Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUØY SKOLE Lærelyst, vekst og glede. Vår visjon: Lærelyst, vekst og glede  Buøy skole år: 1-7 skole,160 elever og 30 ansatte  Opplæringsloven, læreplanen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUØY SKOLE Lærelyst, vekst og glede. Vår visjon: Lærelyst, vekst og glede  Buøy skole år: 1-7 skole,160 elever og 30 ansatte  Opplæringsloven, læreplanen."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUØY SKOLE Lærelyst, vekst og glede

2 Vår visjon: Lærelyst, vekst og glede  Buøy skole år: 1-7 skole,160 elever og 30 ansatte  Opplæringsloven, læreplanen (L-06), og kommunale og lokale planer, blant annet «God bedre best» og «Fritid i skolen» styrer skolens virksomhet  Satsing framover er sosialt medansvar og medborgerkompetanse, i tillegg til lese-, skrive- og regnekompetanse og å fremme digital kompetanse  Buøy skole arbeider videre med fokus på klasseledelse, tilpassa opplæring og mest mulig motiverende/elevaktive undervisningsmetoder (temaperioder og prosjektuker for å lære mer i dybden og herav storsamlinger), samt fysisk aktivitet (aktiv skole)  Vi legger videre vekt på kjekke aktiviteter og gode relasjoner mellom lærer –elev, elev og elev og samarbeid med foresatte for å forebygge, og bekjempe mobbing (ordensregler, mobbeplan, §9a)

3  Vi ønsker et best mulig samarbeid med dere foresatte, både faglig og sosialt (voksne skaper vennskap, vennegrupper, foreldre som forteller om yrkene sine, utviklingssamtaler/foreldremøter, FAU m. m) Sammen arbeider vi for at læringsmiljøet er godt for alle eleven våre, og at vi gir dem god kunnskap til videre skolegang, samt trivsel og glede i skolehverdagen  Vi ønsker også å være i dialog med foresatte om elevers konsentrasjon, disiplin og rutiner hjemme, samt lekser. Vi har leksehjelp for alle 2 skoletimer pr. uke, og vi evaluerer bruken av lekser  Permisjonsreglene er 10 dager i løpet av tre år. Vi ber dere om å unngå å søke permisjon mer enn dette.  Vi ønsker å ha en lav terskel for å ta kontakt med oss, og vi ønsker gjerne tips og innspill fra dere foresatte

4 Tverrfaglig årsplan og temaplaner  Jeg og de andre  Vi i verden  Prosjekt: »På flukt» i en uke  Kunst og kultur m. prosjekt «Lys i mørket» i en uke

5 Tverrfaglig årshjul

6 Kartlegging på 1.-4. trinn  Alle teller – kartlegging i matematikk  Ordkjedetest – lesetest som kartlegger avkoding  Lesing og regning for 1., 2. og 3. trinn (Utdanningsdirektoratet)  Engelsk for 3. trinn (Utdanningsdirektoratet)  Digitale ferdigheter for 4. trinn (Utdanningsdirektoratet) Kartleggingsprøvene er underveisvurdering og gir et godt grunnlag for videre oppfølging av den enkelte elev.

7 Digital satsing  Hver sin iPad til elevene på 1. og 2. trinn (STL+)  5 iPader til hver klasse utenom, til grupper/stasjonsundervisning  iPad til spesialundervisning  Bærbare PC-er (klassesett) 7.klasse?  Stort datarom med stasjonære PC-er  Positiv erfaring  Rask teknologisk utvikling – politiske føringer  Regler /etikk for skole - og samarbeid med hjemmet

8 Leksehjelp

9

10

11 Rammer for SFO virksomheten I likhet med skoledelen er opplæringsloven, kommunale og lokale planer, blant annet «Fritid på skolen» rammen for SFO virksomheten. Kvalitetsplanen «Fritid på skolen» peker på følgende områder:  Medborgerkompetanse og sosialt medansvar Elevene skal læres opp til å delta aktivt i samhandling med andre. Elevene skal lære å forstå og respektere andre, andres meninger og medvirke til et godt fellesskap Hva kan og har vi gjort i SFO: FN-dag, kreftforeningens «Rosa sløyfedag», lage vennskapsbånd, solidaritetsaksjon i forbindelse med flyktningekatastrofen i Syria  Omsorg og trygghet Alle elevene i SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet. Elevene skal oppleve tydelige og trygge voksne som leder og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling Hva kan og har vi gjort i SFO: Primærkontakter for klasser og enkeltbarn, faste rutiner i SFO, bruk av iPad programmet Kidsmonitor for inn og utkrysning av elever m.m.

12  Sosial kompetanse gjennom lek Elevene i SFO skal stimuleres til sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og lekeformer Hva kan og har vi gjort i SFO: Den frie leken har en sentral plass i SFO. Stikkord er her: samhandling, variasjon av leke-former og aktiviteter  Kultur, idrett og friluftsliv Alle elevene skal oppleve glede og mestring ved å delta i varierte aktiviteter innen kunst og kulturuttrykk, idrett og friluftsliv Hva kan og har vi gjort i SFO: Buøystintene, Fotball SFO, Småstjerner, bruk av Husmannsplassen Flere større og mindre aktiviteter vil bli iverksatt

13 Helhetstenking skole og SFO  Kvalitetsplan for SFO peker videre på viktigheten av at SFO tilbudet er integrert i skolens helhetstenkning og planlegging. Derfor vil også skolens temaperioder og fagplaner prege våre aktiviteter i SFO  4 temaperioder i skoleåret: 1.Jeg og de andre, uke 34-37 2.Vi i verden, uke 38-42 3.Kunst og kultur 4.Prosjektuker: «På flukt» og «Lys i mørket»

14 Takk for oppmøtet!  Lykke til med videre samarbeidet i klassene


Laste ned ppt "BUØY SKOLE Lærelyst, vekst og glede. Vår visjon: Lærelyst, vekst og glede  Buøy skole år: 1-7 skole,160 elever og 30 ansatte  Opplæringsloven, læreplanen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google