Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjerterehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjerterehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjerterehabilitering
Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes

2 Etter 40 - års alderen er hjerte- og karsykdommer den viktigste dødsårsaken hos menn. Kvinnene ligger ca 10 år etter mennene. 46 % av alle dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdommer.

3 Dersom vi følger 1000 friske menn i alderen år i 10 år fremover, viser statistikken at 20 av disse vil dø av hjerteinfarkt, 40 vil få hjerteinfarkt, men overlever, vil få angina pectoris og 12 vil få hjerneslag. Hjerte- og karsykdommer er den mest vanlige dødsårsaken i verden - ca 30 % av dødsfallene i 1999.

4 Hvis vi setter forventet levealder til 75 år, fører hjerte- og karsykdommene i Norge årlig til tapte leveår. Til sammenligning gir ulykker 44000, kreft og infeksjoner tapte leveår I industrilandene er dødsfall pga hjerte- karsykdommer mest utbredt, i utviklingsland utgjør disse sykdommene en økende del av dødsfallene.

5 Hjerte- og karsykdommer kan i stor grad forebygges med mosjon, kolestrolvennlig kost og røykeslutt.

6

7 Rehabiliteringens mål
At den hjertesyke oppnår best mulig Fysisk-, Psykisk Og sosial funksjonsevne, ut fra de gitte forutsetninger

8 Rehabilitering av hjertepasienter
På sykehus Hjemme / ”Kom i gang” Aktiv rehabilitering / trening Frisktrening

9 Hva oppnår vi med trening ?
Kondisjon Bedre arbeidskapasitet Bedre hjertefunksjon Blodtrykksreduksjon Vektreduksjon

10 Hjertepasienter aktuelle for rehabilitering
Ukomplisert infarkt Stabil angina pectoris Bypass (ACB) opererte / PCI Ventilopererte Hyperkinetisk syndrom Hjertenevroser

11 Trening av pasienter med spesielle problemer
Hjertesvikt Hjertestans Diabetes mellitus Høyt blodtrykk Betablokker

12 Trening av pasienter med spesielle problemer forts.
Stum ischemi Pacemakerpasienter Perifer vaskulær sykdom Inoperable koronare forsnevringer

13 Kontraindikasjoner : Alvorlig hjertesvikt (NYHA IV)
Residiverende ustabil angina pectoris Alvorlige arytmier

14 Hva er livskvalitet : Leve lenge Leve godt God helse Ha en jobb
God økonomi Bestemme selv Ha familie

15

16 Psykososiale risikofaktorer
Lav sosial klasse Uheldig arbeidsforhold Ensomhet ” Life events”- tapsopplevelse Stress Psykiske konflikter

17

18 BORGS SKALA 6 7 Svært lett 8 Meget lett 10 11 Ganske lett 12
13 Litt anstrengende 14 15 Anstrengende 16 17 Meget anstrengende 18 19 Svært anstrengende 20

19 MÅLSETTING FOR TIDLIG TRENING :
Psykisk og fysisk velvære Øket selvtillit Informasjon Treningsråd Øket arbeidskapasitet Tilbakeføring til arbeid

20 Modell Fysisk trening Informasjon

21 Tanke MENTALT Sosialt Sosialt Åndelig FYSISK Kropp PSYKISK Følelse Sosialt

22 Elementer i behandlingen
Gruppebaserte behandlingsformer Nytt nettverk Aktivt innhold : trening - øvelser - koord. - bev. Nye opplevelser (kultur-natur) Aktiv mestring Samtale om: symptom mestring Sosial mestring Beskyttelsen av å snakke med noen Passive mestrings- Strategier Usikkerhet og årsak / behandling Fys. med. U.U.S.

23 AKTIV REHABILITERING 3 ggr / UKE 45 min. 18 ggr ( til sammen )

24 Ullevålsmodellen

25 Dose/respons

26 Ingen prestasjoner Ingen korreksjoner Ta eget ansvar Stopp uten nederlag Ingen individuell konkuranse ” Arbeidskontrakt ”

27 LYSTBETONT SOSIALT ” BEVEGELSESGLEDE”

28 SIKKERHETSTILTAK Defibrilator Telefon Kollega i nærheten

29 OBS ! Ansiktsfarge Dyspnoe Smerter Belastningskader

30 KONKLUSJON Den beste treningsmodell gir :
Få drop – outs Få skader God treningseffekt Bedre livskvalitet


Laste ned ppt "Hjerterehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google