Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stoffmengde og konsentrasjon Kapittel 4. Begrepet mol Stoffer reagerer med hverandre partikkel for partikkel ⇒ vi trenger en enhet i kjemi som forteller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stoffmengde og konsentrasjon Kapittel 4. Begrepet mol Stoffer reagerer med hverandre partikkel for partikkel ⇒ vi trenger en enhet i kjemi som forteller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stoffmengde og konsentrasjon Kapittel 4

2 Begrepet mol Stoffer reagerer med hverandre partikkel for partikkel ⇒ vi trenger en enhet i kjemi som forteller oss hvor mange partikler som deltar i reaksjoner + =

3 Begrepet mol Mol: → enhet for stoffmengde → symbol: n → 1 mol = 6,022·10 23 partikler (Avogadros tall) Partiklene må ”defineres”, og kan være: Atomer Formelenheter / ioner molekyler

4 Mol = stoffmengde

5 Tar utgangspunkt i atomenes masse (u) Molekylmasse er summen av atomene i molekyler Formelmasse er summen av atomene i formelenheter (salter)

6 Masse Molekylmasse: H 2 O: 2 H-atomer + 1 O-atom ⇒ 2 · 1,008 u + 1 · 16,00 u = 18,02 u Formelmasse: CaCl 2 ∙2H 2 O: 1 Ca-atom + 2 Cl-atom + 4 H-atom + 2 O-atom ⇒ 1 · 40,08u + 2 ·35,45u + 4 ·1.008u + 2 ·16,00u = 147,01u

7 Molar masse 1 u = 1,66∙10 −24 g ⇒1 Na - atom veier: 22,99 · 1,66∙10 −24 g = 3,817∙10 −23 g 1 mol = 6.022 ∙10 23 partikler ⇒1 mol Na-atomer veier: 3,817∙10 −23 g ∙ 6.022 ∙10 23 partikler = 22,99 g ⇒ Molar masse for Na = 22,99 g/mol

8 Molar masse = g/mol

9 Veien frem går alltid om mol Det molare volumet av en gass er 24,5 L/mol ved 25ºC og 1 atm.

10 Forskjellige blandinger Homogen blanding: Her er partiklene i stoffene jevnt fordelt i blandingen på mikronivå (= en løsning) Eks.: saltvann, saft og vann Heterogen blanding: Her er stoffene ujevnt fordelt i en blanding på makronivå Eks.: juice med fruktkjøtt, grønnsaksuppe med grønnsaker

11 Konsentrasjonen av et stoff i en blanding Konsentrasjon: hvor mye det er av et enkelt stoff i en viss mengde av en homogen blanding Kjemiske løsninger: Konsentrasjon = stoffmengde / liter vann = mol/L Bruker enheten Molar (M) = mol/L

12 Masseforhold / volumforhold I dagliglivet brukes disse enhetene for konsentrasjon:

13 Luft er en homogen blanding av gasser - Volumprosent brukes om gassblandinger (ml/100ml) - ppm brukes som konsentrasjonsmål for stoffer i vann, luft, jord og mat (partikler/1million partikler)

14 Molare løsninger En løsning = 1 molar (1M) når den inneholder 1 mol av stoffet i 1 liter løsning Konsentrasjon = c Stoffmengde = mol = n Volum = V ⇒ formler: ⇒ ⇒ n = c. V

15 Tillaging av molare løsninger En løsning på 1M betyr: Ett mol av stoffet i 1 liter ferdig løsning Nøyaktige løsninger lages i målekolbe Kvantitative påvisningsreaksjoner krever meget nøyaktig løsninger, for eksempel 1,00 M

16 Fortynning av molare løsninger Skal vi fortynne kan vi bruke fortynningsformelen: c 1 ∙ V 1 = c 2 ∙ V 2 Den sier oss at like mange mol av stoffet som vi tar ut av den konsentrerte løsningen (løsning 1), - like mange mol av stoffet blir det i den fortynnete løsningen (løsning 2)


Laste ned ppt "Stoffmengde og konsentrasjon Kapittel 4. Begrepet mol Stoffer reagerer med hverandre partikkel for partikkel ⇒ vi trenger en enhet i kjemi som forteller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google