Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE

2 Spørsmål om ledelse? Hvorfor er det nødvendig med ledelse?
Er alle ledere ledere? Kan vi lære ledelse? Er du en leder?

3 DEFINISJON AV LEDELSE Mellompersonlig påvirkning Utøvet i en situasjon
Gjennom kommunikasjonsprosessen Rettet mot måloppnåelse

4 OPPGAVE Gruppa drøfter om og i hvilken grad dere observerte ledelse i praksisperiodene på sin skole. Vær konkret og lag nøkkelord for de områdene dere mener dere observerte ledelse på.

5 Definisjon av leder! Ansvar Myndighet

6 Hva bestemmer hvordan vi framstår som ledere?
1. Lederegenskaper 2. Lederstiler. 3. Omgivelsenes betydning – et sosiokulturelt perspektiv 4. Situasjonsbetinget ledelse

7 1. LEDEREGENSKAPER? Machiavelli: (1469 – 1527): lederegenskaper!
To typer ledere: Medfødt – den naturlige lederen Den som må lære. Når man lærer og mislykkes er det fordi man ikke er født leder!

8 OPPGAVE! Har Machiavelli rett? Er ledelse medfødt?

9 Trekk ved suksessledere!
Viktige egenskaper? Sosialt interessert? Utviklende Lærevillig? Informativ? Trekk ved suksessledere!

10 Viktige lederegenskaper!
Vurdér deg selv. Hvor er du på skalaen? Sosialt interessert Sjelden Ofte Utviklende Lærevillig Informativ

11 2. LEDERSTILER Måten å framstå på!

12 Systematisering Lederstiler med en dimensjon
Lederstiler med to dimensjoner Lederstiler med tre dimensjoner

13 A) En dimensjon Autoritær Demokratisk La-det-skure Eller
Opptatt av spesielle sider ved lederoppgaven: mennesker eller oppgaver!

14 Utvidet stilgalleri med én dimensjon:
selgere velmenende diplomat konsulterende deltakende

15 B) TO DIMENSJONER FOR EKSEMPEL:
Oppgaveorientering og menneskeorientering.

16 1.9-ledelse. Omtanke og oppmerksomhet for medarbeidernes ønske om trivelige forhold fører til et vennlig klima og behagelig arbeidstempo 9.9-ledelse. Innsatsen skyldes at medarbeiderne er fullt engasjert. Gjensidig avhengighet som bygger på ”felles sak” fører til forhold preget av tillit og respekt. 9 8 7 5.5-ledelse. Tilfredsstillende ytelse kan oppnås ved at man avveier kravet om effektivitet mot behovet for et rimelig trivelighetsnivå 6 5 Menneskeorientering 4 9.1-ledelse. Effektiv arbeidsinnsats skyldes at opplegget er slik at menneskelige reaksjoner får minimal mulighet for å forstyrre 3 1.1- ledelse. Det er nok med et minimum av tiltak for å få arbeidet gjort og allikevel beholde medlemsskapet i organisasjonen 2 1 8 9 1 2 3 4 5 6 7 Oppgaveorientering

17 OPPGAVE Undersøkelse blant 5000 norske ledere

18 3. Ledelse og sosiokulturell sammenheng.
Forskjellige epoker utløser forskjellige lederstiler/lederatferd. 1900 – 1930: fornuft – økonomi Mennesket handler i egeninteresse McGregor: X- og Y- syn. : sosiale forestillinger Mennesket i arbeidssituasjonen er også et sosialt vesen Viktig å bli godtatt av arbeidskamerater. 1950 – 1980: selvrealisering Indre motivering

19 Lederstiler og sosiokulturell sammenheng
1900 – 1930: Autoritær: Lønn og kontroll 1930 – 1950: Mer medarbeiderorientert ledelse. Vekt på behov og følelser. 1950 – 1980: Medarbeiderorientert og delegerende. Jobbutforming Delta i utforming.

20 C) TRE DIMENSJONER Menneskelige relasjoner Oppgaveløsning Situasjonen

21 4. Situasjonsbetinget ledelse
Variabler Diagnose Handling Resultat Lederen Egenskaper Kunnskaper Motivasjon 2.Medarbei-dernes modenhet 3. Selve situasjonen eller oppgaven Lederens diagnose av situasjonen Målopp-nåelse Leder-atferd

22 NÅ OG VIDERE FRAMOVER? Ledere må håndtere at medarbeidere vil være mer kompetente enn dem selv på enkeltområder Medarbeidere vil stille store krav til autonomi Problemløsning i grupper Forstå ledelse av gruppeprosesser og gruppedynamikk Autoritet forankres mer i kompetanse og personlighet enn tittel.

23 NÅ OG VIDERE FRAMOVER? Lederen må rettferdiggjøre sin posisjon ved å skape resultater. Ledelse vil skje mer gjennom inspirasjon, resultatforventninger, veiledning og oppfølging enn gjennom instruksjon og inspeksjon. Verdier blir et viktig ledelsesinstrument

24 OPPGAVE (forts.) Arbeid videre med undersøkelsen i gruppe
Diskuter dere fram til en felles løsning.

25 Oppgave Belbin (hvis tid).


Laste ned ppt "LEDELSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google