Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestilling i barnehagen Rammeplanen - mars 2006 Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestilling i barnehagen Rammeplanen - mars 2006 Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestilling i barnehagen Rammeplanen - mars 2006 Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk

2 Offentlige dokumenter som er sentrale når vi skal arbeide med likestilling i barnehagen Rammeplanen for barnehagen (1995 og 2003) Barnehageloven 17 juni 2005 nr 64 Handlingsplanen for likestilling 2004-2007 FNs barnekonvensjon Rapporten Klar, ferdig gå! Tyngre satsning på de små (BFD 2005)

3 Handlingsplanen for likestilling 2004-2007 Intensjonen med Handlingsplanen for likestilling er å fremme kvalitet og mangfold i barnehagen. Intensjonen med Handlingsplanen for likestilling er å fremme kvalitet og mangfold i barnehagen.

4 Rapporten Klar, ferdig, gå – tyngre satsning på de små Arbeid med kjønn i barnehagen dreier seg om demokrati Arbeid med kjønn i barnehagen dreier seg om demokrati Personalets kompetanse og holdninger til likestilling er viktig Personalets kompetanse og holdninger til likestilling er viktig Personalet bør få mer kunnskap om likestilling og praktiske erfaringer med å arbeide med likestilling slår rapporten fast. Personalet bør få mer kunnskap om likestilling og praktiske erfaringer med å arbeide med likestilling slår rapporten fast.

5 Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehageloven paragraf 2

6 FNs barnekonvensjon fra visjon til virkelighet Barnehagen skal legge til rette for barnets beste s.12 Barnehagen skal legge til rette for barnets beste s.12

7 Likestilling og likeverd i barnehagen Likeverd er som en paraply som berører alle menneskers verdier uansett kjønn, etnisitet, relgion og sosial tilhørighet. Vi er alle like mye verdt som mennesker.!!! Likeverd er som en paraply som berører alle menneskers verdier uansett kjønn, etnisitet, relgion og sosial tilhørighet. Vi er alle like mye verdt som mennesker.!!! Forestillingen om likhet i et samfunn forutsetter at vi har like verdier og kulturelt ståsted. Likestilling handler om verdier og motiver for handlinger. Forestillingen om likhet i et samfunn forutsetter at vi har like verdier og kulturelt ståsted. Likestilling handler om verdier og motiver for handlinger.

8 Å bli et kjønn Det finnes ingen sannheter om hvordan jenter og gutter skal være- er. Det er mange sannheter og skiftende sannheter. Det er derfor fruktbart å bruke begrepet å bli kjønnet. (doing gender)Vi gjør kjønn hele tiden. Det finnes ingen sannheter om hvordan jenter og gutter skal være- er. Det er mange sannheter og skiftende sannheter. Det er derfor fruktbart å bruke begrepet å bli kjønnet. (doing gender)Vi gjør kjønn hele tiden. Hva gjorde jenter og gutter i din praksisbarnehage? Hva gjorde jenter og gutter i din praksisbarnehage?

9 Likestilling handler ikke kun om å telle hvor mange kvinner og menn som arbeider i barnehagen. Det handler om verdier og motiver for handlinger.

10 Likestilling i en mangfoldig barnehage Likestilling i barnehagen handler om Likestilling i barnehagen handler om Rettigheter Rettigheter Makt Makt Frigjørende blikk Frigjørende blikk Relasjoner Relasjoner Det handler om å kritisk reflektere over hvordan sosiale relasjoner fungerer og hvordan vi som voksne fortolker relasjoner språklig og kroppslig (jamfør punkt 2.3 om læring i forskrift til rammeplanen)

11 Læring ”Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring (punkt 2.3 Læring). ”Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring (punkt 2.3 Læring).

12 Biologisk og sosialt kjønn Biologisk kjønn er knyttet til om man er født jente eller gutt. Sosialt kjønn er knyttet til de forventningene vi har til jenter og gutter fordi de er biologisk sett forskjellige. Biologisk kjønn er knyttet til om man er født jente eller gutt. Sosialt kjønn er knyttet til de forventningene vi har til jenter og gutter fordi de er biologisk sett forskjellige. Aasebø og Melhus (2005) formidler at det er biologiske forskjeller mellom jenter og gutter, kvinner og menn. Men hvilken Aasebø og Melhus (2005) formidler at det er biologiske forskjeller mellom jenter og gutter, kvinner og menn. Men hvilken betydning disse biologiske forskjellene får, betydning disse biologiske forskjellene får, er naturgitt eller kulturelt betinget.

13 Biologisk og sosialt kjønn ”Dette innebærer ikke at vi fornekter at noen kjønnsforskjeller kan ha en biologisk forankring. Samtidig vil vi understreke at de psykologiske og sosiale forskjellene som utspiller seg i adferd, relasjoner og interesser, er et resultat av sosialiseringsprosesser i et samfunn hvor kjønn alltid har hatt – og har - en kulturell betydning som gjenspeiles i våre kulturelle forventinger til kjønn. Derfor er ikke kjønn noe vi først og fremst er, der er noe vi blir” (Aasebø og Melhus s.68). ”Dette innebærer ikke at vi fornekter at noen kjønnsforskjeller kan ha en biologisk forankring. Samtidig vil vi understreke at de psykologiske og sosiale forskjellene som utspiller seg i adferd, relasjoner og interesser, er et resultat av sosialiseringsprosesser i et samfunn hvor kjønn alltid har hatt – og har - en kulturell betydning som gjenspeiles i våre kulturelle forventinger til kjønn. Derfor er ikke kjønn noe vi først og fremst er, der er noe vi blir” (Aasebø og Melhus s.68).

