Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolens styringsform Driftsstyre FAU Klassekontakter Alle foreldrene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolens styringsform Driftsstyre FAU Klassekontakter Alle foreldrene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolens styringsform Driftsstyre FAU Klassekontakter Alle foreldrene

2 Hva er Driftsstyret? Bystyret ønsker å gi foresatte
Større grad av selvstyre Reell påvirkning av barnas skolehverdag Skolens øverste organ Brobygging

3 Driftsstyrets oppgaver
Støtte og samarbeide nært med rektor om driften av skolen Legge føringer for skolens virksomhet Vedta skolens budsjett og strategiske plan Følge med på hvilke resultater skolen oppnår, og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen

4 Driftsstyrets sammensetning
2 foreldrerepresentanter 2 ansatterepresentanter 3 bydelspolitikere Rektor er sekretær

5 Om Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU)
Foresattes rådsorgan i grunnskolen Hver klasse velger sin FAU-representant og -vara Kommunikasjonsforum med skolens ledelse Fremme fellesinteressene til foreldrene overfor skolens ledelse Bidra til god kommunikasjon og et godt samarbeid mellom hjem og skole Medvirke til at barna har et godt fysisk og psykososialt skolemiljø Legge til rette for positiv læringsutvikling hos elevene Ivareta barn og foreldres perspektiv i forhold til SFO Aktiviteter i samarbeid med skolen Har betydelig påvirkningskraft i forhold til skolens ledelse og driftsstyret Erfaringsutveksling med andre skoler bl.a. via KFU 8 møter pr. år på kveldstid

6 FAU uttaler seg om Saker til driftsstyret
Innspill til budsjett og strategiplan Planer for samarbeid mellom hjem og skole Trafikkforhold og trygging av skoleveier Planer for ombygging, ominnredning og vedlikehold av skoleanlegget Skolemiljøet generelt (for eksempel mobbing) Skolens informasjonsvirksomhet

7 FAUs oppgaver på vår skole
Karneval (1.-3.trinn) Diskotek (4.-6.trinn) 7. klasse ball Trygg skolevei Hjem-skole Foredragsholder - inspirasjonsforedrag Innspill til skolens nettsider Samarbeid med FAU på Bakås skole og Ellingsrud skole

8 Som medlem av FAU får du mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet mulighet til å bli kjent med skolens ledelse mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen bidra til en bedre skolehverdag for elevene

9 Hva er en klassekontakt?
2 klassekontakter velges av foreldrene i en klasse Ha god kontakt med alle foreldrene i klassen Formidle foreldrenes ideer og synspunkter til skolens rette organer. Samarbeid med lærerne i klassen Planlegge foreldremøtene Lage en plan for aktiviteter i løpet av året Hjelpe til med arrangementer - i samarbeid med alle foreldrene Disse lærerne samarbeider gjerne med deg

10 Hva får du som klassekontakt?
God kontakt med andre foreldre og nærmiljøet God kontakt med lærer Hyggelige og meningsfylte oppgaver Stolthet hos ditt barn som gleder seg over ditt engasjement

11 Klassemiljøet – en spennende utfordring
Klassekontaktene og kontaktlærer skal sammen arbeide for å utvikle et godt klassemiljø bidra til at elever, lærere og foreldre blir kjent med hverandre ta et felles ansvar for å utvikle trygghet og trivsel  

12 FORELDRE- ENGASJEMENT


Laste ned ppt "Skolens styringsform Driftsstyre FAU Klassekontakter Alle foreldrene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google