Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MÅLRETTET MILJØARBEID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MÅLRETTET MILJØARBEID"— Utskrift av presentasjonen:

1 MÅLRETTET MILJØARBEID
Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep

2 Kilder O.I. Løvaas, ”Meg-boka”
H.A. Horne, B. Øyen, ”Målrettet miljøarbeid” J. Finnstad, J. Laursen, div. forelesninger/notater L. Grant, A Evans, ”Principles of Behavior Analysis

3 ORD OG UTTRYKK Målatferd Sd - diskriminativ stimulus Respons
Forsterker (positiv/negativ) Differensiell forsterkningsprosedyrer Operant atferd, -klasser Baseline Prompt Shaping Generalisering Funksjonell analyse

4 MÅLRETTET MILJØARBEID
Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

5 OBSERVASJON/KARTLEGGING
Subjektive vurderinger av målperson/-atferd Basisregistrering, el.l. Osv.

6 MÅLVALG Mål for hvem? …etikk
Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realisme Opprasjonalisere/delmål Konkret, målbart

7 MÅLATFERD En spesifikk definert atferd
Bør være minst mulig rom for skjønn/tvil For eksempel hva er et slag? Hva med forsøk på..? Kan være noe en ønsker mer av Kan være noe en ønsker mindre av Den atferd en ønsker å påvirke gjennom målrettet arbeid

8 FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR?
Analysere hva som er funksjonen med en respons/atferd Se på hva som skjer forut og etter en respons Kartlegge om hensikten kan være: unngåelse unnslippelse sosialt betinget sensorisk

9 Operante paradigme Sd - R - Sr

10 DISKRIMINATIV STIMULUS ( Sd)
”Utløser” Stimulus ( flert. stimuli ) – en stimulus er en avgrensbar fysisk hendelse, en kombinasjon av hendelser, eller også fravær spesifikke hendelser. I prinsippet er begrepet helt åpent og kan inkludere enhver begivenhet som potensielt kan ha virkning på personens atferd. en stimulus som når den opptrer øker sannsynligheten for forekomst av en bestemt type atferd fordi atferden har ledet til forsterkning i nærvær av denne stimulus tidligere Betegnes ofte som forutgående hendelse til en atferd

11 RESPONS (R) ”Handling”

12 FORSTERKNING (Sr) ”Noe” som fører til at atferden(R) opprettholdes, eller øker i forekomst Positiv forsterkning Negativ forsterkning

13 ETABLERENDE OPERASJONER
EO - Sd - R - Sr motivasjon foranledning, handling forsterkning utløser

14 ETABLERENDE OPERASJONER
Motivasjon Deprivasjon (”mangeltilstand”)

15 POSITIV FORSTERKNING Positiv - tilføre…
Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Dvs. Tilføre ”noe” som opprettholder, eller øker forekomsten av den atferden som den etterfølger

16 Eks. POSITIV FORST. Er tørst(Sd) - ”kan jeg få drikke?” (R) - Får drikke (Sr) Er tørst (Sd) - biter seg i armen (R) - Får drikke (Sr) Instruks: ”Hell i melk”(Sd) – heller i melk (R) – Ros (Sr)

17 NEGATIV FORSTERKNING Negativ - fjerne…
Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Fjerne en stimulus kontingent på en respons opprettholder/øker sannsynlighet for at responsen gjentas

18 Eks. NEGATIV FORSTERKNING
Fryser (Sd) - ”kan du hente jakka mi?” (R) - Får jakka (Sr) fjærner ubehaget dvs. å fryse--- Instruks:”vask badet” (Sd) - Slår (R) - slipper å vaske (Sd) --- Slipper unna kravet ----

19 STRAFF/SVEKKING Positiv straff Negativ straff
Tilføre ”noe” kontingent på en respons(aversiv) Reduserer/fjærner responsen Negativ straff Fjærne ”noe” kontingent på en respons(et gode) Må erstatte uønsket respons

20 OPERANT ATFERD Atferd som påvirker omgivelsene
Lært atferd (ikke reflekser) Operant klasse forskjellig atferd, med samme funksjon Eks. * Ønsker noe å drikke: ”kan jeg få…” skalle hodet i veggen tegn, gester osv.

21 BASELINE ”Utgangspunktet”
Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak

22 METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk
Lovverk (kap. 4A) Lik praksis / lojalitet

23 LIK PRAKSIS Forutsetning for å lykkes (i en innlæringsfase)
Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal mot dine kollegaer, neste gang er det ditt forslag som ”vinner”

24 REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode!
Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere ikke effekt Grafisk framstilling synliggjøre motiverer tilgjengelig for alle

25 EVALUERING På rett vei? Hvem, hva, hvor, når?
Hvis endringer i metode - markere på registrering/graf

26

27 PROMPT Tilleggsbetingelse for gjennomføring av en handling
Planlagt avtrapping Ulike typer prompts: fysiske/manuelle modell posisjonering (sette objekter i synsfelt, med mer) peking, gester, tegn, o.l.