14 Ikke la biologisk kjønn bestemme sosialt kjønn!!! Sier Toril Moi (1998) Sier Toril Moi (1998) Det er milevid forskjell mellom det å være kvinne og det å være kvinnelig/feminin.

15 Vi må begynne med personalet!! Personalet er forbilder Personalet er forbilder Hvordan fortolker personalet barnas uttrykk og væremåte? Hvordan fortolker personalet barnas uttrykk og væremåte? Hvem får oppmerksomhet på min avdeling? Hvem får oppmerksomhet på min avdeling? Guttene? Hvorfor? De gjør seg mer synlig, ikke så mye dill og dall osv. Reale og mer direkte oppførsel Jentene? Hvorfor? Flinke til å henvende seg til oss. Ønsker voksne med i leken mer enn guttene. Mildere, men mer dill og dall.

16 Dualistiske begrepspar Voksen-barn Voksen-barn Hvit- svart Hvit- svart Normal –unormal Normal –unormal Gutt-jente Gutt-jente Hetero –homo Hetero –homo Vi knytter kunnskap til begreper. Vi definerer hele tiden hverandre. Når vi arbeider med likestilling forstått som etiske og demokratiske prosesser bør vi tenke om igjen det vi har blitt lært opp til å tenke som riktig.

17 Diskurs og praksiser Diskurs er et tankesett og eller praksiser som er satt i system (Foucault 1996). Vi kan snakke om barnehagediskursene, femininitetsdiskursene og maskulinitetsdiskursene. Som ansatt og som barn i barnehagen må man forholde seg til diskurser og vi prøver ut og gjør til dels diskursene til våre egne fortolkningskart av verden. Diskurs er et tankesett og eller praksiser som er satt i system (Foucault 1996). Vi kan snakke om barnehagediskursene, femininitetsdiskursene og maskulinitetsdiskursene. Som ansatt og som barn i barnehagen må man forholde seg til diskurser og vi prøver ut og gjør til dels diskursene til våre egne fortolkningskart av verden.

18 Kjønn som forskjell Her kommer et eksempel på hvordan språk, teorier og praksis reduseres til kjønn som motsetning og ikke til komplekse bilder av det å bli jente og gutt i barnehagen. Her kommer et eksempel på hvordan språk, teorier og praksis reduseres til kjønn som motsetning og ikke til komplekse bilder av det å bli jente og gutt i barnehagen. Praksisfortellinger kan på denne måten være med å fremme bevisstheten hos personalet i forhold til hvilken makt de har i sine fortolkninger av praksis og hvilke valgmuligheter som finnes for barna, jamfør punkt 1. Kategoriseringen på bakgrunn av kjønn er tatt ut fra en bok som arbeider med likestilling i barnehagen i Sverige. På bakgrunn av observasjoner ble deler av observasjonene inndelt på denne måten: Praksisfortellinger kan på denne måten være med å fremme bevisstheten hos personalet i forhold til hvilken makt de har i sine fortolkninger av praksis og hvilke valgmuligheter som finnes for barna, jamfør punkt 1. Kategoriseringen på bakgrunn av kjønn er tatt ut fra en bok som arbeider med likestilling i barnehagen i Sverige. På bakgrunn av observasjoner ble deler av observasjonene inndelt på denne måten:

19 Kjønn son forskjell Jenter Jenter Leker i nærheten av de voksne og holdes i kontinuerlig avhengighet av de voksne Leker i nærheten av de voksne og holdes i kontinuerlig avhengighet av de voksne Leker i par, inngår i relasjoner med en av gangen Leker i par, inngår i relasjoner med en av gangen Læres opp til tilpasning og forsiktighet Læres opp til tilpasning og forsiktighet Er passive og lydige, tar ikke egne initiativer Er passive og lydige, tar ikke egne initiativer Trener språk, relasjoner, lydhørhet, og på å ta hensyn i leken og i voksenledede aktiviteter Trener språk, relasjoner, lydhørhet, og på å ta hensyn i leken og i voksenledede aktiviteter Gutter Gutter Leker i store grupper Leker i store grupper Tar og gis lederrollene Tar og gis lederrollene Er aktive Er aktive Utvikler aggresjoner Utvikler aggresjoner Uttrykker seg språklig gjennom å snakke om målbare ting, helst store, og gjennom å utstøte diverse lyder Uttrykker seg språklig gjennom å snakke om målbare ting, helst store, og gjennom å utstøte diverse lyder (Wahlstrøm 2003 s.85-86) (Wahlstrøm 2003 s.85-86)

20 Kropp, kjønn og bevegelse Kroppen er relasjonell (Rossholt 2003a og b, Moser 2003). Det er med kroppen vi møter et annet menneske. Vi sanser og lever som kropper. Vi i klær kroppen og vi viser våre grenser til den andre med kroppen. Vi søker den andre som kropp og vi viser med ulike ansiktsuttrykk hvordan vi har det i øyeblikket. Det er noen fagområder som synliggjør kroppen mer enn andre fagområder i forskriften til rammeplanen. Kroppen er relasjonell (Rossholt 2003a og b, Moser 2003). Det er med kroppen vi møter et annet menneske. Vi sanser og lever som kropper. Vi i klær kroppen og vi viser våre grenser til den andre med kroppen. Vi søker den andre som kropp og vi viser med ulike ansiktsuttrykk hvordan vi har det i øyeblikket. Det er noen fagområder som synliggjør kroppen mer enn andre fagområder i forskriften til rammeplanen.


Laste ned ppt "Likestilling i barnehagen Rammeplanen - mars 2006 Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google