Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan 2013-2014 – Vi får verdens viktigste verdier til å vokse Gutt 5 år har tegnet båten Klara og tre gode venner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan 2013-2014 – Vi får verdens viktigste verdier til å vokse Gutt 5 år har tegnet båten Klara og tre gode venner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan 2013-2014 – Vi får verdens viktigste verdier til å vokse Gutt 5 år har tegnet båten Klara og tre gode venner.

2 Innledning Velkommen til et nytt år i Margaretalia Barnehage! Sommeren 2013 ble vi en del av Læringsverkstedet. Vi er en barnehage med 45 barn i alderen 1-6 år, fordelt på tre avdelinger: Solsikkene, Gresshoppa og Marihøna. Vi er 12 ansatte, som alle har stort pågangsmot, engasjement og mengder med humor! I denne årsplanen presenter vi hvordan vi ønsker at barnehagehverdagen skal være, og hva vi ønsker å fokusere på. Årsplanen gir en oversikt over emnene vi skal fokusere på dette barnehageåret. Det vil bli utarbeidet månedsplaner for den enkelte avdeling fortløpende gjennom barnehageåret. Arbeidet vi gjør vil dokumenteres i månedsbrev, plakater, bilder og barnas egne produkter.

3 Vår visjon VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE Læringsverkstedets barnehager skal få verdens viktigste verdier til å vokse. «Vi» betyr at vi gjør det sammen. «Verdens viktigste verdier» er barna våre, som skal forme fremtiden. Siden vi jobber med barn er vi ekstremt opptatt av at de vokser, i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Og for at de skal oppleve dette, må vi som medarbeidere og fellesskap gjøre det samme. Å få verdens viktigste verdier til å vokse er en oppgave å bruke livet på.

4 I barnehagen møter du følgende voksne: Styrer: Mona Nygård Johansen Marihøna: er avdelingen for de eldste barna, med 19 barn i alderen 4–6 år. Pedagogisk leder: Elin Holden 100 % Pedagogisk medarbeider: Saima Iqbal 100 % Pedagogisk medarbeider: Inger Rakvåg 50 % Pedagogisk medarbeider: Nina Haugnæs 50 % Støtteassistent 80% Gresshoppa: er den mellomste avdelingen, med 18 barn i alderen 2–4 år. Pedagogisk leder: Christine Hermansen 100 % Pedagog (Førskolelærer 2): Lin Fjeldhammer 100 % Barne- og ungdomsarbeider: Tonje Wangen 100 % Solsikkene: er småbarnsavdelingen med 8 ettåringer. Pedagogisk leder: Mona Halvorsen 100 % Pedagogisk medarbeider: Monica Larsen 100 % Pedagogisk medarbeider: Kristina Nygård Johansen 100 % Camilla Hvilsom (pedagogisk leder) er i svangerskapspermisjon.

5 Kontaktinformasjon: Styrer: Mona Nygård Johansen Tlf: 67 90 39 68 Mail: margaretalia@barnehage.nomargaretalia@barnehage.no Marihøna Tlf: 951 28 138 Mail: avd.marihona@barnehage.noavd.marihona@barnehage.no Gresshoppa Tlf: 950 90 063 Mail: avd.gresshoppa@barnehage.noavd.gresshoppa@barnehage.no Solsikkene Tlf: 951 23 881 Mail: avd.solsikkene@barnehage.noavd.solsikkene@barnehage.no Bare ring hvis det er noe du lurer på – vi er her for deg

6 Vårt satsningsområde Vi fortsetter med satsningsområdet sosial kompetanse fra i fjor, fordi vi gjennom arbeidet med dette temaet har sett viktigheten av å ha fokus på dette området. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med barn og voksne i hverdagen. Samtidig som vi voksne må gi barna omsorg og legge til rette for at barna utvikler sin omsorgsevne. Sosial kompetanse kjennetegnes ved kunnskap, ferdigheter og holdninger til å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til selvbevissthet, som er en forutsetning for sosial mestring, for å bli sosialt akseptert og kunne etablere vennskap. Vi jobber med sosial kompetanse i alle hverdagslige situasjoner (som lek, måltid, håndvask, påkledning), og vil også benytte oss av ulike verktøy, som f.eks spill, bøker, sanger og lek. Vi vil gjennom vennebøker og venneplakater møte Kanin og Pinnsvin. De er bestevenner og leker sammen hver dag, men opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant. Hvordan bør man egentlig forholde seg til hverandre?

