Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støttekontakt til personer med demens

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støttekontakt til personer med demens"— Utskrift av presentasjonen:

1 Støttekontakt til personer med demens
Jeg heter Marit Cecilie Stensland. Jeg er sykepleier og jobber som sykepleiefaglig konsulent i Laksevåg hjemmesykepleie. 25 % av stillingen min er koblet mot støttekontakt og avlastningshjem Jeg har arbeidet med dette siden mai 2009. Totalt har Laksevåg hjemmesykepleie mellom 55 og 60 pasienter som har støttekontakt. Antall pasienter som har fått støttekontakt kun pga demensdiagnose er 12 siden Men mange flere har støttekontakt fra før og får så demensdiagnose. Flere har hatt støttekontakt over mange år. Jeg vil fortelle om støttekontakt til personer med demens.

2 Lovpålagt tjeneste Kommunene har etter Helse- og omsorgstjenesteloven plikt til å tilby støttekontakttjeneste. Tjenesten kalles også fritidskontakt, kulturkontakt, treningskontakt eller tilrettelegger. (Helsedirektoratet)

3 Meld. St. 29 (2012–2013) Morgen dagens omsorg
«Komiteen viser også til at enkelte kommuner – blant annet hjemmesykepleien i Laksevåg bydel i Bergen– har god erfaring med bruk av støttekontakter til hjemmeboende demente i tidlig sykdomsfase.» ( Innst. 477 S ( ) Vi har hatt en del oppmerksomhet rundt støttekontakt til personer med demens. Bla er vi tatt med i innstillingen til St. meldingen Morgendagens omsorg. Også hatt oppslag i min by- vis artikkel

4

5

6 Hvorfor støttekontakt til personer med demens?
Et individuelt tilpasset tilbud til den enkelte pasient Støttekontakten kan formidle behov for riktige tjenester Samfunnsøkonomisk gevinst Behovet for andre dyrere tjenester og mer ressurskrevende tjenester kan bli redusert eller utsatt til senere tidspunkt Viktig med tidlig tilbud-mens en fremdeles kan ha glede av det. Ikke alle passer på et dagsenter- behov for eget tilpasset opplegg. Uro, utagering, mangel på språk eller manglende interesse for å være på dagsenter sammen med andre kan være en av grunnene. Dyrere tjenester som hjemmesykepleie, korttidsplass eller langtidsplass kan falle bort eller komme inn på et senere tidspunkt. Også inngangsport for å komme inn med flere tjenester. Eks ingen tjenester- Huk teamet / forvaltingen går på hjemmebesøk og avdekker behov for støttekontakt. Jeg tar kontakt- avdekker videre behov og sender inn støttekontakt. Får info om behov for flere tjenester- inn med andre for eksempel hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, hjelpemidler Støttekontakten ser pasienten over lengre tid og får et nærere forhold til pasienten og pårørende. Kan gi bedre grunnlag for gode og riktige tjenester Den pårørende kan gå ut eller støttekontakten går ut. Til frisør, shopping, med venner etc, korøving, trening, bridge . Evn bare slappe av hjemme

7 Fortsettelse hvorfor støttekontakt
Økt mulighet for at personen med demens kan bo hjemme lenger Personen med demens får brukt sine rest ressurser Fritid med mening Gir mestringsfølelse Økt livskvalitet

8 Fortsettelse hvorfor støttekontakt
Ernæringsoppfølging Motivere til å vaske seg og ta på klær Avlastning for pårørende Støttespiller for pårørende Støttekontakten blir også pårørendes allierte. Gir pusterom.

9 Aktiviteter Tur Sosialt samvær Besøke kjente steder
Sjekke hytten- er vannet slått av? Handle klær- andre nødvendigheter Delta på treff med pasientens venner/ bekjente Støttekontakten kan tilpasse aktiviteten etter pasienten. Interessefelt, dagsform, en til en, rom for variasjon og ønsker. Viktig med innspill fra pasienten selv hvis mulig, og pårørende. Støttekontakten kommer med forslag og kan tilpasse etter været, behovet og mulighet til fleksibilitet. Også ved behov- for eksempel følge til lege, frisør, handling etc Koselig samvær med både pårørende og pasient Avlaste pårørende ved å handle klær andre nødvendigheter

10 Fortsettelse aktiviteter
Teater/kino Stimulere og aktivere sansene Stimulere til å huske gode minner Gi gode opplevelser her og nå Matlaging- lage mat og spise sammen Dans Fisketur Aktiviteten må tilpasses hva den enkelte tåler. Eks teater Lage julekaker- boller. Ting de ikke mestrer selv. Mimre

11 Fortsettelse aktiviteter
Kaffekos med pårørende etter aktivitet Tid til prat med pårørende og pasient etter aktivitet Pårørende kan delta på aktiviteter for eksempel bridge, kor, pårørende kurs, frisør, ut med venner Lage litt normalt samvær- ikke alle har så mange venner igjen når en i familien har fått demens

12 Den perfekte støttekontakten
Voksne trygge personer Vant med å jobbe med mennesker Selgere- serviceyrker Kreativ og tålmodig Menneskekjenner- endringsvillig og fleksibel Har bil Beskriv Signe

13 Hvordan rekruttere og beholde støttekontaktene?
Database og egne støttekontakter Støttekontakten deltar på pårørende kurs sammen med pårørende til personen med demens God kjemi «noen som passer for meg» Ha tid til støttekontakten- leder må være lett å nå på telefon og ha tid til møte Veiledning Hvor finner vi støttekontaktene? Via pårørende, venner, når de søker jobb som støttekontakt i Bergen kommune. Alltid på utkikk etter en god støttekontakt til personer med demens Pårørende kurs Hvordan rekruttere- hva er viktig Hva er gode støttekontakter Hva gjør vi annerledes

14 Kriterier for suksess Kartlegge pasientens/pårørendes ønsker og behov
Nært samarbeid mellom pasient, pårørende, støttekontakt forvaltningen, huk teamet, dagsenter og hjemmesykepleien Koordinere tjenesten- samarbeidsmøter ved behov. Evn ansvarsgruppemøter Si noe om rollen min- min plassering i kommunen. Erfaring og bakgrunn som sykepleier spiller inn.

15 Fortsettelse kriterier for suksess
Rom for individuelle tjenester Kunne tenke utradisjonelt og kreativt Koordinator bør ha kunnskap om demens for å kunne veilede Koordinator må ha god kjennskap til tjenestetilbudet i kommunen

16 Fortsettelse kriterier for suksess
Koordinator må veilede både støttekontakt og pårørende Koordinator må ha en aktiv rolle i hjemmesykepleien Koordinator må være tilgjengelig for støttekontakt, pårørende og andre samarbeidspartnere Må kunne nås på mobil telefon

17 Økonomiske utfordringer og veien videre
Støttekontakt er en av de billigste tjenestene vi har Stor gevinst av liten økonomisk innsats Forebygger og utsetter innleggelser i institusjon Fare for at sparekniven blir brukt på støttekontakt tilbudet til personer med demens 160 kr pr time uansett Satsingsområde Kommunen prøver å innvilge færrest mulig vedtak på støttekontakt. Bevilger ikke penger for å administrere støttekontakt tjenesten. Usikker framtid i møte i forhold til å opprettholde tilbudet og kvaliteten på tilbudet.

18 Takk for meg


Laste ned ppt "Støttekontakt til personer med demens"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google