Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brystsmerter. 10-20 % av akutt medisinske tilstander utgjøres av brystsmerter. Kun 10-20 % av pasientene med brystsmerter får påvist coronarsykdom. Man.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brystsmerter. 10-20 % av akutt medisinske tilstander utgjøres av brystsmerter. Kun 10-20 % av pasientene med brystsmerter får påvist coronarsykdom. Man."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brystsmerter. 10-20 % av akutt medisinske tilstander utgjøres av brystsmerter. Kun % av pasientene med brystsmerter får påvist coronarsykdom. Man tenker i første omgang på akutt coronar syndrome (ACS) som innebefatter ustabil angina pectoris, STEMI og NSTEMI. Andre diagnoser som Lungeemboli, Aortadisseksjon,Pericarditt,Gallestein, Pneumothorax, myalgier og angst må og vurderes.

2 ACS. Kan dette være et ACS ?
Anamnese: Kjent angina eller gjennomgått hjerteinfarkt tidligere, røker, diabetes(gir ofte diffuse plakk), overvekt, hypertensjon, arv, alder(eldre personer større sannsynlighet), claudicatio( 50 % av dem har coronar sykdom), psykososialt stress. De fleste hjerteinfarkt er på ikke signifikante stenoser. De fleste pasienter med brystsmerter blir lagt inn på sykehus hvis i tvil.

3 ACS.

4 STEMI FVI

5 STEMI

6 STEMI

7 STEMI

8 NSTEMI. ST senkning og T inversjoner alene eller i kombinasjon i 2 påfølgende ledninger.

9

10 EKG kriterier.

11 ACS

12 ACS

13 ACS, behandling. Vær mentalt forberedt på ventrikkelflimmer
Ved NVI vil det i 1/3 av tilfellene være et hø. ventrikkelinfarkt i tillegg og hypotensjon, trenger mye væske. MONA P Morfin Oksygen (ikke hvis pulsoksymeter >95 % ?) NITRO ASA PLAVIX (600 mg, 300 mg hvis trombolyse)

14 STEMI

15 Aortadisseksjon. Rift i intima med disseksjon av blod i aortaveggen. Type A med disseksjon fra aortaroten, type B eller distal disseksjon distalt for aortabuen. Disseksjonen kan klemme av av grener i aortas forløp: koronarteriene kan ST hevning på EKG, cerebrale arterier kan gi symptomer på slag, spinale arterier paraplegi,isjemi til beina, tarmisjemi,forskjell i BT > 30 mm Hg i armene.

16 Aortadisseksjon. Typisk hyperakutt debut, ”excruciating pain” mellom skulderbladene eller retrosternalt, smertevandring ettersom disseksjonen brer seg. Kan gi ST hevning på EKG, men som oftest normal EKG.

17 Aortadisseksjon


Laste ned ppt "Brystsmerter. 10-20 % av akutt medisinske tilstander utgjøres av brystsmerter. Kun 10-20 % av pasientene med brystsmerter får påvist coronarsykdom. Man."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google