Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INF1500 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 3 – bruk og brukere 25. august 2015 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INF1500 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 3 – bruk og brukere 25. august 2015 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 INF Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 3 – bruk og brukere 25. august 2015 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

2 Idag Hvem er brukerne? Hva er bruk? Kognisjon Kognitive rammeverk INF 15003

3 Hvorfor? For å forstå interaksjon For å informere design For å gjøre evaluering av systemer og prototyper For å etablere brukernes krav på fremtidige systemer For å forstå brukernes behov For å forstå brukernes aktiviteter For å forstå brukerens kontekst/situasjon/omgivelse Betingelse for mulighet for å lage ”bedre” systemer …… INF 15004

4 Bruk Bruke datamaskinen; hva er målet eller hensikten? Bruke ord? Bruke verktøy? Bruke utstyr? Lytte til musikk, betale en regning, lage en rapport, skrive et brev, samtale med vennen din? INF 15005

5 Hvem/hvor/når er brukeren? INF 15006

6 Mennesket - brukeren Planlegge, tenke, lære, huske, forså andre, snakke med andre, lytte, ta beslutninger, løse problemer, hente informasjon, drømme, ljuge… ”i hodet aktiviteter”. Sitte på stol, løpe, gå, sykle, padle, ligge, tenke…”i kroppen aktiviteter” INF 15007

7 Hvordan “forstå” mennesker som brukere? Tanker? Kognisjon. Kropp og bevegelse? Følelser? Behov? Relasjon til steder, andre mennesker, “ting”, omgivelser? INF 15008

8 Kognisjon Oppmerksomhet (attention) Persepsjon og gjenkjenning Minne Lese, snakke og lytte Problemløse, planlegge, resonere, lære, utvikle, ta beslutninger INF 15009

9 Oppmerksomhet Fokus – del og helhet – Forelesningssalen Gjør at vi kan fokusere på det som er ”oppgaven” eller ”interessen vår” Alle sansene; syn (visuelt), hørsel (lyd), taktilt (ting å kjenne på), lukt, smak INF

10 Video Om oppmerksomhet… https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdo K_ZfY https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdo K_ZfY INF

11 Implikasjoner – oppmerksomhet Gjør informasjon tydelig Bruke teknikker for å ”fremheve” – farger, rekkefølge, sekvenser, lyder Unngå ”støy” Unngå å bruke ”effekter” kun fordi det er mulig;) INF

12 Persepsjon og gjenkjenning Hvordan informasjon blir ”innhentet” fra verden og omgjort til ”erfaringer” Hvordan ”kjenner vi igjen” noe vi har sett og erfart fra før? INF

13 Implikasjoner for design Ikoner – minne om noe i ”verden” Metaforer – gjenkjennbart/familiært Gruppering av informasjon Tydelighet Enkelhet INF

14 Minne Erfare – så gjenskape Vi husker ikke alt, filtrering og ”prosessering” av det vi opplever Betydningen av situasjon/kontekst/omgivelse Huske bilder/tall/tekst/lukter – forskjeller? INF

15 Gjenkjenning versus husk Kommando grensesnitt v.s grafiske grensesnitt ”Easier to regonize than recall…” Det er lettere å gjenkjenne enn det er å huske noe INF

16 Øvelse INF Se rett frem. Skriv ned hva slags – Materialer det er på veggene på sidene og bak i dette rommet – Hva slags farge, form, materiale er det på klærne til sidemann. Lukk øynene Åpne øyne

17 7 pluss minus 2 Georg Miller – undersøkelser av minne Kortidsminne Langtidsminne INF

18 Mennesker – Maskiner; Minne Menneskenes ”egenskaper” Maskinens ”egenskaper” INF

19 Design implikasjoner - minne Ikke overbelast minne… Design..”recognition is easier than recalling” En måte – mange måter for å gjenfinne; tagging, filstrukturer, farger, tids stempling etc… INF

20 Mentale modeller Vi utvikler en forståelse av systemet gjennom å lære det – og bruke det Kunnskap er ofte beskrevet som mentale modeller – Hva er neste steg i interaksjonen? – Hva skal en gjøre ved feilsituasjoner? Bevisste og ”ubevisste” prosesser Dype og grunne modeller – hvordan virker termostaten, og hvordan regulerer jeg temperaturen? INF

21 Teori for handling (Norman) Foreslår 7 stegs modell: – Etablere mål – Formulere en intensjon – Spesifisere en rekkefølge for aktiviteter – Utføre en handling – Oppfatte system status – Tolke system status – Evaluere system status mot mål og intensjoner INF

22 Ekstern – og distribuert kognisjon Menneske – ting - omgivelse; Kart, diagrammer, kikkerter… Dele kunnskap – samhandling og samarbeide INF

23 Oppsummering Brukeren – finnes hun? Oppmerksomhet, minne, persepsjon, læring Oppgaver og aktiviteter som brukere gjør via datamaskiner – I forhold til oppmerksomhet – I forhold til minne – I forhold til persepsjon Teoretiske rammeverkt – mentale modeller INF


Laste ned ppt "INF1500 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 3 – bruk og brukere 25. august 2015 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google