Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsefremmende skoler og barnehager Bjørn-Are Melvik 2016-03-01 Bodø Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsefremmende skoler og barnehager Bjørn-Are Melvik 2016-03-01 Bodø Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsefremmende skoler og barnehager Bjørn-Are Melvik 2016-03-01 Bodø Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik

2 Opplæringsloven (elevenes arbeidsmiljølov) § 9a-1.Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

3 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Barnehageloven § 2

4 Folkehelseloven § 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

5 «Målet med opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hånd om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp.» (Generell del av læreplanen) Generell del av læreplanen Foto: Bjørn-Are Melvik

6 Intensjonen med kriteriene er å kunne systematisere og strukturere det helsefremmende arbeid i barnehagen på en bedre måte. Kriteriene vil også gjøre arbeidet mer forpliktende og resultatorientert og de vil forenkle evaluering og måling av fremgang og resultater. Intensjonen med kriteriene

7

8 Veien og målet Systematisere arbeidet som gjøres Hva er utfordringene? Lage utviklingsmål (om nødvendig) Kompetanse (samarbeid) Dele eksempler Utvikle støttemateriell (kurs etc) Sjekklister (form for kvalifisering?) https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/tiltak-og-levevaner/

9 Foto: Bjørn-Are Melvik


Laste ned ppt "Helsefremmende skoler og barnehager Bjørn-Are Melvik 2016-03-01 Bodø Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google