Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likemanns- arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likemanns- arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likemanns- arbeid

2 Hva er Likemannsarbeid?
Likemannsarbeid er en samhandling mellom to eller flere personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom. Likemann - Lillehammer

3 Hva er Likemannsarbeid?
Likemannsarbeidet vil ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen her lengre og mer bearbeidet erfaring en de øvrige. Først når en har fått bearbeidet sine erfaringer, kan en formidle disse videre på en god og hensiktsmessig måte. Likemann - Lillehammer

4 Hva er Likemannsarbeid?
Likemannsrelasjonen skal være basert på et likeverdig forhold partene i mellom Likemannens kompetanse er hverdagslivets kompetanse Likemannen har ingen myndighet til å treffe beslutninger som angår brukeren Likemann - Lillehammer

5 Hva er Likemannsarbeid?
Først og fremst er likemannsarbeid basert på det mellommennesklige møtet Utveksling av erfaringer Utvikling og utforskning av nye handlingsrom Kjernen i likemannsarbeidet er ofte den gode samtalen Likemann - Lillehammer

6 Hvorfor Likemannsarbeid?
Man vil ofte savne en å snakke med som har erfart noe av det samme som en selv De involverte kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer Likemann - Lillehammer

7 «Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag
«Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.» Kinesisk ordtak Likemann - Lillehammer

8 Likemannsarbeid for rusavhengige
På innlandet. Likemann - Lillehammer

9 Likemannsarbeid for rusavhengige
Bakgrunn for prosjektet Oppstart Utfordringer for meg og selve prosjektstarten. Bidragsytere ØKS, RKDD, Fmhe, Fmop og Fmøs. Samt samarbeid med div kommuner i Hedmark i forhold til dette med innføring av koordinernde tillittspersoner i kommunene Delmål 3.2 Styrke tilbudet til rusmiddelavhengige i kommunene Personer med rusmiddelproblemer skal få langt bedre personlig oppfølging i kommunene. Regjeringen vil innføre en prøveordning med koordinerende «tillitspersoner» for rusmiddelavhengige. Tjenestene skal bli mer tilgjengelige og fleksible. Det skal satses mer på sosial inkludering, rehabilitering og nettverksarbeid, og tettere oppfølging etter opphold i behandlingsinstitusjon og fengsel. For å nå de som ikke oppsøker ordinære tjenester, skal lavterskeltiltak, oppsøkende og ambulant virksomhet styrkes. Gode og helhetlige tjenester i kommunene er en forutsetning for at vi skal lykkes med innsatsen på rusfeltet. Likemann - Lillehammer

10 Likemannsarbeid for rusavhengige
Utfordringer videre i prosessen Kvalitet, ikke kvantitet Hvordan få kommuner og helsevesenet til å bli observante på at likemannsarbeid nytter? Veien blir til mens vi går oss vill Likemannskurs Likemannssamlinger Likemann - Lillehammer

11 Krav til likemannen Selv være syk/ha en form for funksjonsnedsettelse eller være pårørende Være interessert og ønske å gjøre en innsats Ha et bearbeidet forhold til egne erfaringer – en viss distanse til egen sykdom eller funksjonsnedsettelse Være trygg på seg selv Det finnes ingen formelle krav som stilles, men det er organisasjonen som oppnevner likemenn.Mine erfaringer tilsier at dette er oppdrag som krever en viss håndplukking av de rette personene. Først litt om personlige egenskaper: Likemannen må ha interesse for å drive likemannsarbeid. Likemannen må selv ha egenerfaring. Jo tettere til de en skal jobbe med, desto bedre synes erfaringen å være. Flere organisasjoner arbeider med å finne likemenn som matcher den som skal bruke tjenesten i et en-til-en-forhold, slik at de to som skal snakke sammen har samme diagnose eller type funksjonshemning, er i samme livsfase og av samme kjønn (homofili). Det finnes likevel også eksempler på at samtalen oppleves som nyttig til tross for at det er stor aldersmessig avstand eller at kjønnsbarrierer finnes. Det må understrekes at likemannen må ha en viss avstand til egne problemer. Og vedkommende må oppleves som en trygg person. Det må være rom for at likemenn som opplever forverrig av sin situasjon gis anledning til å ta en pause fra arbeidet. Likemenn som kjenner seg slitne og oppgitte vil neppe kunne mobilisere overskudd til å være noe for andre, uten at det går ut over vedkommende selv eller dennes famlie. Slike belastninger må likemannen skånes fra. Det er derfor fint å orientere allerede i begynnelsen at likemannen etter en tid kan oppleve behov for en pause fra arbeidet. En viktig egenskap hos likemannen er evne til å reflektere over egne og andres erfaringer. Det er på denne måten likemannen utvikler seg, og dermed utvikler likemannstjenesten. Likemannen lærer av de som bruker tjenesten, og tilpasser seg etter som vedkommende får mer erfaring i rollen. Likemann - Lillehammer

12 Krav til likemannen Kunne skille mellom egne problemer - og andres
Evne til å reflektere over egne og andres erfaringer Være medlem i organisasjonen som står ansvarlig for likemannstilbudet Ha kjennskap til organisasjonens tilbud Ha noe kjennskap til hjelpetilbudet for øvrig Opplæring i likemannsarbeid Avtale med organisasjonen Likemann - Lillehammer

13 Som et hus med mange rom... Samtalerommet er husets storstue
Informasjonsrom Rådgivningsrom Samtalerom – storstua Alt-mulig-rom Samtalerom, Informasjonsrom, Rådgivningsrom, Alt-mulig-rom. Likemann - Lillehammer

14 Forankret i organisasjonen
Likemannsarbeid bør være en grunnleggende aktivitet i alle brukerorganisasjoner Likemannsarbeid krever en særskilt organisering Likemannsarbeidet er målrettet Likemannsarbeidet er i kontinuerlig utvikling i takt med brukernes opplevde behov Om noen likemenn forsvinner og danner sine egne selvhjelpsgrupper eller lignende så bryr vi oss ikke noe om dette. Alt som virker er bra. Men for å kunne det likemannsarbeid så er det viktig at arbeidet er innenfor Helsedirektoratets retningslinjer for likemannsarbeid. Likemann - Lillehammer

15 Det finnes ett helvete - å være alene
Det finnes ett helvete - å være alene. Det finnes ett himmelrike - å kunne være det Poul Bjerre Likemann - Lillehammer


Laste ned ppt "Likemanns- arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google