Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTER Søreide skole September 2012. Søreide skoles strategiske plan En 4-årig plan for skoleutvikling på Søreide skole En 4-årig plan for skoleutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTER Søreide skole September 2012. Søreide skoles strategiske plan En 4-årig plan for skoleutvikling på Søreide skole En 4-årig plan for skoleutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTER Søreide skole September 2012

2 Søreide skoles strategiske plan En 4-årig plan for skoleutvikling på Søreide skole En 4-årig plan for skoleutvikling på Søreide skole Består av tre deler: Består av tre deler: Skolens verdigrunnlag Skolens verdigrunnlag Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon I tillegg kommer en årlig tiltaksplan som skisserer skolens ulike tiltak i utviklingsarbeidet Den strategiske planen bygger på Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen: “Sammen for kvalitet” Den strategiske planen bygger på Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen: “Sammen for kvalitet” Disse planene finner du på skolens hjemmeside Disse planene finner du på skolens hjemmeside

3 Skolens arbeid for elevenes trivsel Fadderordning Fadderordning Delte friminutt Delte friminutt Tilsyn ute, synlige voksne Tilsyn ute, synlige voksne Årlige trivselsundersøkelser Årlige trivselsundersøkelser Vennskapsuke / fellessamlinger for skolen Vennskapsuke / fellessamlinger for skolen Trivselsleder (www.trivselsleder.no) Trivselsleder (www.trivselsleder.no) Skolens plan mot mobbing Skolens plan mot mobbing Trivselsregler og ordensregler Trivselsregler og ordensregler De voksne er tydelige og gode rollemodeller De voksne er tydelige og gode rollemodeller

4 Skole - hjemsamarbeid Foreldremøte Foreldremøte Konferansetimer / utviklingssamtaler Konferansetimer / utviklingssamtaler Elevsamtaler Elevsamtaler Ukeplaner / informasjonsskriv hjem Ukeplaner / informasjonsskriv hjem Kontaktlærer-tid til faste tider hver uke Kontaktlærer-tid til faste tider hver uke Sosiale arrangementer – klasse/trinn/skolen Sosiale arrangementer – klasse/trinn/skolen FAU og samarbeidsutvalget FAU og samarbeidsutvalget Snakk varmt om skolen – evt. uenighet tar man opp med lærer/skolen direkte Snakk varmt om skolen – evt. uenighet tar man opp med lærer/skolen direkte

5 Ordensregler og trivselsregler Kommunale forskrifter Kommunale forskrifter Lokale ordensregler Lokale ordensregler Skolens trivselsregler Skolens trivselsregler Klasseregler Klasseregler Reaksjoner ved brudd på reglene Reaksjoner ved brudd på reglene Snakke sammen hjemme om behovet for regler på skolen, og viktigheten av å følge reglene både inne og ute, i skole- og SFO-tid Snakke sammen hjemme om behovet for regler på skolen, og viktigheten av å følge reglene både inne og ute, i skole- og SFO-tid Reglene finnes på skolens hjemmeside Reglene finnes på skolens hjemmeside

6 Leksetid Leksetid er støtte til læringsarbeidet Tilbudet er frivillig, og organiseres i SFO-tiden Assistenter er leksehjelpere – skal rose og veilede Veiledes og følges opp av avdelingslederne Leksetiden fordeles med 1t pr uke for 1. trinn, 2t pr uke for 2. og 3. trinn og 3t pr uke for 4. trinn. Foreldre må likevel følge opp og kontrollere leksene som er gjort. Leselekser og skrivelekser skal alltid repeteres og ses over hjemme sammen med barnet. Viktig at foresatte motiverer barna til god arbeidsinnsats og arbeidsro i leksegruppen

7 Søreide skoles hjemmeside Følg med på det som skjer på skolen Følg med på det som skjer på skolen Bli oppdatert på nye planer og skriv Bli oppdatert på nye planer og skriv Finn klassenes arbeidsplaner Finn klassenes arbeidsplaner Bli orientert om arbeidet i FAU Bli orientert om arbeidet i FAU Finn nyttige skjema og regelverk Finn nyttige skjema og regelverk Kom i kontakt med skolen og lærerne Kom i kontakt med skolen og lærerne www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/soreide-skole www.bergensskolen.no/soreide


Laste ned ppt "FORELDREMØTER Søreide skole September 2012. Søreide skoles strategiske plan En 4-årig plan for skoleutvikling på Søreide skole En 4-årig plan for skoleutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google