Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbefalinger for videre henvisning etter tuberkuloseundersøkelse med Mantoux-metode Smitteverndagene Folkehelseinstituttet 26. mai 2005 Brita Winje Rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbefalinger for videre henvisning etter tuberkuloseundersøkelse med Mantoux-metode Smitteverndagene Folkehelseinstituttet 26. mai 2005 Brita Winje Rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbefalinger for videre henvisning etter tuberkuloseundersøkelse med Mantoux-metode Smitteverndagene Folkehelseinstituttet 26. mai 2005 Brita Winje Rådgiver

2 Generelt ved overgang til Mantoux- metoden Oppfordring om økt målretting av undersøkelsene Mindre fokus på millimeter-reaksjon alene –individuell risikovurdering ved tolking av resultat Mindre vektlegging av gjennomgått BCG- vaksinasjon ved tolkning av Mantoux- resultat, for personer vaksinert ved fødsel

3 Mantoux-erfaringer Problem først og fremst knyttet til personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, forskriftens § 3-1 nr.1 Stor økning i antall personer henvist Henvisningene til spesialist har vært mangelfulle

4 Hva sier veilederen? For personer fra land med høy forekomst av tuberkulose og som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder: ”en positiv tuberkulintest med indurasjon på > 6 mm skal ikke automatisk føre til videre utredning hos spesialist. Det må gjøres en individuell vurdering av hvilken risiko som foreligger for den enkelte testede”

5 Formålet med screeningen Finne syke –Sikre behandling –Unngå spredning av smitte Finne smittede –Vurdere forebyggende behandling

6 Hvem er de? Etniske nordmenn (lav insidens, lite smitte) “Gamle” innvandrere (høy insidens, lite smitte) “Nye” innvandrere (høy insidens, mye smitte)

7 Skjema – relevante helseopplysninger ved henvisning

8 Medisinsk vurdering før henvisning Viktig for personer med normalt lungerøntgen og Mantoux-reaksjon mellom 6 og 14mm (bør gjøres av lege) Formålet med henvisning av denne gruppen er vurdering for forebyggende behandling Kommunelegen ansvarlig for å se til at tuberkuloseundersøkelse gjennomføres Medisinsk vurdering kan gjennomføres av annen lege Folketrygden yter godtgjørelse av utgifter

9 Hvilke risikofaktorer bør vurderes? Hiv-smitte Andre immunsvikt sykdommer Maligne lidelser Diabetes Silikose Dårlig ernæringstilstand

10 Forebyggende behandling Målgrupper: –Nærkontakter til smitteførende pasienter –Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose undersøkt ved ankomst –Smittede skolebarn –Før immunsupprimerende behandling Viktige faktorer: –Tuberkulinreaksjonens størrelse –Alder –Predisponerende sykdommer/forhold –Kjent eksponering for tuberkuløs smitte –Gjennomførbarhet av forebyggende behandling

11 Utfordringer Rutiner for tilbakemeldinger fra fastlegene/annen lege Arbeidsinnvandring økt i omfang –Kortvarige men hyppige opphold –Forebyggende behandling relevant? –Rikstrygdeverket Behov for endring av retningslinjer?

12 Anbefalinger Erstatning for kapittel 8.3 om tuberkulinprøving i Smittevern 7 forebygging og kontroll av tuberkulose MSIS-rapport 2004-28 –Utvidelse av EU og konsekvenser for tuberkulosekontroll MSIS-rapport 2004-47 –Tuberkuloseundersøkelse ved kortvarige og gjentatte opphold i Norge MSIS-rapport 2005-4 –Erfaring med overgang til Mantoux-metoden m/ flytskjema og skjema for tilleggsopplysninger


Laste ned ppt "Anbefalinger for videre henvisning etter tuberkuloseundersøkelse med Mantoux-metode Smitteverndagene Folkehelseinstituttet 26. mai 2005 Brita Winje Rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google