Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tungpustenhet/Dyspne. Vanskelig tema !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tungpustenhet/Dyspne. Vanskelig tema !"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tungpustenhet/Dyspne. Vanskelig tema !
Er det hjerte eller lunger eller begge deler eller ingen av delene ? Annet kan være metabolsk acidose (diabetes), sepsis, sjokk(hypotensjon),anemi,pneumothorax, angst.

2 Hjertesvikt/lungeødem.
Klinikk: Kan ikke ligge flatt,takypne, cyanose, takykardi, surklende og frådende respirasjon, blærer over lungene. Kan også ha astmatiske lungefysikalia , ”astma cardiale” , ødemer, halsvenestuvning. Normalt EKG utelukker nesten hjertesvikt som årsak.

3 Hjertesvikt/lungeødem.
1.Nitroglycerin sublingualt, kan gjentas hvert 10. minutt. Kan også gis i.v. 50 mg Glyceryl nitrat i 500 ml 5 % glukose eller NaCl ml/time på infusjonspumpe. Obs stort BT fall. BT må monitoreres. 2.O liter per minutt. 3.Morfin 5-10 mg i.v. Kan gjentas 1-2 ganger. 4.Diuretika.Furosemid mg langsomt i.v.Kan gjentas. Det blir nesten som MONA eller MOND.

4 Hjertesvikt/lungeødem.
Hva er årsaken ? Stumpt infarkt ? Feks hos diabetikere. Isjemi (stunning, hibernering) ? Hypertensjon ? Klaffefeil (Aortastenose/MI ) ? Arrytmi ( rask atrieflimmer, ventrikkeltakykardi ) ? Volum overskudd ?

5 Lungeemboli. Deles opp i små, middelstore og store embolier.
Små vil som oftest gi resp. avhengige smerter(pleuritt), brystsmerter, skuldersmerter evnt. hemoptyse. Man kan høre en pleural gnidningslyd. Middelstore gir ofte dyspne evnt. tillegg av press i brystet. Nyoppstått dyspne som ikke er akutt, men kommer snikende på. Ofte normale lungefunn ! Ikke sjelden debuterer lungeemboli med en kortvarig synkope. Uforklarlig takykardi.

6 Lungeemboli.

7 Lungeemboli.

8 Lungeemboli. Store lungeembolier gir hypotensjon/sjokk
cyanose,takykardi, ofte brystsmerter. Kan dette være lungeemboli /DVT ? Risikostratifisere/anamnese (risiko): Overvekt, p-pille, østrogener, kreftsykdom, sengeleie, buss/ flyreiser>6 timer, gips, tidligere hatt DVT/LE, trombofili(Leiden etc), graviditet, 6 uker post partum, operasjoner, , infeksjoner, ulcerøs colitt.

9 Lungeemboli. Feber og hoste kan og være lungeemboli. CRP ofte 20-40.
Lungeemboli diagnosen er vanskelig. Brystsmerte, hemoptyse, synkope, takykardi er symptomer som alle kan være forårsaket av av lungeemboli med eller uten DYSPNE. Ved nyoppstått dyspne bør man alltid tenke på lungeemboli som mulig årsak.

10 Pneumoni. CRB 65 Confus. Respirasjon>20. BT< 90 systolisk.
Alder > 65 år. Har man score på 2 eller mer legges pasienten inn på sykehus. 50 % av de med pneumoni har normale lungefysikalia.

11 Dyspne/tungpustenhet.
Hjertesvikt-Lungeemboli-KOLS-Pneumoni-Annet. Sepsis og sjokk(inkludert blødningssjokk) kan gi takypne, acidose, grav anemi. Ved dyspne og piping kan det være astma/KOLS eller hjertesvikt (astma cardiale). Anamnesen, medikamentbruk og den kliniske situasjonen hjelper oss. EKG kan avklare om det ligger et akutt hjerteinfarkt bak.

12 Tungpustenhet/dyspne.
Dyspne er vanskelig, men kanskje litt lettere nå ?


Laste ned ppt "Tungpustenhet/Dyspne. Vanskelig tema !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google