Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederlegitimitet Vårkonferansen - NHH Tirsdag 23. mai 2006 Kristijane Cook Bulukin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederlegitimitet Vårkonferansen - NHH Tirsdag 23. mai 2006 Kristijane Cook Bulukin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederlegitimitet Vårkonferansen - NHH Tirsdag 23. mai 2006 Kristijane Cook Bulukin

2 Tema - mer spesifikt Lederlegitimitet – hvorfor i fokus? Lederlegitimitet – hva er det? Lederlegitimitet – kan det brukes til noe? Fokus på ledelse som funksjon - Viktige komponenter ved lederlegitimitet Kilder til lederlegitimitet Kristijane Cook Bulukin

3 Lederlegitimitet Hvorfor fokusere på lederlegitimitet? Posisjonsmakt i endring Kompetansemakt i endring Kompetansemakt fordelt Intellekt som produksjonsmiddel Kompetanse et mulig konkurransefortrinn Maktfordeling Vil lederrollen endre seg? God ledelse er et historisk fenomen preget av tiden det oppstår og utvikler seg i Kristijane Cook Bulukin

4 Makt versus legitim makt Makt å få noen til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort en nødvendig betingelse for å lede men ikke en tilstrekkelig betingelse Legitim makt Makt brukes på en rettmessig og anerkjennende måte Når en person kan beslutte for en annen uten at det stilles spørsmål ved den førstes rett til å gjøre det Kristijane Cook Bulukin

5 Lederlegitimitet Hva er lederlegitimitet? Lederlegitimitet er anerkjennelse andre tilfører lederen i lys av måten lederen leder på Det er en aksept eller godkjennelse av lederens evne til å anvende sin makt Og – medarbeidere og omgivelsenes reaksjoner på lederens måte å lede på har betydning for organisasjonens evne til å nå mål og resultater Lederlegitimitet – en forutsetning for at ledelse skal ha effekt Kristijane Cook Bulukin

6 Kan lederlegitimitet brukes til noe? Dyktige ledere er ledere som skaper resultater; både økonomiske resultater og andre former for resultater Men resultatene skaper de ikke alene; ledelse handler om å skape resultater ved hjelp av andre, gjennom andre og i relasjon med andre Kan vi så si noe om lederlegitimitet kan brukes til noe? Kristijane Cook Bulukin

7 Konseptuel modell Medarbeideres reaksjoner LEDERLEGITIMITET Opplevelse av lederens måte å lede på Opplevelse av eget bidrag

8 Ledelsesutfordringer i flere retninger – samtidig Leder- medarbeider Organisasjonens mål Omgivelsene Kristijane Cook Bulukin

9 Kryssklassifisering Medarbeiderreaksjoner DedikertOpponerende UfokusertOppgitt Positiv Negativ Positiv Negativ Medarbeideres opplevelse av lederens måte å lede på Medarbeideres opplevelse av eget bidrag Kristijane Cook Bulukin

10 Kilder til lederlegitimitet Posisjon Kompetanse Personlige egenskaper Karisma Evne til å kommunisere Retorikk Regler – og prosedyrerettferdighet Kristijane Cook Bulukin

11 Ledelse som fenomen.......har både makt og tillit i seg, og ledelse befinner seg dermed i et balansepunkt mellom makt og forførelse (Sørhaug, 1996:52-56)


Laste ned ppt "Lederlegitimitet Vårkonferansen - NHH Tirsdag 23. mai 2006 Kristijane Cook Bulukin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google