Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med klassekontaktene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med klassekontaktene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med klassekontaktene

2 Plan for møtet: Klassekontaktenes rolle FAU sin rolle
Arbeid med klassemiljøene

3 Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.
Hvorfor eget møte? Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.

4 Mål for skole og hjem: - Et godt faglig- og sosialt miljø i klassen/gruppen - Null-toleranse for mobbing - Gode rutiner for samarbeidet mellom hjem og skole - Hensiktsmessig organisering av samarbeidet - Klare retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter Å engasjere seg i hjem-skole-samarbeidet er en investering i barns og unges trivsel og læring!

5 Hva er en foreldrekontakt?
Foreldrekontakten er - representant for foreldrene i en klasse/gruppe - valgt - av og blant foreldre med barn i samme klasse/gruppe - bindeleddet mellom skolen/lærerne og foreldrene i klassen/gruppen

6 Valg av foreldrekontakter
Foreldrekontakter velges av foreldrene i klassen/gruppen. Det bør velges to foreldrekontakter i hver klasse/gruppe. Arbeidet bør komme i gang ved skolestart. Sørg for kontinuitet/overlapping - bare én av foreldrekontaktene på valg av gangen. Valg på foreldremøtet om høsten Vanlig funksjonstid for foreldrekontakter er ett eller to år.

7 Foreldrekontaktenes oppgaver
- Komme med innspill til saker på foreldremøter i samarbeid med kontaktlærerne. - Å ha jevnlige møtepunkt med lærerne om læringsmiljøet (faglig og sosialt). - Å lede klasse-/gruppeforeldremøtene sammen med kontaktlærer. - Å sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene. - Å holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldrene. - Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv. - Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.  (Hentet fra FUG)

8 Flere forslag til oppgaver
-Å lage forslag til årsplan for hjem-skole-samarbeidet i gruppen/klassen/trinnet (sosiale aktiviteter, oppgaver i forbindelse med fagene). - Å delegere oppgaver til de andre foreldrene. - Å forberede overgangen til ungdomstrinnet, evt videregående opplæring. - Å ha kontakt med FAU. - Å ta kontakt med "nye" foreldre. - Å holde kontakt med tillitsvalgte elever, og elevene generelt og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole (Hentet fra FUG)

9 Taushetsplikt Som foreldrekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole og arrangement i skolens regi.

10 FAU sin rolle: Foreldrerådet er alle foreldre ved Eidsvåg skole.
Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) velges av foreldrerådet.

11 FAU : Kristine Emilie Petersen Kjell Gunnarschjå Per Christian Berntsen Gidske Stark Kristian Fotland

12 FAU ved skolen Jobber for trygt og godt læringsmiljø
Jobber for et mobbefritt skolemiljø Følger opp iverksetting av Olweus Initiativ til samlende nærmiljøaktiviteter etter skoletid – samarbeid med klassekontakter/ foreldre – f.eks. fritidsklubb Samlinger/ kurs for for foreldre og lærere (Tjora, rus- og nettvett o.l.) Samarbeider med skoleledelsen, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg Ønsker nærmere samarbeid med klassekontaktene

13 Trinnvis arbeid: Arbeid med klassemiljøene
Trinnvise grupper: IGP-modell Individuelt: Hva tenker du at du som klassekontakt kan bidra med inn mot trinnet ditt? Trinnvis: Skissér et årshjul for bidrag inn mot trinnet Plenum: Deling av tanker rundt årshjulet


Laste ned ppt "Møte med klassekontaktene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google