Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5
Na 102 Fysikk og teknologi Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5

2 Mekanisk energi Energi: det som får noe til å skje
Når vi utfører et arbeid bruker vi energi Mekanisk energi = stillings (potensiell)- og bevegelses (kinetisk)-energi Andre energiformer: Termisk Elektrisk Atom

3 Mekanisk energi Den totale energi er bevart i alle fysiske prosesser
Energi kan verken skapes eller forsvinne Energi kan bare omformes eller overføres Å bruke energi er å omforme eller overføre energi Energioverføring: skjer mellom to gjenstander Energiomforming: overgang mellom ulike energiformer hos en og samme gjenstand Termisk energi er knyttet til bevegelse av molekylene i et stoff og medfører økt temp.

4 Arbeid Begrepet arbeid i fysikken brukes bare når det virker krefter på gjenstander som beveger seg. Arbeid er lik kraften × veien, W = F × s, men bare når kraften er konstant og har samme retning som veien Enheten for arbeid er Joule, J = 1Nm Eks et løft

5 Arbeid Når kraften ikke har samme retning som forflytningen: W = F × s × cos φ Når kraften virker vinkelrett på forflytningen blir arbeidet lik 0. Effekt er hvor mye arbeid som blir gjort per tid Effekt er arbeid dividert på tid: P = W/t, med enhet watt = 1 Joule/sek Eks vektløfting

6 Kinetisk og potensiell energi
En gjenstand som beveger seg har en kinetisk energi lik det arbeidet som må til for å sette gjenstanden i bevegelse, Ek = ½mv2 Til en hver form for potensiell energi hører en kraft. Når vi utfører arbeid mot denne kraften øker den potensielle energien. Arbeid i tyngdefeltet, W = Gh = mgh = Ep Mekanisk energi (Ek + Ep) bevart (ikke bevart)

7 Kapittel 4 Termofysikk Trykk, når en kraft F virker vinkelrett og jevnt fordelt på en flate med areal A, er trykket p lik kraft dividert med areal Enheten er pascal, Pa Gasstrykk Atmosfærisk trykk

8 Temperatur Hvis hydrogengass og klorgass har samme temperatur har de samme kinetisk energi. Derfor vil klorgassen bevege seg saktere pga de veier mer pr molekyl.

9 Kapittel 4 Termofysikk Absolutt temperatur (ideel gass)
Det absolutte nullpunkt Sm.heng Celsius og Kelvin Termofysikkens nulte lov Temperaturavhengighet Varme og indre energi Symbol og enhet for varme Ulike tilstandsformer Termofysikkens første lov

10 Varme Varme er energi som blir overført fra et system med høy temperatur til et system med lavere temperatur Varme kan skje ved stråling, ledning og strømning.

11 Oppvarming av is til damp:
Ved faseovergangene brukes den tilførte energien til å bryte de kjemiske bindingene, dette forklarer de rette strekene hvor temperaturen er konstant : Isvann (fast stoff til væske) 334kJ/kg Vanndamp (væske til gass) 2272 kJ/kg

12 Bølger Transversale og longitudinale bølger Bølgebevegelse i havet Sinusbølger


Laste ned ppt "Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google