Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til klasse- foreldrene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til klasse- foreldrene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til 2.-7. klasse- foreldrene

2 Informasjon ved skolestart 2013-2014
Bygg og skole i drift

3 Litt repetisjon Lesing i fokus

4 Plan for leseopplæring
Dette arbeider vi med på skolen og målet er å: Lære elevene å målrette lesingen sin og velge lesemåte Lære elevene å tenke over hva ordene i teksten betyr Hjelpe elevene til å utvikle den lesestrategikompetansen de må ha for å være aktive lesere Lære elevene å snakke og skrive om det de leser Lære elevene å strukturere og omforme informasjon Lære elevene å kontrollere egen forståelse Få elevene til å oppdage sammenhengen mellom egen aktivitet og læring Være aktiv før, under og etter lesing

5 Hva betyr det å kunne leseleksen sin?
Å lese betyr ikke bare å lese ganske ”flytende” teksten i den nye historieboken å forstå teksten i matematikkstykket Å forstå rutetabellen til ferge og buss Å lese bruksanvisningen til den nye PC-en, osv. Leseopplæring er derfor ikke noe man bare har i norskopplæringen på trinn, men gjennom hele skoleløpet tilpasset de ulike trinn og i alle fag.

6 Gode lesetips for trinn Skolen vil at hjemmet skal motivere barnet i leseopplæringen, både ved høytlesing og leksehøring Vis interesse for elevens lesing Velg riktig tidspunkt for lesing. Ta pauser. Gi belønninger Varierte tekster. Fakta, skjønnlitteratur osv Praktiser førlesing. Se på og snakk om bildene. Overskrift, avsnitt. Snakk om tidligere kunnskap/erfaringer/opplevelser om tema Hjelp eleven med å undre seg. Hva tror du skjer videre? Hvorfor? Ord og begreper Stopp opp og gjenfortell Øve på å lese høyt. Leseflyt Besøk bibliotek Lydbøker Vær gode rollemodeller. Les selv!

7 Du som forelder er den viktigste ressursen for at ditt barn skal bli en god leser
Forskning viser stor grad av sammenheng mellom foreldre som har en positiv holdning til lesing og som har leseaktiviteter i hjemmet og til eleven sine holdninger til lesing og leseferdighet.

8 ”Foreldrestøtten i hjemmet”
Film ”Foreldrestøtten i hjemmet” h?v=cYuGEGPsm2E Hva vil dere ta med dere fra filmen: ”Foreldrestøtten i hjemmet?”

9 Lesetrapp (Jørgen Frost)
Å lære å lese er som å gå opp ei trapp. I trappa vil hvert trinn inneholde aktiviteter som læres før neste trinn. Noen trinn er vanskeligere å komme opp på og krever mye trening. Hvert barn må få gå trappa i sitt eget tempo.

10 Barn utvikler seg ulikt
Lese ”muskelen” må trenes opp hos alle. Ikke nøl med å kontakte skolen dersom eleven ikke vil gjøre lekser, eller kvier seg for å gå på skolen. Snakk med lærer om hjemmeleksene er for vanskelige Gjør lesing lystbetont. Lån bøker om tema eleven er interessert i. Skolen kan skaffe lydbok-eksemplar av lærebøker Tiltak på skolen: Lesekurs, mestringsgrupper, bruk av pc, samarbeid med PPT og logoped

11 Regning Regning som grunnleggende ferdighet

12 Trafikk, foreldre som kjører elevene og elevenes trygghet FAU
Sist, men ikke minst….. Trafikk, foreldre som kjører elevene og elevenes trygghet FAU valg av klassekontakter


Laste ned ppt "Velkommen til klasse- foreldrene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google