Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reduksjon og oksidasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reduksjon og oksidasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reduksjon og oksidasjon
Elektronene skifter eier e- Ag Cu

2 Reduksjon og oksidasjon
Ingen atomer gir fra seg elektroner helt uten videre. Det skal krefter til for at de skal løsne. Når metallatomer gir fra seg elektroner, er det alltid fordi andre atomer eller ioner trekker dem til seg. For eksempel kloratomet tar opp et elektron fra natrium og blir til et negativt ion. Slik overføres elektronene fra et atom til et annet. Vi sier at: Et stoff som gir fra seg elektroner blir oksidert, og et stoff som tar opp elektroner blir redusert.

3 Elektronoverføring mellom metaller
Kobberatomene er blitt oksidert til kobberioner, og sølvionene er blitt redusert til sølvatomer. For hvert sølvion får vi formelen: Ag+ + e-  Ag For hvert kobberatom får vi formelen: Cu  Cu2+ + 2e- Ag+ Vi løser litt sølvsalt i vannet. Dette saltet inneholder Ag+ ioner. Vi setter en kobberplate ned i løsningen. Hvert kobberatom (Cu) gir fra seg 2 elektroner (e-) og blir til Cu2+ Sølvionene (Ag+) tar opp et elektron (e-) hver og blir til sølvatomer (Ag) Ag+ Ag+ Ag+ Ag Ag e- Cu 2+ e- Ag e- Cu e- Ag 2+

4 Vi oppsummerer: Kobberatomene gir fra seg elektroner (oksiderer) og blir til kobberioner: Cu  Cu2+ + 2e- Sølvionene tar opp elektronene (reduseres) og blir til sølvatomer: Ag+ + e-  Ag Vi kan slå sammen alt som skjer i en likning: Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag En slik reaksjon der elektroner går over fra et stoff til et annet, kaller vi for en redoksreaksjon (både oksidasjon og reduksjon).


Laste ned ppt "Reduksjon og oksidasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google