Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUKKANE BRUSE PÅ BADELAND

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUKKANE BRUSE PÅ BADELAND"— Utskrift av presentasjonen:

1 BUKKANE BRUSE PÅ BADELAND

2 Om forfatterane: Bukkane Bruse på badeland er skrive av Bjørn Rørvik og Gry Morursund. Bjørn Rørvik: Er ein norsk barnebokforfattar frå Hadeland i Oppland. Han debuderte som forfattar med barneboka «Reddikhaien» i Ei barnebok som er prega av humor og store illustrasjonar. Bjørn har blant anna mottatt kulturdepartementets billedbokpris for nokon av sine bøker. (namdalsbiblioteket.wordpress.no). Gry Moursund: Er ei norsk barnebok illustratør og forfattar, frå Valnesfjord i Nordland. Ho debuterte med barneboka «Himmelkua» i Ho har illustrert over tjue barnebøker og skrive /illustrert nokon sjølv. Ho har også mottatt ulike priser for sitt arbeid. ( dn.no). Bjørn og Gry mottok i 2010, kulturdepartementets billedbokpris for «Bukkene Bruse på badeland».

3 Analyse av boka: Handling Personar Bilder Tema Komposisjon Adaptasjon
Realistisk/fantastisk

4 Handlinga: Dei tre Bukkane Bruse skal eigentleg til seters for å gjere seg fet. Når dei kjem til brua skilles stien til setra i to ulike retningar. Ein veg går til badeland. Turen for bukkane går heller dit enn til seters. På badeland skjer det mykje rart, blant anna blir bukkane overraska over at dei må dusje og ha på seg badetøy. Dei blir svært fasinert over vannsklia. Plutselig kjem det eit uventa besøk på badeland, nemleg trollet. Trollet tar blant anna bomba i bassenget, setter seg på en badeball så den sprekk og lagar generelt bråk og uhygge for gjestane. Trollet blir nekta adgang i vannsklia, dermed sett han seg under trappa opp til sklia, for å skremme dei tre Bukkane Bruse. Tilslutt vil trollet også skil, det han ikkje veit er at den største bukken har flytta den nedre delen på sklia. Dette fører til at trollet fyker opp i lufta og ut gjennom vindauget. Borte ble han, og gjestane kunne bade og kose seg att. Som belønning for at dei blei kvitt trollet, fekk Bukkan Bruse bade gratis resten av året på badeland.

5 Personar: Bilder: Tema: Komposisjon:
Hovudpersonane i boka er: Dei tre Bukkene Bruse, haren og trollet. Vi møtar også andre personar som er representert som gjestane på badeland. Bilder: Innbydande, sterke farger,teikningar som dekker heile oppslaget. Illustrasjonane er svært humoristiske. Tema: Vennskap, frykt. Komposisjon: Teksten startar med ei innledning, spenningstopp, og avslutning. Noko som ofte forekommer i barnebøker.

6 Realistisk /fantastisk:
Adaptasjon: Bildene i boka er tilpassa den barnlege lesaren ved at fargene er sterke, dei er stimulerande for barnet. Illustrasjonane her eit barnleg preg over seg, dei er enkle. Det kan sjå ut som om barn har teikna dei sjølv. Det er ikkje så mykkje tekst på kvart oppslag, barn i tidleg skulealder som har knekt lesekoden, vil ikkje vil ha problem med å lese sjølv. Språket i boka er ganske barnlig. Eks: Trollet var rasende. Det pustet og peste, og da det endelig kom opp, deiset det ned i sklia så hele trappetårnet svaiet. Realistisk /fantastisk: Historia er oppdikta, noko som gjer at den er ei fantastisk historie. Eks: Bukkene Bruse spiser vafler med rømme på seteren for å bli fet. Dyr i badeland?

7 Litteraturhistorisk perspektiv
Tradisjonelt: Boka er svært tradisjonell, språket og historia er aktuell i dag. Eg trur elevane vil kunne kjenne seg at i språket, og sjangeren; Eventyr. Dei fleste barn har nok erfaring med det tradisjonelle eventyret om Bukkane Bruse. Å dra på badeland er noko dei fleste barn i dag kan relatere seg til.

8 Korleis nytte boka i undervisning i småskulen?
Tips til korleis ein kan nytte seg av boka i skulen: - Høgtlesning - Samtale om boka: Kva kunne trollet gjere for å leike saman med bukkane? Korleis trur dykk historia ville blitt dersom dei tre bukkane ikkje dro til badeland? ( Ev. skrive videre på ei slik vinkling av historia). - Samtale om boka, tema, utseende, tekst, bilder, oppbygging osv. - Dramatisering - Skrive/teikne til fortellinga eller i etterkant av høgtlesning - Inngangsport for videre arbeid med å lage bok, skrive historiar, produsera samensett tekst e.l.

9 Metodar ei kan nytte seg av i undervisninga:
Det er berre fantasien som sett grenser for korleis ein kan arbeida med litteratur i skulesamanheng. Eg vil presentere to forslag frå boka 101 måter å lese leseleksa på, i forhold til opplegg ein kan gjere med utgangspunkt frå ulik litteratur. Når bilder tar over for ordene: I Bukkane Bruse på badeland er det mange illustrasjonar. Ein kan leggje vekt på å la elevane studera bildene som inspirasjon til eigen biledskapning, som bearbeiding av historia. Dersom elevane får uttrykt seg gjennom form og farge om korleis oppleving boka har gitt dei, er det ein måte å begi seg inn i egen tekstoppleving på ( Kverndokken 2012). Med utgangspunkt i form og farge kan elevane arbeida på ulike måtar: Etter at elevane har lest boka kan dei få i oppdrag å teikne, male eller forme ulike elemantar frå boka. Elevane kan få i oppdrag å teikne noko som er godt skildra i teksten, som gir føringar for tekninga Elevane kan få i oppdrag å foreslå musikk som står til historia.

10 Hvem-, hva, hvor, når? Hvem? Hva? Hvor? Når? -Setra
Ein kan ta utgangspunkt i boka for å arbeida med å modellera mønster og struktur i teksten. Lærer og elevane kan samen fylje ut eit forteljingsskjema slik at ein får ein visuell oversikt over teksten; Dersom ein arbeidar med å organisere handlinga i ulike kategoriar, vil ein gjere elevane merksemde i høve strukturerering av innhaldet i ein tekst. Det kan vere nyttig når dei sjølv skal skrive ei historie at dei har kjendskap til dette. For større elevar kan elevena få lekse i og fyllje inn skjemaet sjølv, etter ein har lest ei bok. For dei minste elevane trur eg det kan vere fint at ein arbeidar samen med skjemaet. ( Kverndokken 2014). Hvem? Hva? -Bukkane bruse -Trollet Hvor? Når? -Setra -Badeland

11 Litteraturliste: Dagens næringsliv(2014): Eventyrbruset. Lokalisert på: Kverndokken, Kåre (2012): 101 måter å lese leseleksa på –om lesing, lesebestilling og tekstvalg. Bergen. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Namdalsbibliotekene (udatert): Bjørn F. Rørvik. Lokalisert på: rorvik/ Rørvik, Bjørn. F. Moursund Gry (2009): Bukkene Bruse på Badeland. Cappelen Damm AS Alle bilder er lånt frå


Laste ned ppt "BUKKANE BRUSE PÅ BADELAND"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google