28 SHAPING Forming (av atferd)
Systematisk forsterkning av ”bedre og bedre” målatferd Stille større krav etterhvert

29 STRUKTURERING Miljøregler Dagsplan/ukeplan Avtalestyring
Kan være like viktig for personalatferd, som direkte hjelp til målperson (lik praksis) Nøytral Sd som ikke avhenger av dagsform med mer Informerende

30 DRO Differensiell forsterkning av annen atferd
Formidle forsterker kontingent på fravær av målatferd i et på forhånd bestemt tidsintervall. Uavhengig av all annen atferd enn de definerte målatferder Tiden mellom forsterkerlevering bør være kortere enn gjennomsnittlig tid mellom målatferder (Horne, Øyen ’94)

31 DRI Differensiell forsterkning av uforenlig atferd
Forsterke en type atferd som ved gjennomføring ikke gir mulighet til å utføre målatferd(uforenlig)

32 DRA Differensiell forsterkning av alternativ atferd
Etablere annen atferd som et alternativ til uønsket atferd Alternativet bør være minst like effektivt // mindre anstrengende å utføre

33 RESPONSE COST Tilbaketrekking av et gode avhengig av forekomst av målatferd (et gode som målpersonen allerede er i besittelse av) + enkel å gjennomføre - kan gå ut over den atferden en ønsker å forsterke

34 TIME OUT Avhengig av målatferd forhindres(i størst mulig grad) målperson fra forsterkning Ekskluderende time out Ikke ekskluderende time out

35 GENERALISERING Overføring til flere situasjoner
Benytte innlært atferd i naturlige settinger Må ofte trenes på Systematisert variasjon (trener, sted, tid, osv.)

36 FAGADMINISTRASJON Lik praksis (på det som skal ha lik praksis)
Nedskrevne rutiner Kortfattet, presist, tilstrekkelig, oversiktlig Tydelig ifht. endringer Sørge for nødvendig opplæring Kvalitetssikring Signering/avkryssing Sjekklister ifht opplæring Turnus Inndeling i team

37 FAGADMINISTRASJON Sikre at ALLE til en hver tid er oppdatert
Kortfattet, men presist Likt oppbygd for alle brukere Tydelig vedr. endringer (for eksempel endringsskjema) Lage rutiner for at alle bruker systemene Må være oppdatert!!

38 FAGADMINISTRASJON

39 FAGADM.

40 Eksempler – ”forsterkning”
Kommer tidsnok på jobb Holder fartsgrensa Husarbeid (som utføres av menn ) Unger som trasser i butikken Kundeservice Hilser på den nye naboen

41 Lært hjelpesløshet Omgivelser som ikke er påvirkbare Uforutsigbarhet
Forskning viser at dersom man fratas muligheten til å påvirke omgivelsene i en gitt situasjon, reduseres initiativet til påvirkning også i andre situasjoner. Forsøk med hunder og støm-bur (Seligmans) Forsøk med mennesker og høy lyd (Hiroto, 75)

42 Lært hjelpesløshet - behandling
Arrangere omgivelsene så de er påvirkbare ”sparke/dra” vedkommende i gang – forsterkning Innlæring av ferdigheter som behøves for å påvirke Horne, Øyen

43 Hjelpavhengighet – lært passivitet
Lært hjelpesløshet fører til passivitet Passivitet kan også oppstå ved positiv forsterkning av det å være passiv. Oppmerksomhet/samhandling kan være kraftig forsterker Det å ikke utføre en handling kan medføre mer oppmerksomhet. Horne, Øyen

44 Hjelpavhengighet - behandling
Svært vanskelig å bryte hjelpavhengighet ved å gi mer hjelp. Endring i forsterkningsbetingelsene – det må være mer ”lønnsomt” å jobbe, enn å være passiv. Sosiale forsterkere ikke hensiktsmessig ”vente ut” Deprivasjon Horne, Øyen

45 Tegnøkonomi Betingede forsterkere
Muliggjør bruk av forsterkere som ikke kan gis kontingent på atferd, eller i treningssituasjon. Reduserer fare for metning Eks: Penger Div. rabattkort (hver 5. bleiepakke gratis, osv.)


Laste ned ppt "MÅLRETTET MILJØARBEID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google