Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12. Finansiering Læreplanmål: – Du skal kunne beregne kapitalbehov – og innhente informasjon om ulike finansieringskilder Entreprenørskap og bedriftsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12. Finansiering Læreplanmål: – Du skal kunne beregne kapitalbehov – og innhente informasjon om ulike finansieringskilder Entreprenørskap og bedriftsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12. Finansiering Læreplanmål: – Du skal kunne beregne kapitalbehov – og innhente informasjon om ulike finansieringskilder Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

2 12,1. Kapitalbehov og kapitaldekning Før oppstart: beregn kapitalbehovet Hva trenger du av utstyr og ressurser? Hvilke utgifter vil påløpe før firmaet begynner å tjene penger? Markedsføring, lønn, husleie osv. Kostnader til registrering av firmaet? Avgifter for registrering Advokat, revisor eller regnskapsfører Uforutsette utgifter Det bør settes av en post her Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

3 Kapitaldekning Kapitalen kan skaffes på to måter Egenkapital (det eieren selv tilfører bedriften) Lånt kapital (gjeld) Egenkapital100 000 Lånt kapital285 000 Sum kapitaldekning385 000 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

4 12.2 egenkapital og gjeld Egenkapital: den delen av totalkapitalen som eieren har plassert i bedriften på ubestemt tid Egenkapitalen tapes hvis firmaet ikke tjener penger Egenkapital er den mest risikofylte kapitalformen Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

5 12.2 egenkapital og gjeld Alle bedrifter bør ha egenkapital – hvis ikke vil ikke bankene låne deg penger Selvfinansiering: egenkapitalen øker når de ikke betaler ut hele overskuddet til eierne. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

6 Finansiering med lånt kapital Lånekapital – den delen av totalkapitalen som tilhører andre enn eierne Må betales tilbake til avtalt tid – med renter De fleste långivere krever en form for sikkerhet (f.eks. pant i fast eiendom, maskiner, verdipapirer) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

7 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: skal betales tilbake innen 1 år Skal finansiere omløpsmidler i bedriften (varelager, kundefordringer) Typiske eksempler på kortsiktig gjeld: – Kassakreditt – Leverandørgjeld Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

8 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld skal finansiere anleggsmidler Anleggsmidler er: – eiendeler bedriften skal ha i mange år (bygninger, maskiner, biler) Kan ha lang tilbakebetalingstid Bygninger 20 år Biler 5 år Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

9 Sikkerhet Sikkerhet (f.eks. pant i fast eiendom, maskiner, verdipapirer) Hvis lånet ikke tilbakebetales kan långivere selge de pantsatte eiendelene for å unngå tap Kausjonere for lånet: kausjonisten må innfri lånet hvis låntager ikke betaler lånet. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

10 12.3 Hvordan skaffe kapital? Private finansieringskilder – Banker – Forsikringsselskaper – Kredittforeninger – Finansieringsselskaper – Private investorer (krever ofte eierandeler) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

11 12.3 hvordan skaffe kapital? Offentlige finansieringskilder – Kreditt- og støtteordninger i fylkeskommuner og kommuner – Statsbanker Husbanken, statens lånekasse for utdanning, Innovasjon Norge – Innovasjon Norge Regionale kontorer http://www.innovasjonnorge.no/ Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

12 Kapittel 12. Finansiering Oppsummering Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli


Laste ned ppt "Kapittel 12. Finansiering Læreplanmål: – Du skal kunne beregne kapitalbehov – og innhente informasjon om ulike finansieringskilder Entreprenørskap og bedriftsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google