Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en fagutdanning innenfor videregående opplæring. Fagløpet er to år på videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en fagutdanning innenfor videregående opplæring. Fagløpet er to år på videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en fagutdanning innenfor videregående opplæring. Fagløpet er to år på videregående skole og to år i lære Faget kan også tas som voksen

3 Rettigheter som voksen Praksiskandidatordning, man må ha 25% mer praksis enn læretiden i fag jf Opplæringsloven § 3 (dokumentasjonsordningen) Realkompetansevurdering, mulighet for utdanning i voksen alder. Voksnes rett på videregående opplæring jf Opplæringsloven § 4A-3

4 Praksiskandidatordningen Sikre at kompetansen vurderes likt på tvers av fylker Kunne ta hele praksisperioden på en arbeidsplass. Arbeidsgiverne må legge til rette for at man har mulighet til å ta fagbrevet

5 Avlagt fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget 2007/082008/092009/10 Lærlinger745825812 Praksis- Kandidat 466722855 Totalt121115471667

6 Fagforbundet Synliggjøre barne- og ungdomsarbeiderens kompetanse. Fagarbeidere er en del av det pedagogiske personalet Livslang læring, mulighet for alle til å ta videregående opplæring / fagbrev

7 Historikk Reform 94, læreordninger innen helse og sosialsektoren Fagopplæring også for ”jentefag” Kunnskapsløftet

8 Fagbrev innen oppvekst Praktisk pedagogisk utdanning Kvalifiserer for arbeid for barn og unge fra 0 – 18. år Arbeidsplasser som barnehage, skolefritidsordning (SFO), skole, ungdomsklubber og lignende

9 Innholdet i faget Helsefremmende arbeid, forebyggende tiltak som kan skape gode lærings- og oppvekstmiljøer Kommunikasjon og samhandling, utvikling av sosial kompetanse og utvikle seg elv som voksenmodell Yrkesutøvelse, hvordan arbeide pedagogisk i ulike virksomheter

10 Yrkesfaglæreren I dag har mange yrkesfaglærere bakgrunn som førskolelærere og sykepleiere. Et mål er at de som er yrkesfaglærer innen helse og oppvekstfag skal ha bakgrunn som fagarbeider. På lik linje med andre yrkesfag.

11 Fagskoletilbud I dag finnes det ikke fagskoletilbud innen oppvekst Men det er mange som ønsker seg dette tilbudet. Fagskole er fordypning av enkelt fag / fagområder.

12 Fordypningsønsker Barn med spesielle behov Fysisk aktivitet og ernæring Språklig og kulturelt mangfold Arbeid med ungdom Friluftspedagogikk Småbarnspedagogikk

13 Omdømme Trenger at faget blir lovbestemt i lov eller forskrift i aktuelle lover. Få arbeidsgiver til å søke etter fagarbeidere. Få kunnskapen om faget mer synlig hos kollegaer og arbeidsgivere

14 Skape interesse Få flere ut i læra, gjøre faget mer kjent Læreplasser til alle Lærebedrift, veilederrollen.

15 Norge trenger flere fagarbeidere Selvstendige arbeidstakere, som kan planlegge, gjennomføre og evaluere egen aktivitet overfor barn og unge. En praktisk pedagogisk kompetanse. Man trenger kompetanse på andre nivå enn høgskole og universitet Nye oppgaver innen oppvekst

16 Nye oppgaver Helhetlig skoledag Fysisk aktivitet Leksehjelp Dette er oppgaver som en fagarbeider kan utføre

17 Yrkes-NM Yrkes – NM er en arena for å synliggjøre mange ulike yrkesfag. Siden 2008 har det vært arrangert Yrkes- NM for barne- og ungdomsarbeideren. I 2010 deltok 5 fylker, vi håper alle fylkene blir med i 2012.

18 Yrkes-NM 2010 Lillehammer 2010Lillehammer

19 Takk for oppmerksomheten ! Ingri Bjørnevik Rådgiver for Fagforbundet 92490102


Laste ned ppt "BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en fagutdanning innenfor videregående opplæring. Fagløpet er to år på videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google