Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av GPS for personer med demens – erfaringer fra Trygge spor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av GPS for personer med demens – erfaringer fra Trygge spor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av GPS for personer med demens – erfaringer fra Trygge spor
Dag Ausen, prosjektleder SINTEF IKT Tone Øderud, Silje Bøthun, Kristine Holbø, Yngve Dahl, Ingrid Svagård SINTEF Velferdsteknologi i eldreomsorgen, Nordisk ekspertmøte Stockholm, 17. oktober 2013

2 / Leverandører Forskning / / Tjeneste

3

4 Typisk funksjonalitet Alarmknapp Sonevarsler Lytte-funksjon (m/tale) Sporing via mobiltelefon / web Ringe ut GSM-triangulering RFID

5 Målsetting – Trygge Spor I
Bidra til å gi personer med demens en tryggere og mer aktiv hverdag Utvikle GPS-løsninger med tilhørende sensorer og støttesystemer for sporing av personer med demens Dokumenter effekt av bruk av GPS for: Personer med demens/ kognitiv svikt Pårørende Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten Ønsker å vurdere Livskvalitet og helse Fysisk aktivitet Kvalitet i tjenesten Arbeidssituasjon til ansatte Foto: Bærum kommune Foto: Thor Nielsen Merk- teknologien var et middel og ikke et mål. Vi gejnnomførte ikke noen altomfattende evaluering eller analyse før vi valget leverandør og løsning som vi brukte piloten. Men vi vektla at leverandøren skulle ha kunnskap og erfaring om demensomsorg og at løsningen var utviklet og tilpasset for dette formål fra leverandførsn siden. Vi var nok her litt klok av skade fra forstudien der vi brukte en løsning fra Foto: Safecall

6 10 forskere studenter 4 bedrifter

7 Konklusjoner forstudie:
1. Dekker et reelt behov hos en rekke brukere av kommunale omsorgstjenester. 2. Behovene er differensierte og avhenger av bl.a. type kognitiv svikt, grad av kognitiv svikt, livssituasjon og støtteapparat rundt brukeren. 3. Organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer for dette er like viktig som GPS-enheten hos brukeren. 4. Teknologiløsningen må tilpasses ulike brukerkategorier 5. God tilrettelegging er en forutsetning for vellykket bruk

8 Effektstudie Hvilken effekt og nytte har GPS?

9 Hvem har deltatt? 55 brukere med demens/ kognitiv svikt
Benyttet GPS fra noen uker til nesten ett år Både kvinner/ menn Alder: 50 – 94, pluss enkelte yngre Noen ble ikke inkludert på tross av registrert behov Foto: Henning Tunsli

10 Bosituasjon og tjenestenivå?
Hjemmeboende, alene uten tjenester fra kommunen med tjenester fra kommunen Hjemmeboende, sammen med pårørende Bofellesskap med stedlig tjenester fra kommunen Institusjon/sykehjem/ bo- og servicesenter Foto: Henning Tunsli

11 Hvem er brukerne? Egil 82 år Enkemann med Alzheimer
Hjemmesykepleie x 5 daglig Behov for bistand i fht medisiner, hygiene og ernæring Fysisk sprek og er sjelden hjemme når han får besøk Finner ikke alltid veien hjem Vil ikke på sykehjem- bor i egen bolig. Tjenesteapparatet og pårørende har stigende Foto: Drammen kommune

12 Oppsummering - Effekt Trygghet og sikkerhet Frihet og fravær av tvang
Livskvalitet – Mestring Kvalitet i tjenesten Bo lengre hjemme Utsette behov for ytterligere tjenester Økt bevissthet rundt etiske utfordringer Engasjerte ansatte Foto: Henning Tunsli