7 Hvordan vi jobber med sosial kompetanse: FerdigheterDelmålTiltak Empati Å kunne sette seg inn i hvordan andre har det. Snakke om følelser. La barna delta i konflikthåndtering. Voksne er gode rollemodeller. Positiv sosial adferd Å kunne hjelpe, vise omsorg, dele og støtte hverandre. Gi positiv tilbakemelding på gode gjerninger. De store hjelper de som er mindre enn seg. Dele-dag: Barna deler sine egne leker. Selvkontroll Å kunne sette egne behov til side, og vente på tur. Å kunne kontrollere følelser, og tenke før man handler. Øve på turtaking. Hjelpe barna og sette ord på egne og andres følelser. Selvhevdelse Å kunne ta kontakt med andre, og gi uttrykk for egne meninger på en positiv måte. Ukas barn. De voksne støtter og veileder barnas deltagelse i lek. Lek, glede og humor Å kunne ha det moro sammen, forstå lekesignaler, og kunne fordype seg fullt og helt i lek. Være lekne voksne, som ikke tar seg selv høytidelig. Møte hverandre med et smil.

8 Årshjul SpråkSamfunnNaturMatteKunstKroppenVerdier Jeg forsker på vinteren Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Her er jeg – bli venn med meg! Sosial kompetanse Her er en oversikt over satsningsområder og temaer som vi vil jobbe med hele barnehageåret. ”Fagene” i ytterste sirkel gjenspeiler rammeplanens fagområder, som skal innlemmes i alle temaene.

9 Gjennom årshjulet vil dere få se hvordan vi berører alle fagområdene som vi gjennom rammeplanen forplikter oss til å jobbe med. Arbeidet med fagområdet er representert i både temaarbeid, prosjektarbeid og gjennom hverdagsaktiviteter. I arbeid med fagområdene skal barna få støtte for sin nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og samtidig få utfordringer med utgangspunkt i egne interesser. Hvert fagområde har fått sin egen farge i årshjulet, som dere vil se igjen i aktivitetene i månedsplanen. Dersom det står ”Tur” en dag i månedsplanen, kan dere for eksempel finne fargekode gul for Kroppen, grønn for Natur og mørkeblå for Samfunn. Vi bruker kroppen og sansene våre, opplever naturen i de ulike årstidene, og går på tur i nærmiljøet.

10 Forklaring til fagområdene Pråk Kroppen Kunst Verdier Språk Matte Natur Samfunn Kropp, bevegelse og helse: Barna gjør erfaringer med å bruke kroppen ute og inne, de får sanseinntrykk, lærer å balansere mellom kroppslig aktivitet og hvile, og et sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet: Barna blir kjent med ulike uttrykksformer som sang, dans, bilder og teater, tar til seg nye inntrykk og skaper utifra egen fantasi og skaperglede. Antall, rom og form: Barna møter matematikk (former, antall, romforståelse og størrelser) i hverdagen gjennom lek og utforskning. For eksempel at barna sorterer bilene etter størrelse og farge. Natur, miljø og teknikk: Vi er ute i all slags vær, utforsker plante- og dyreliv, og opplever variasjoner i naturen i løpet av året. Dette gjør vi både i barnehagens uteområde, på turer og i lavoen. Nærmiljø og samfunn: Barna opplever mangfoldet i lokalsamfunnet og utforsker nærmiljøet gjennom turer. Hvert enkelt barn er en del av fellesskapet, og har stor betydning for barnegruppa. Kommunikasjon, språk og tekst: Barna utvikler språk gjennom å samtale om hendelser i hverdagen, lese bøker sammen med barna, dikte historier, bruke rim og regler, og synge sanger. Etikk, religion og filosofi: Barna lærer om respekt og å vise toleranse og interesse for alle uansett hvilken bakgrunn de har. Vi blir kjent med norsk kultur og tradisjon, og mangfoldet i barnegruppa. Vi oppmuntrer til undring over små og store fenomener i hverdagen.

11 Plan for høsten MånedAktiviteterTemaMål for barnaMål for personalet AugustPlanleggingsdag 30.08 TilvenningBarna skal få en trygg og god oppstart i barnehagen. Personalet skal være tilstede for barna, og fungere som trygge voksne. SeptemberPlanleggingsdag 09.09 Fotografering 16.09 Foreldremøte «Her er jeg – bli venn med meg!» (Sept-nov) Barna skal lære å ta kontakt med andre barn, skape sosiale relasjoner og knytte vennskap. Barna skal vise seg frem i barnegruppen og tørre å stå for den de er. Barna skal lære å vise omtanke for hverandre. Personalet skal se, anerkjenne og tilrettelegge for barns vennskap. Personalet skal fremme barnas positive egenskaper og støtte barna i nye utfordringer. OktoberHøstfest 11.10 Foreldre- samtaler NovemberPlanleggingsdag 01.11 Disco 07.11 Lysfest/Foreldre- kaffe 27.11 DesemberBesteforeldredag Lucia/Foreldre- kaffe 13.12 Nissefest og nissemarsj 19.12 Juleferie. Barnehagen er stengt 24.12-01.01 JulBarna skal bli kjent med norske tradisjoner og kjenne på forventningen og gleden ved å gi. Personalet skal planlegge og tilrettelegge for tradisjonelle juleforberedels er sammen med barna.

