Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002"— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002

2 Generelt om læreverket
Verket består av ei lesebok, arbeidsbøker, rettskrivningsbøker, plansjebok, utlyttingsbilder og ei lærerveiledning Lærerverket er laget for 2. klasse Kostnader : kr med 1 lærer, elever videre kr pr år

3 Leseboka Primært laget for barn som ikke kan lese
Hjelp til å knekke lesekoden Progresjon og metode skal gi mestringsopplevelser Kombinert metode med hovedvekt på lyd-metoden

4 Lydmetoden Bokstaver og bokstavlyder til ord
Ord leses og automatiseres som ordbilder Setninger leses/automatiseres som helheter

5 Hva handler boka om? Mor, far, Lise, Ole og Oda Mange dyr blir omtalt
Familien reiser mye, går på skole, leker sammen og gjør ellers hverdagslige ting

6 Miljøet i boka Familien er fra landsbygda, bor på gård og er mye ute i naturen. Realistisk/idyllisk Handlingen utspeiler seg over flere årstider

7 Temaet i boka Ikke ei sammenhengende handling
Bildene sier mer enn teksten Teksten er usammenhengende og delvis uten mening Temaet er kanskje ”Vår hverdag”?

8 Sjanger Hovedsakelig sakprega tekst Noen skjønnlitterære tekster
informativ tekst (beskriver bildet) Noen skjønnlitterære tekster dikt, rim, regler og sanger Forfattere: Odd Haugstad A.Prøysen, I.Hagerup

9 Vurdering Ingen stor litterær kvalitet på de sakprega tekstene
Tekstene er styrt av lesemetodiske hensyn Eks: se sel Ole les Ole les sel Ole se sel Ole se sel

10 Bildestoff Illustratør Ingrid Haugstad Pedagogiske bilder
Enkle/konkrete, klare farger og med situasjoner hvor elevene skal kjenne seg igjen og bli stimulert til samtale Oppdragelse i lesing av bilder

11 Ikke flerkulturelt innhold i leseboken
Prøver å ”likestille” kjønnsrollemønsteret Legger mye vekt på kjærligheten til naturen, hjemmet og fedrelandet

12 Arbeidsbøker / Oppgaveheftet
1. boka er rettet mot bokstavlyd og bokstavforståelse Eks: bokstaven O, og bilde av en ost.

13 2. og 3. boka, gradvis progresjon

14 Eksempler på oppgaver

15 Arbeid med oppgaveheftet synliggjør skriften i stor grad
Oppgavene gir bare ett løsningsalternativ Oppgavene stimulerer til videre arbeid En del samarbeidsoppgaver, lite konkurranseoppgaver ABC-en opererer med gode oppgaver

16 Vanskelighetsgraden Er variert Proksimale utv.sone vil utfordres
Eks: Læring av nye bokstaver. Først sporing – deretter uten hjelpelinje I 1. og 2. klasse – stort sprang på elevenes ferdighetsnivå

17 Læring ved hjelp av læreverket
Elever som ikke kan lese og skrive vil kunne opparbeide seg disse ferdighetene ved hjelp av blant annet dette læreverket. Verket bør brukes som en idèbank og et fint hjelpemiddel til elevens læringsprosess.

18 ABC-en og L97 Verket som helhet oppfyller en del av målene i L97
Generelt : Å styrke morsmålet og å gjøre elevene til bevisste deltakere i sin egen læringsprosess og språkutvikling Småskoletrinnet : Å lese og møte andre gjennom tekst og bilde Lære å skrive, erfare at skrivekunsten er viktig Samtale om ulike typer tekster

19 Spesifikt for andre klassetrinn :
Bruke bokstavene og gradvis erobre skrivekunsten. Ta i bruk sammenhengende skrift (...) Møte barnelitteratur med roller barn kan identifisere seg med Granske bilder i bøker Arbeide med bokstavene, bli kjent med at bokstavene har navn og representerer språklyder

20 ABC-ens lærerveiledning
Lærerveiledninger er ofte oppskrifter for læreren Dette er teorilæring for klasselederen Praktisk-teoretisk veiledning Læring om prosesser ligger til grunn for en vellykket leseopplevelse Metodikk for læring

21 Miljøet rundt elevene En viktig rammefaktor
Materiell lett tilgjengelig Kategoriseringer etter farger eller tegn Klasserommet bør ha medier som tv, radio, kassett/cd-spiller og flere pc’er Klassebibliotek

22 En høyre hånd For de nyutdannede En nødvendighet
Ressursbok kontra oppskrift/bruksanvisning Nye impulser for de som har jobbet lenge


Laste ned ppt "Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google