Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolens verdisyn Elevsyn Lærings- syn Foreldre-samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolens verdisyn Elevsyn Lærings- syn Foreldre-samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolens verdisyn Elevsyn Lærings- syn Foreldre-samarbeid
Kollega-samarbeid

2 Tilbake til skolens verdisyn
Elevsyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. Alle elever skal få hjelp til å lykkes og føle mestring. Alle elever skal bli sett hver dag. Alle elever skal tas på alvor og stimuleres til å yte sitt beste. På EUS jobber vi for å utvikle trygge og selvstendige elever. Tilbake til skolens verdisyn

3 Lærings- syn Elevene ved EUS lærer best når de får utfordringer og blir stilt krav til Elevene ved EUS lærer best når de får konstruktive tilbakemeldinger og god veiledning på det de har gjort Elevene ved EUS lærer best når de møter en godt forberedt lærer med tydelig innhold og mål for timen Elevene ved EUS lærer best når de føler trygghet og har en forutsigbar skolehverdag. Elevene ved EUS lærer best når de har engasjerte og motiverte lærere som kan faget sitt

4 Hva forventer vi av de foresatte?
At de foresatte sørger for at elevene skal være forberedt til skoledagen (uthvilt, orden på utstyr/bøker, mat, faglig forberedt, møter presist) At de foresatte snakker positivt om skolen og læring og viser dette i handling. Hvis det er noe negativt – ta dette opp med lærerne. At de foresatte er aktive og interesserte i elevenes skolehverdag ved å følge opp lekser, frister, utstyr, meldinger, møter, konferanser etc.

5 Hva kan de foresatte forvente av oss?
At vi skal legge til rette for og følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling At vi tar foresatte på alvor ved samtaler om eleven og opptrer med åpenhet, ærlighet og respekt ovenfor elever og foresatte At vi har faglig kompetanse og holder oss oppdaterte

6 Kollega-samarbeid På EUS har vi gode rutiner for å ta imot nyansatte gjennom fadderordning, veiledning på seksjon/team og informasjon fra ledelsen På EUS holder vi interne kurs for hverandre og deler gode faglige opplegg med kollegaer På EUS skal det være hyggelig å komme på jobb hvor ledelsen, Velferden og alle ansatte for øvrig skaper trivsel og organiserer sosiale sammenkomster på og utenfor arbeidsplassen På EUS er vi lojale mot alle vi jobber med og tar opp saker med den/de det gjelder. På EUS skal vi ha en god møtekultur hvor det er rom for å være forskjellige og ha ulike meninger.


Laste ned ppt "Skolens verdisyn Elevsyn Lærings- syn Foreldre-samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google