling på lærerstillingen. – Begge går da inn i pensjonsgrunnlaget.

35

36

37 Gruppe 0 krever antall og årsramme Gruppe 2 krever antall Gruppe 3 krever beløp

38 LEDENDE RENHOLDER OG VAKTMESTER VAKTMESTER HAR STILLINGSKODE 6541 VAKTMESTER MED FAGBREV STILLINGSKODE 7517 FAGLEDER VAKTMESTER STILLINGSKODE 6542 LEDENDE VAKTMESTER STILLINGSKODE 6543 SKRIV I MERKNADSFELTET DE GANGENE 7517 BLIR BRUKT HVILKEN ARBEIDSOPPGAVER DEN ANSATTE HAR. VI MELDER STYRK KODER PÅ ALLE STILLINGER OG DENNE KODEN KAN HA MANGE FORSKJELLIGE TYPER STILLINGER. BRUK STILLINGSBILDET I HRM FOR Å SE HVILKE KODER SOM ER I BRUK.

39 LEDENDE RENHOLDER OG VAKTMESTER RENHOLDERE SKAL LØNNES I STILLINGSKODE 7210 RENHOLDER RENHOLDER MED FAGBREV SKAL HA STILLINGSKODE 6986 DENNE KODEN HAR SÆRALDERSGRENSE PÅ 65 ÅR. FAGLEDER RENHOLDER – STILLINGSKODE 7211 LEDENDE RENHOLDER – STILLINGSKODE 7213 Renholder har særaldersgrense – en forutsetning er at de utfører renhold. Hvis størstedelen av stillingen er administrativ skal de ikke ha særaldersgrense. 50% av hovedvirke må være som renholder for at de skal ha særaldersgrense. En ledende renholder – er det en administrativ stilling eller er det administrative en tilleggsoppgave til renholdet???????????

40 KONSULENTER KODE 6560 brukes i de tilfeller der det er krav om høgskole i utlysningen og den som blir tilsatt har høgskole. Denne koden følger minstelønnsgruppe for ansatte med høgskoleutdanning. 6559 brukes i de tilfeller det ikke er krav om høgskole i utlysningen.

41 PENSJONISTER I ARBEID Hvis det blir betalt ut ordinær timelønn til en alderspensjonist, så vil dette påvirke pensjonen til den ansatte. Fordel å bruke pensjonistlønn. Satsen er pr i dag på kr 186,- pr time. For undervisning er satsen 186*1400/årsramme

42 A-meldingen Fra 2015 rapporter vi ansatt- og lønnsopplysninger hver måned. Viktig at vi får melding når vikarer (timelønnede) har avsluttet arbeidsforholdet. Når ansatt går ned i stilling på grunn av permisjon må dette oppgis i merknadsfeltet, permisjonsårsak må oppgis.

43 PERMISJONSAVTALEN I SPK

44 AFP Fra 62 år til 65 år er det NAV som beregner hva du får i pensjon Fra 65 år beregnes pensjonen av SPK/KLP som sluttlønn * tjenestetid*pensjonsgrad*66%. Får det som er mest av NAV beregnet og pensjonskasseberegnet. Uttak av delvis AFP skal være godkjent av arbeidsgiver.

45 Toleransebeløp på kr 15.000 i forhold til det som oppgis i feltet framtidig inntekt på PT – 3 skjemaet i SPK og i søknaden til KLP. Toleransebeløpet gjelder for hele perioden som AFP pensjonist i SPK, mens i KLP gjelder reglene som alderspensjonist hvis du har en KLP beregnet pensjon. KLP beregnet AFP (etter 65 år) Kan ha pensjonistlønn Kan jobbe i det private

46 BEREGNING AV FRAMTIDIG INNTEKT: Månedslønn (inklusiv funksjonstillegg)x 11 mnd xxxxx + 14,3% Feriepenger xxxxx = Sum xxxxx + Eventuelt honorar telefon xxxxx + Skattepliktig del av gruppeliv og ulykke xxxxx = Sum som oppgis i feltet framtidig inntekt.

47 UFØREPENSJON NYTT REGELVERK FRA 01.01.2015 Ny uførepensjon i offentlig sektor er tilpasset endringer i folketrygden. Krav for å få uførepensjon i SPK/KLP er at en er minimum 20% ufør. Mellom 20% inntil 50% ufør da har en ikke et vedtak fra NAV, og hele uførepensjonen utbetales av SPK/KLP 50% ufør eller mer da mottar en arbeidsavklaringspenger fra NAV og en uførepensjon fra SPK/KLP

48 TIDLIGER OG NY UFØREPENSJON I SPK/KLP

49

50 50% uføregrad eller mer

51 ENKELT Å BEREGNE Delvis ufør 30%. Årslønn 400.000. Full opptjening ved nådd aldersgrense. 25% av 1 G (90.068,-)=22.517,- + 69% av lønn opp til 12G = 276.000,- = = 298.517,- 298517 * 30/30 * 30%= 89.555,-/12 = 7.462,- Sum utbetaling blir da 23.333,- + 7.462,- =kr 30.795,- Tidligere (Lønn + 66% av sluttlønn i 30%) 23.333,- + 6.600,- = kr 29.933,-

52 100% uføregrad 25% av 1 G (90.068)= kr 22.517,- +69 % av lønn 6 G til 12 G= kr 0,- + 3% av lønn opp til 3 G= kr 12.000,- Til utbetaling fra SPK/KLP= kr 34.517,- 34.517,-/12 = kr 2.876,- pr mnd i tillegg til folketrygden som er på 66% av lønn opp til 6 G. Utbetales: 22.000,- + 2.876,- = 24.876,- (74,63%)

53 Den ansatte må søke om uførepensjon på www.spk.no eller på www.klp.no www.spk.nowww.klp.no De logger seg på med bank id. 3 måneders behandlingstid. Den ansatte må søke NAV om ytelse dersom uføregraden er 50% eller høyere.

54 ANSATTE MÅ MELDE NY INNTEKT

55 Registrere inntekt

56 Beregningsresultater

57 KLP har tilsvarende sider for sine medlemmer. Vi som arbeidsgiver melder endringer i lønn og stillingsstørrelse, men den ansatte er selv ansvarlig for å melde endring i inntekt ved uførepensjon dirkete til pensjonskassene.

58 FRAVÆRSRAPPORT. Legg inn ansvar og periode. Rapporten kan f.eks sorteres på avdeling

59 Alle har tilgang til å kjøre denne rapporten for å få oversikt over alle som har maksdato i bestemte perioder. Legg inn dato og ansvar og kjør rapport.


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar FAGDAG LØNN 27 OG 28 OKTOBER 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google