Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koronarsykdom – hva gjelder i 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koronarsykdom – hva gjelder i 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koronarsykdom – hva gjelder i 2015
Nordfjordeid februar 2015 Trine Vingsnes

2 Retningslinjer: Diagnostisere koronarsykdom Avkrefte koronarsykdom
Behandling Oppfølgning

3

4

5 Brystsmerter eller noe annet?

6 Kvinner sjeldnere typisk angina oftere tungpust, sliten, mindre sikker relasjon til anstrengelse flere usikre og falske positive A-EKG flere normale koronare angiografier Nå: flere normale CT koronare angiografier

7 Fastlegens jobb Starte behandling dersom sannsynlig angina:
Acetylsalisylsyre 75 mg Nitrospray til bruk ved behov Betablokkade, metoprolol depot i 50 mg Profylakse: Sjekke fastende lipider, BT, glukose/HbA1c og røyking. Bruke NORRISK eller SCORE Henvise til spesialist – med en god henvisning som inkl. klinisk undersøkelse og EKG.

8 Stabil pasient, normalt EKG og negativ høysensitiv TnI
Men mulig koronare brystsmerter - over tid eller nyoppstått/akutt

9 Belastningstesting Ergometersykkel eller tredemølle
Måler kapasitet Ser etter ischemitegn i EKG: ST-depresjoner Sensitivitet og spesifisitet ca 70 %

10 Ekko cor = ultralyd av hjertet
Infarktskade hjertesvikt Belastning pga høyt blodtrykk: Hypertrofi Fortykkede og stive hjertevegger Klaffefeil

11 Figur 1 a) Koronar CT-angiografi og b) invasiv angiografi av stenose i a. descendens anterior fra venstre koronararterie (LAD) (piler) Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: © Tidsskrift for Den norske legeforening

12 Calsium score: ●0 – No identifiable disease ●1 to 99 – Mild disease
●100 to 399 – Moderate disease ●≥400 – Severe disease Kardiolog skal henvise til CT koronar angiografi. «Avklarende angio»: La oss henvises til CT på HUS (kort ventetid på forespørsel) – slutt å bruke Feiringklinikken til konvensjonell avklarende koronar angio!

13 CT koronar angio: Først og fremst for å avkrefte!
Indikasjoner: Brystsmerter, intermediær risiko, inkonklusiv stresstest Akutte brystsmerter for samme pasientgruppe Mistanke koronar anomali Preoperativ utredning før ikke koronar hjertekirurgi Nyoppstått hjertesvikt Oppfølgning etter hjertetransplantasjon Ikke indisert ved: Calsium score > 500 Uregelmessig hjerterytme, takykardi Ikke kompensert hjertesvikt GFR < 30 (nyresvikt – kontrast) Pasienten kan ikke samarbeide Ekstrem overvekt Screening av asymptomatiske personer (ikke dokumentert)

14 Kontrastundersøkelse av kransårene: Koronar angiografi:

15 Indikasjon invasiv utredning:
Akutte koronarsyndromer: ST-elevasjons hjerteinfarkt ( akutt - luftambulanse) Non-ST elevasjons hjerteinfarkt og ustabil angina (guidelines: Høy risiko-pasienter innen 48 timer) Stabil angina når CCS klasse 3 God service på Haukeland Universitetssjukehus – bruk Helse Vest!

16

17 Koronar angiografi: Haukeland og Feiringklinikken

18 PCI: blokking og stenting

19

20 Hvem skal ikke til angio/ blokkes?
Stabil lettgradig angina - kan håndteres med medisiner. Pasienter med gjennomgått blokking/stenting eller bypass-operasjon: Følges av fastlegen, direkte eller etter en kontroll hos kardiolog Hjerterehabilitering! ingen rutinekontroller videre i sykehus-poliklinikkene Henvises til kardiolog for vurdering ved endringer, residiv av symptomer.

21 Takk for oppmerksomheten så langt! Spørsmål?


Laste ned ppt "Koronarsykdom – hva gjelder i 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google