13 Resultater Trygghet og sikkerhet for bruker, pårørende og ansatte
"Trygghet, trygghet, trygghet!!" Ansatt "Det er jo nesten som æ har ei egen barnepi, og det gjør det trygt" Bruker Opplever seg ikke overvåket Forutsetter at teknologi og tjenester fungerer - og brukes riktig Brukerne stoler på kommunen at de ikke misbruker teknologien Falsk trygghet_ når mobilnettet er nede. Teknologi- brukervennlighet: mobilnette må være oppe. Brukervennlig: Hva er brukervennlig Foto: Safecall

14 Resultater Frihet og fravær av tvang Trafikksikkerhet
"Han vil jo ut og gå hele tiden. De klarer jeg ikke følge med på lengre" Pårørende "Han kan bli voldelig og truende overfor personalet og andre beboere, fordi han ikke kommer ut. Vi skjønner han godt, han har all grunn til å bli sint" Ansatt "Han går jo bare ned på kafeen og sitter det ett par timer før han går hjem igjen" Ansatt Trafikksikkerhet Foto: Henning Tunsli

15 Resultater Økt fysisk aktivitet for bruker
"Etter at han fikk GPS ble det tryggere for ham å gå på tur igjen, og han ble mer aktiv" Pårørende Økt bevissthet på fysisk aktivitet – blant ansatte Foto: Safecall

16 Resultater Økt livskvalitet for bruker og pårørende
Mestring og selvstendighet "Hun får friheten, som hun elsker overalt på denne jord", Ansatt "Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten GPSen", Pårørende Kunne få gå alene Foto: Ingrid Svagård

17 Resultater Økt bevissthet rundt etiske dilemma Færre bomturer
Færre konflikter med bruker Økt informasjon og ansvar og for pleie- og omsorgstjenesten (behov for organisert mottaksapparat) Bedre kvalitet i tjenesten Økt kvalitet i tjenesten: at tjenesten kan tilby bedre trygghet ved at brukere kan få gå fritt, dette oppleves som en god viktig kvalitetsforbedring. Høy faglig bevissthet rundt etikken i dette. Etter å ha jobbet tett sammen med ansatte i det kommunale omsorgstjeneste er jeg ikke bekymret for at GPS vil komme til å bli misbrukt til overvåkning. Ledelsesutfordring- og det handler om å etablere rutiner for de ansatte og tydelige individuelle kriterier for Færre bomturer: Når hjemmetjenestene da kommer hjem til Egil ok han ikke er hjemme. Da kunne de få hjelp av trygghetspatruljen Økt informasjon og ansvar: når bruker er på busstur- hva gjør du da? Foto: Trondheim kommune

18 Organisering av tjenesten
Hvordan bør kommunene jobbe med GPS?

19 Behov for nye produkter og systemer
Hvor er det behov for innovasjon?

20 GPS: ”One size does not fit all”
Produktidéer Det er egentlig ganske lite Smarttelefon Enkel applikasjon tilpasset personer med demens Armbånd Samme innhold som i telefon, men festet til arm Klips Liten, enkel GPS, som bæres med av person med demens

21 Gevinster: Utsette behovet for mer omfattende tjenester Avlastning for pårørende Pålitelig og brukervennlig teknologi: vi opplevde at teknologien stort sett leverte; men vi har hatt tilfeller da alarmer ikke har kommet frem. Siste punkt: kartlegging

22 Trygge spor I Trygge spor II - Effektstudie - Tjenestedesign - Brukerkartlegging - Teknologievaluering - Kunnskapsstatus Trygge spor I Trygge spor II Konklusjoner forstudie: 1. Dekker et reelt behov hos en rekke brukere av kommunale omsorgstjenester. 2. Behovene er differensierte og avhenger av bl.a. type kognitiv svikt, grad av kognitiv svikt, livssituasjon og støtteapparat rundt brukeren. 3. Organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer for dette er like viktig som GPS-enheten hos brukeren. 4. Teknologiløsningen må tilpasses ulike brukerkategorier 5. God tilrettelegging er en forutsetning for vellykket bruk N O V A

23 Takk for oppmerksomheten!
Foto: Henning Tunsli AAATE 2013 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bruk av GPS for personer med demens – erfaringer fra Trygge spor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google