12 Plan for våren MånedAktiviteterTemaMål for barna Mål for personalet JanuarJuletrefest«Jeg forsker på vinteren» (jan-mars) Barna skal bli bevisste over og få erfaringer med vinterens elementer (snø, is, vann, temperatur). Barna skal sanse og undre seg over endringer som skjer i naturen. Personalet skal undre seg og utforske sammen med barna. Personalet skal skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. FebruarBesøksdag Samefolkets dag 06.02 Karneval 27.02 Ski- og akedag MarsForeldrekaffe Tur til teknisk museum Foreldremøte AprilForeldresamtaler Påskelunsj 11.04 Påskeferie. Barnehagen er stengt uke 16 og 21.04 Planleggingsdag 22.04 «Hva skal jeg bli når jeg blir stor?» (april-juni) Barna skal bli kjent med ulike yrkesgrupper. Personalet skal skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. Personalet skal være gode rollemodeller, og vise barna at det er greit å være forskjellig. MaiBarnehagen er stengt 01.05 og 29.05 Pysjamasfest Kulturarrangement Rusken-aksjon 17. mai-feiring 16. mai Planleggingsdag 30.05 JuniBarnehagen er stengt 09.06 Sommerfest Sommertur

13 Temaperioder Tilvenning I august fokuserer vi på tilvenning. Vi ønsker at barna skal få en trygg og god oppstart i barnehagen. Vi har fått 8 nye barn i barnehagen som skal bli kjent med en ny verden. Resten av barnegruppen har også hatt behov for å bli kjent på ny og komme inn i barnehagens rutiner igjen. Det har derfor vært viktig for oss å være til stede for barna, for å støtte dem til en trygg og forutsigbar overgang. Derfor velger vi bevisst å ikke ha tilvenning for nye barn første uken etter ferien. Her er jeg – bli venn med meg Fra september til november har vi en stor temaperiode som vi har kalt ”Her er jeg – bli venn med meg”. I denne perioden vil vi jobbe med sosialt samspill, fellesskap og betydningen hvert enkelt barn har i barnegruppa. Hver avdeling vil ha egne planer og aktiviteter innenfor dette temaet. Dette vil bli spesifisert i månedsplanene. Felles for alle er en vennskapsuke der vi lager vennskapsarmbånd og fokuserer på hva vennskap er. Jul I desember er det fullt fokus på jul. Barna skal bli kjent med norske tradisjoner og kjenne på forventningen og gleden ved å gi. Vi har juleverksted der vi jobber med hemmeligheter, vi baker tradisjonelle julekaker, har nissefest, feirer lucia,og Marihøna-barna går i kirken.

14 Jeg forsker på vinteren Fra januar til mars skal vi utforske og filosofere rundt temaet vinter. «Hvorfor blir det vinter?», «Hva skjer med snøen?» o.l. Hver avdeling har egne planer og aktiviteter innenfor temaet, i forhold til behov, interesse og mestring i aldersgruppen. Vi gjennomfører, eksperimenterer og undrer oss sammen. Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Fra april til juni skal vi få kjennskap til forskjellige yrker i samfunnet. «Hva drømmer barna om å bli?», «Hva jobber mamma og pappa med?», «Hvor mange forskjellige yrker finnes det?». Vi kler oss ut, og går på besøk til forskjellige yrkesgrupper, og håper på å få noe besøk i barnehagen. Dette gjøres på barnas nivå og premisser.

15 Dagsrytme 07.15 Barnehagen åpner Velkommen! Solsikkene leveres til sin avdeling. Gresshoppa og Marihøna er sammen i storsalen. 08.00Frokost Avdelingene går inn til sin egne avdelinger og spiser frokost frem til kl 08.30. 09.30 Samling/Grupper Tidspunktet kan være ulikt på hver avdeling, og vil kunne variere i forhold til barnegruppens behov. Fellessamling i slutten av måneden. 11.00 Lunsj (Gresshoppa spiser 10.30) Barnehagen serverer brødmåltid fire dager i uka og varmmat en dag. Bleieskift og håndvask før måltidet. 11.30Påkledning og utelek Vi kler på oss, og leker på uteområdet vårt. Avdelingene går på tur en gang i uka. 14.00 Fruktmåltid Barnehagen serverer brødskive og frukt. Bleieskift og håndvask før måltidet. Leken fortsetter på avdeling eller utendørs. 16.45Barnehagen stenger Alle barna skal være hentet og ute av barnehagen innen kl. 16.45.

