Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer
Blooms taksonomi Evaluering Syntese Analyse Anvende Forståelse Kunnskap

2 Beskrivende ord Spørsmål Aktiviteter Beskrive Finne Liste opp
Her starter elevene med egen tekstproduksjon. Bilder, tegninger o.l. vil kunne hjelpe til med å gi riktig svar – og man finner gjerne svar direkte i teksten. Kunnskap Beskrivende ord Beskrive Finne Liste opp Lokalisere Navngi Relatere Bekrefte Fortelle Skrive Spørsmål Hva heter.. Hvem gjorde….. Beskriv hva som skjedde da….. Hvilket navn ga …..til……. Hvor mange…. Hva skjedde etter….. Hva er……. Hvilke er sanne og usanne Hvem snakket til…… Når skjedde…….. Når møtte de hverandre Aktiviteter List opp alle… i historien Lag et diagram som viser Lag en fakta-oversikt Lag liste over hoved-hendelser Lag en tidslinje Skriv ned informasjonen du husker fra…. Fortell hva som skjedde

3 Dette nivået handler om man forstod fakta og kan tolke dem.
Forståelse Beskrivende ord Forklare Tolke Lage sammendrag Diskutere Forutsi Oversette Sammenligne Beskrive Se forskjeller Klassifisere Illustrere Spørsmål Kan du definere… Hvorfor gjorde….dette Kan du gi et eksempel på hva du mener med….. Kan du skrive et kort resyme… Kan du skrive……med egne ord Hva er forskjellen mellom …. og …. Hva tror du kan skje etter dette Hvorfor tenker du…. Hvorfor oppførte…..seg slik mot….. Aktiviteter Finn et bilde eller lag en tegning som kan illustrere…… Gjenfortell historien med egne ord Skriv en oppsummering Sett hendelser i rekkefølge

4 Beskrivende ord Spørsmål Aktiviteter Løse Vise fram Bruke Illustrere
Dette handler om å bruke kunnskap man (nylig) har fått til å løse problemer på ulike måter. Anvende Beskrivende ord Løse Vise fram Bruke Illustrere Konstruere Fullføre Klassifisere Se gjennom Organisere Identifisere Spørsmål Kan du finne et annet eksempel på…. Kunne dette skjedd hvis… Hvilke ville du endret Hvilke spørsmål ville du stilt ……hvis du fikk anledning Hvordan kunne dette vært nyttig dersom du hadde….. Hvordan kan du overføre dette til egne erfaringer Kan du finne kjennetegnene på…. Aktiviteter Lag en quiz om… Lag en presentasjon av…. Bruk bilder for å demonstrere en ide Lag et (tanke)kart om…. Lag en modell for å vise… Skriv en ny slutt på historien

5 Beskrivende ord Spørsmål Aktiviteter Analysere Kategorisere
Her handler det om å se likheter og forskjeller og se prosessene som ligger under. Analyse Beskrivende ord Analysere Kategorisere Sammenligne Kontrastere Forklare Identifisere Undersøke Dele opp Sette i rekkefølge Spørsmål Kan du sammenligne ditt med det som ble presentert i… Kan du skille mellom …. og….. Kan du forklare hva som må ha skjedd da… Hvordan er ….lik ….. Hva hvis ……skjer Hva er problemet med… Hva var vendepunktet for…. Hva kan være motiv for ….. Hvilke hendelser kunne ha skjedd hvis… Hva kan være mulige forklaringer på….. Aktiviteter Lag en spørreundersøkelse Lag et flytskjema Lag en infographic Lag et diagram Bruk informasjonen til å planlegge….. Lag en årsak-effekt-oversikt Lag et kolonneskjema for å organisere informasjon, f.eks hvilke ord som beskriver hvem Skriv ned hvilke endringer som skjedde med følelsene til …..gjennom historien og forklar hvorfor endringene skjedde

6 Beskrivende ord Spørsmål Aktiviteter Komponere Lage Løse Designe
Dette handler om å sette sammen på nye måter gjennom å kombinere nye mønstre eller foreslå alternative løsninger. Syntese Beskrivende ord Komponere Lage Løse Designe Gi råd om Formulere Forestille seg Finne opp Planlegge Forutse Foreslå Endre Spørsmål Kan du lage en ny og uvanlig ide om… Kan du lage en….for å …. Hvordan ville du løst dette problemet På hvor mange måter kan du….. Hva ville skje hvis… Kan du utvikle et forslag som….. Hvorfor tenker ikke du ut en måte å løse …. Aktiviteter Skriv om dine følelser i forhold til…. Lag eller design noe basert på….. Gi råd om hvordan…. Skriv et rollespill, sang, videomanus osv om…..

7 Dette handler om lære å ta avgjørelser, bedømme handlinger og evaluere eget arbeid.
Beskrivende ord Vurdere Bestemme Debattere Diskutere Bedømme Prioritere Verifisere Argumentere Anbefale Velge ut Spørsmål Finne det en bedre løsning på….. Bedøm verdien av…. Kan du forsvare hvorfor du mener…. Tror du ….er en god eller dårlig ting Hvordan ville du ha reagert hvis …… Hvilke endringer vil du anbefale Hvordan ville du føle hvis….. Hvor effektivt er….. Hva tror du om….. Er måten du løste det på den beste Hvorfor bestemte ….. Seg for å…… Tror du at …..var et godt menneske – hvorfor/hvorfor ikke Aktiviteter Lag en liste over vurderingskriterier Lag en debatt om…. Overbevis andre om at….. Lag et panel for å diskutere ulike synspunkter på…… Skriv et brev hvor du gir anbefalinger om hvilke endringer som er nødvendige Forbered et case for å presentere ditt standpunkt


Laste ned ppt "Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google