Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Engelskspråklig landsby Halvdagsseminar 31. oktober 2007 Landsby 13, Art and Software Landsby 29, GPS Landsby 50, A Light and Bright Future with Aluminium.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Engelskspråklig landsby Halvdagsseminar 31. oktober 2007 Landsby 13, Art and Software Landsby 29, GPS Landsby 50, A Light and Bright Future with Aluminium."— Utskrift av presentasjonen:

1 Engelskspråklig landsby Halvdagsseminar 31. oktober 2007 Landsby 13, Art and Software Landsby 29, GPS Landsby 50, A Light and Bright Future with Aluminium and Silicon Landsby 51, The Global Village Landsby 59, Rail-based Cargo Transportation

2 Teammedlem Fagbakgrunn Personlige erfaringer Personlige egenskaper

3 Kommunikasjon Kultur Språk Personlighet

4 Språk Oversett denne setningen til engelsk: Målet med Eksperter i Team er at studentene både skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samspillskompetanse gjennom å arbeide resultatrettet med relevante problemstillinger for samfunns- og arbeidsliv. Skriv setningene opp på tavlen Hvilken av setningene er best? The objective of Interdisciplinary Teamwork (EiT) is that students are to apply their academic learning and develop teamwork skills by addressing real-life issues that are faced by the public sector or industry.

5 TIPS De færreste av studentene har engelsk som morsmål, og erfaring viser at engelsknivået varierer. Vær oppmerksom på hvilke hindringer dette kan legge på gruppekommunikasjonen.

6 Øvelse Conflict Hvilke assosiasjoner gjør du deg når du ser dette ordet? Hvilken kontekst vil du knytte til din tolkning av ordet? Konflikt Hvilke assosiasjoner gjør du deg når du ser dette ordet? Hvilken kontekst vil du knytte til din tolkning av ordet?

7 Mental grammatikk Mennesker i det vi kaller samme språksamfunn har lignende mentale grammatikker, og det setter dem i stand til å snakke sammen. Som språkbrukere kan vi foreta en abstraksjon og snakke om språket vårt som om det var en ting vi hadde felles, et slags objekt som eksisterer ute i samfunnet, eller mellom oss. Men dette er bare en konstruksjon vi lager oss – dette ”felles” språket eksisterer egentlig ikke. Det som eksisterer, er bare kunnskapsstrukturene inne i den enkeltes hjerne.

8 Ordenes arbitratitet Ord satt sammen av betydningsløse elementer( bokstavkombinasjoner) kan i prinsippet bety hva som helst. For å forstå et ords betydning er man avhengig av ordets ekstensjon, eller referanse. Ekstensjonen til ordet konflikt er alle konflikter i verden.

9 TIPS Bruk engelsk i klasserommet Sørg for at alle har den samme oppfatningen av ord og uttrykk. Dette er spesielt viktig med hensyn til problemstilling og gruppekontrakt. Tid. Sørg for at alle medlemmene forstår at avtalt møtetid betyr at man møter opp til avtalt tid.

10 Hva er kultur? ”The collective programming of the mind that distinguishes the members of one category of people from another” Geert Hofstede Culture's Consequences

11 Erfaringsoverføring Bruk noen minutter og skriv ned noen stikkord om en gang du opplevde en kulturell utfordring. Del denne erfaringen med sidemannen.

12 Kulturelle forskjeller Ethnocentric and parochial strategies: medlemmene ser forskjeller som problemer, og søker å minimere forskjellene ved å ignorere dem eller anse dem som underordnede. Cultural synergy strategies: medlemmene ser at mengden av perspektiver på situasjonen, hvis de vurderes på lik linje, vil føre til ett bedre resultat. ”Cultural Synergy: Managing the Impact of Cultural Diversity” Nancy Adler

13 Case Du er læringsassistent i en landsby og etter lengre observasjon av et team har du merket deg at en av de mannlige teammedlemmene sjelden deltar i teamsamtalen. Studenten er ikke norsk. Hva kan være problemet? Brainstorming i plenum. I dette tilfellet får du vite at studenten ikke deltar fordi han ikke er komfortabel med at teamet har en kvinnelig leder. Hva gjør du?

14 TIPS Vær oppmerksom på at det KAN oppstå problemer i samspillet mellom kvinner og menn i studentteamene. Hvis du ikke når gjennom til et teammedlem gjennom fasilitering og samtaler i gruppen kan du i spesielle tilfeller ha en individuell samtale med studenten det gjelder.

15 Sannhet I vesten mener man at åpen og ærlig kommunikasjon er et viktig kriterium for et suksessfullt team. Vær dog oppmerksom på at konseptet ”sannhet” varierer fra kultur til kultur.

16 Deltakelse Involvering og deltakelse er et annet kriterium som er viktig i vår vestlige forståelse av godt teamsamarbeid. Vær oppmerksom på at forskjellige kulturer bruker og reagerer ulikt på stillhet og ikke-deltakelse. Dialog og monolog

17 TIPS Vær oppmerksom på at studenter fra andre kulturer kan ha et annet forhold til din posisjon/autoritet en norske studenter. Som en del av et fasilitatorteam vil dine ord veie tungt for enkelte, vær derfor oppmerksom på hva og hvordan du uttaler deg. Makt – tenk på hvordan du kan gjøre deg selv tilnærmelig.

18 Adferd Kroppspråk Berøring Stemmebruk Bruk minst mulig.

19 Et krysskulturelt perspektiv Linear-actives: de som planlegger, organiserer, søker handlings-kjeder, gjør en ting av gangen. Multi-actives: livlige, snakkesalige personer som gjør mange ting på en gang, planlegger ikke sine prioriteringer etter en timeplan men etter den relative viktigheten hver enkelt avtale bringer med seg. Reactives: de kulturene som prioriterer høflighet og respekt, lytter stille og rolig til sin samtalepartner og reagerer forsiktig til den andre sidens forslag. Richard D. Lewis

20 TIPS For noen vil terskelen for å gi ærlige tilbakemeldinger til sine teammedlemmer være høy. Ha respekt for dette, men prøv samtidig å skape et klima der det er trygt å utveksle tanker og meninger.

21 Kulturelle forskjeller Maktavstand – hierarki – flat struktur Individualisme – kollektivisme Livskvantitet – Livskvalitet Usikkerhet – unngåelse Lang – kort tidsorientering Geert Hofstede

22 Oppsummering Et teammedlem er mer en fagbakgrunnen sin. Hvordan vi kommuniserer er avhengig av flere faktorer, slik som personlighet, språk og kultur. Husk at de færreste studentene kommuniserer på sitt eget morsmål, og at språket kan bli et kommunikasjonshinder. Ikke vær redd for å bruke tid på presisering av viktige ord og avtaler. Vær oppmerksom på din egen adferd. Gjør ditt for å sikre et klima som ivaretar alle studentenes behov for trygghet.


Laste ned ppt "Engelskspråklig landsby Halvdagsseminar 31. oktober 2007 Landsby 13, Art and Software Landsby 29, GPS Landsby 50, A Light and Bright Future with Aluminium."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google