Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger
Atommasse Formelmasse Kjemiske reaksjonslikninger Molbegrepet Støkiometri Forbindelsers prosentvise sammensetning Energiforandringer ved kjemiske reaksjoner

2 Atommasse: 1/12 av massen til atomet er lik 1u som er 1,66 x 10-27 kg
Formelmasse: Summen av de enkelte atommasser som inngår i formelen. Eks. FO2= 2 x 16u=32,0u Kjemiske reaksjonslikninger: reaktanter  produkter Mol: 1 mol inneholder 6,022 x 1023 (Avogadros tall, NA) formelenheter Antall formelenheter = antall mol * Avogadros tall N = n * NA

3 Molmasse Et mol av et stoff er den mengden av stoffet med massen målt i gram som har samme tallverdi som formelmassen målt i enheten u. Eks. I mol H2 veier 2 g masse, g molmasse, g/mol mol

4 Støkiometri læren om sammensetningen av de kjemiske forbindelsene
2Mg + O22 MgO Det går med to mol Mg og ett mol O2 for å danne to mol MgO Det går med 48,6 g Mg og 32,0g O2 for å danne 80,6 g MgO Antall mol trenger ikke være konstant ved en kjemisk reaksjon. Massen er konstant i kjemiske reaksjoner (med unntak av kjernereaksjoner)

5 Forbindelsers prosentvise sammensetning
Empirisk formel = enkleste formel. Eks HO Molekyl formel = den virkelige formel. Eks H2O2 Flere eks. Empirisk formel: CH2O Molekylformel: C6H12O6 Eksempel:

6 Forbindelsers prosentvise sammensetning,fortsatt
Oppgave: En kjemisk forbindelse består av 39,0 masseprosent Mg og 61,0 masseprosent F. Hva er forbindelsens empiriske formel? MMg = 24,3 g/mol MF=19,0 g/mol Løsning: Anta 100 g av stoffet: nF: nMg= 3,2 : 1,6 =2 : 1 Empirisk formel blir= MgF2

7 Energiforandringer ved kjemiske reaksjoner
Eksoterme reaksjoner = energiutviklende 2 Mg + O2 2 MgO + energi C + O2CO2, varme avgitt: 394 kJ Endoterme reaksjoner = varmekrevende N2 + O2 2NO, varme opptatt: 180kJ


Laste ned ppt "Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google