Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 17 Temperatur og varme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 17 Temperatur og varme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 17 Temperatur og varme
Kort repetisjon av enheter og vektorer.

2 Temperatur og varme Definisjon av temperatur
Varme (Heat) : Energi-overføring pga temperatur-differenser T1 Energi-overføring T2 T1 > T2

3 Temperatur Varm - Kald Varm Kald Makroskopisk T1 T2 Mikroskopisk
0 0C 40 0C 10 0C 30 0C Varm Kald

4 Temperatur Def Temperatur
Volum – Lengde – Trykk – Ledningsevne – Farge - … Volum 100 0C Vann koker 0 0C Vann fryser

5 Temperatur Ulike temperatur-skalaer
Fahrenheit : Abolutt temperatur : (Kelvin skalaen) p T 0C C Konstant-volum gass termometer

6 Temperatur Ulike temperatur-skalaer
K C F Vann koker Vann fryser CO2 til fast stoff Oksygen til væske Absolutt nullpunkt

7 Termisk likevekt Termodynamikkens 0.lov
Vekselvirkningen mellom termometer og resten av systemet har nådd en likevekt hvis det ikke lengre foregår noen endring i systemet. To systemer er i termisk likevekt hvis og bare hvis de har samme temperatur. Termodyn.’s 0.lov: Hvis to systemer A og B hver er i termisk likevekt med et system C, så er A og B i termisk likevekt med hverandre. A B A B C C

8 Termisk utvidelse Lineær utvidelse
L0 + L T + T L Lengde-utvidelsen er proporsjonal med opprinnelig lengde L0 og temperatur-endringen T

9 Termisk utvidelse Volum utvidelse
T + T V0 + L Volum-utvidelsen er proporsjonal med opprinnelig volum V0 og temperatur-endringen T

10 Termisk utvidelse Sammenheng mellom lineær utvidelse og volum utvidelse
T + T V0 + L L0 + L

11 Varme (Heat) Energioverføring pga temperaturforskjell
Kald T1 T2 T1 T2 T1 > T2 Varme: Energioverføring pga temperaturforskjell

12 Spesifikk varme 1 kalori (1 cal) er den varmemengden (energien) Q som trengs for å varme opp 1 gram vann fra C til C. 1 cal = J Den varmemengden Q som trengs for å varme opp en masse m fra T til T + T er proporsjonal med massen m og temperaturdiff T. Spesifikk varmekapasitet c:

13 Mol Molar masse 1 mol av et stoff er den mengden substans som inneholder like mange elementære enheter (molekyler) som det er atomer i kg karbon 12C. Antall molekyler i ett mol kalles Avogadros tall NA. Den molare masse M av et stoff er massen av ett mol av stoffet = massen av ett molekyl m multiplisert med Avogadros tall NA:

14 Molar varmekapasitet Ofte er det mer hensiktsmessig å beskrive en substans i antall mol n i stedet for vha massen m. Massen m av et stoff er lik massen pr mol M multiplisert med antall mol n Molar varmekapasitet:

15 Faseforandringer Smeltevarme - Fordampningsvarme
Kokepunkt Smeltepunkt t Fast stoff Smelting Væske Fordampning Gass Smeltevarme Fordampningsvarme

16 Varmeledning Energioverføring (varme) pr tidsenhet
T1 > T2 Varmeledningen H (energioverføring (varme) pr tidsenhet) er proporsjonal med arealet (tverrsnittet) A og omvendt proporsjonal med lengden L. Proporsjonalitetskontanten k kalles termisk konduktivitet.

17 Termisk resistans Termisk resistans:

18 Stråling Energioverføring (varme) vha elektromagnetiske bølger
Stråling (radiation) er energioverføring (varme) vha elektromagnetiske bølger. Varmeledningen H er i dette tilfellet proporsjonal med arealet A og fjerde potens av temperaturen T. Varmeledningen er også avhengig av overflaten og beskrives vha en størrelse e kalt emisiviteten ( [0,1]). Proporsjonalitetskontanten  er en fundamental fysisk kontant kalt Stefan-Boltzmann konstant.

19 Termisk utvidelse Sammenheng

20 Massesenter Def x x x x x x dm x

21 Massesenter Trekant 1 y = f(x) = 1 - x dm x x 1 dx


Laste ned ppt "Kap 17 Temperatur og varme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google