16 Tilvenning Vi i Margaretalia barnehage ønsker at barn og foreldre skal få en trygg og god start i vår barnehage. Barnets første tid i barnehagen vil preges av ekstra tett og nær voksenkontakt. Barn trenger å knytte seg til en eller flere voksne for å etablere en trygghet i tilværelsen. Derfor vil alle nye barn få tildelt en primærkontakt når de starter. Hvor lang tid det enkelte barn trenger på sin tilvenningsperiode, er individuelt. I første omgang har vi en tilvenningsperiode på tre dager hvor en av foreldrene (eller begge) er sammen med barnet. Atskillelsen skjer gradvis, alt etter barnets beste. Ved atskillelse er det viktig at foreldrene tar tydelig farvel med barnet. Foreldrene må være tilgjengelige de første dagene slik at dere kan komme raskt til barnehagen hvis det er nødvendig. De første dagene bør ikke være for lange da det er mange nye inntrykk for barnet å bearbeide. Det er fint å avslutte dagen mens barnet fremdeles er opplagt og blid og fornøyd. Barn som flyttes over på ny avdeling vil også få en egen primærkontakt. Selv om barna og de voksne kjenner hverandre, er det likevel en ny hverdag med nye rutiner, flere barn og andre voksne som barnet trenger tid til å forholde seg til. Det er derfor viktig at vi voksne i denne perioden er til stede for barnet og bidrar til å støtte barnet slik at denne overgangen blir til barnets beste.

17 Foreldresamarbeid Samarbeid med foreldrene er viktig for oss i Margaretalia Barnehage. Vi ønsker å ha en god og nær kommunikasjon med foreldrene om barna deres, og vi jobber for at dere skal kjenne full tillit til at vi gjør det beste for barna deres. Ved levering og henting har dere mulighet til å gi beskjeder, og vi gir tilbakemeldinger om barnet. Dere kan lese om hva vi har gjort i løpet av dagen på avdelingens infotavle. Vi sender også ut viktig informasjon på mail, og vi legger ut mye ulikt på hjemmesiden og facebook-siden vår. Dere får en månedsplan med informasjon om hva avdelingen skal gjøre i løpet av måneden. Der står det også informasjon om foreldrekaffer, foreldremøter og -samtaler og aktiviteter som dere oppfordres til å være med på. Sammen med månedsplanen får dere et månedsbrev med mer detaljert informasjon om aktivitetene som kommer, og en oppsummering av måneden som har gått. Vi gjennomfører to foreldresamtaler i året, en på høsten og en på våren. Har dere behov for ekstra samtaler – ta kontakt med pedagogisk leder, eller send en mail til avdelingen. Vi har også to foreldremøter i året, ett på høsten og ett på våren. Ved slutten av hver temaperiode har vi foreldrekaffe, der dere får se hva barna har opplevd og skapt. Dette kan være bilder, tegninger, dramatisering, sang, figurer og lignende.

18 Vi ønsker at dere … Navner klær, sko og leker som barnet har i barnehagen. Har med klær og utstyr tilpasset vær og temperatur. Gir beskjed dersom barnet er syk, over telefon eller SMS. Gir beskjed til personalet hvis andre enn foreldrene henter barnet. Vi har ikke lov til å sende barnet med andre uten å ha fått beskjed. Gir beskjed dersom barnet deres skal være med et annet barn hjem. Dette må avtales i forkant, og gis beskjed når barna leveres om morgenen. Gir beskjed hvis dere ikke nås på jobb eller hjemme. Holder dere oppdatert på barnehagens aktiviteter ved hjelp av månedsplanene og informasjon på mail/hjemmesiden. Det er fint om barnet er i barnehagen til fastsatte aktiviteter, som f.eks. grupper, samlingsstunder og utflukter fra barnehagen, slik at barnet ikke går glipp av aktiviteter som de andre barna får oppleve. Kjernetiden i barnehagen er 9.00- 15.00.

19 Barns beste – vårt ansvar Læringsverkstedets Barnehager skal være til barns beste. Barn skal oppleve at vi har hjerte for akkurat deg sånn at du kan bli den beste utgaven av deg selv. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barns trivsel, utvikling og læring. Vårt løfte til barna: «Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv»


Laste ned ppt "Årsplan 2013-2014 – Vi får verdens viktigste verdier til å vokse Gutt 5 år har tegnet båten Klara og tre gode venner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google