Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møteplass: Ledelse Tema: Ledelse i endringstider

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møteplass: Ledelse Tema: Ledelse i endringstider"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møteplass: Ledelse Tema: Ledelse i endringstider
Hvordan lede en kunnskapsorganisasjon, eller, hvordan lede de som er flinkere enn meg selv? Arve Sigmundstad, adm. leder, NETF

2 Møteplass: Ledelse Ledelse. Kunnskapsorganisasjon

3 Møteplass: Ledelse Kunnskapsorganisasjonen.
Hovedkjennetegnet ved en kunnskapsorganisasjon er at det er en organisasjon der kunnskap og arbeidskraft er den kritiske suksessfaktor, og der leveransene skjer gjennom komplekse, gjerne unike tjenester og produkter. «Ressursene forsvinner ut av døren hver dag når medarbeiderne går hjem. Min viktigste oppgave som leder blir å sørge for at de har lyst til å komme tilbake igjen i morgen?»

4 Møteplass: Ledelse Ledelse.
Det finnes få (om noen?) vitenskaplige kriterier for å skille mellom vellykket og mislykket ledelse. Leadership has been the subject of an extraordinary amount of dogmatically stated nonsense. Chester Barnard

5 Møteplass: Ledelse Hva er ledelse? Gå foran? Løpe etter?
Legge til rette for at andre kan løpe? Vise andre hvordan de skal løpe? Motivere andre til å løpe? Ta tiden? Utforme løypa? Være dommer?

6 Møteplass: Ledelse Å være leder. Utøve ledelse. Utvise lederskap.
Hvem er det som blir ledere, og hvorfor blir vi det?

7 Møteplass: Ledelse Kunnskapsorganisasjoner og ledelse? Kompleksitet.
Kompetanse. Kan det overhode ledes? Skal det bare dyrkes, pleies og tilrettelegges?

8 Møteplass: Ledelse Kan vi da si at ledelse handler om å skape resultater, gjennom andre? Å være leder og bidragsyter gjennom andre. Å være en fagperson og en individuell bidragsyter. Veien mot å bli leder…

9 Møteplass: Ledelse Enhetlig ledelse? Å skape resultater gjennom andre.
Å skape resultater gjennom kompetente kunnskapsmedarbeidere. Enhetlig ledelse?

10 Møteplass: Ledelse Hva er så dette lederskapet? Administrasjon Kultur
Relasjoner Og, selvsagt også fag.

11 Møteplass: Ledelse Første bud: Løsrive seg fra fagrollen.
Jeg tror at for å kunne gripe lederrollen, og for å utvikle en lederidentitet, så man gi slipp på sin tidligere identitet som fagperson og individuell bidragsyter. Identitetsskifte. ”Supersaksbehandleren”.

12 Møteplass: Ledelse Hva er jeg flink til?
Alle her på huset, er flinkere enn meg. Alle her på huset, er mer kompetente enn meg. Mitt fravær, er det som merkes minst.

13 Møteplass: Ledelse Hva mer prøver jeg på?
Empowerment (ansvarliggjøring, myndiggjøring). Tillit. Respekt. Rolleavklaring. La være å blande seg, ha is i magen. Handlingsrom. Men, hvem definerer handlingsrommet? Men, er dette ledelse?

14 Møteplass: Ledelse Men, er dette ledelse?
Ja, i hvert fall om vi definerer ledelse som å skape resultater, gjennom andre. Free your mind. Gi slipp. Beredskapskompetanse. Kommoden til Sissel Gran. Hva så med styring?

15 Møteplass: Ledelse Hvordan styre? I felleskap finne retningen.
Lytte, men også skjære gjennom. Hvordan kan jeg forvente å bli lyttet til, om ikke jeg lytter? Hvordan kan jeg forvente å bli respektert, om jeg ikke utviser respekt? Et sted må avklaringene tas, et sted må beslutningene tas.

16 Møteplass: Ledelse Ledelse og makt
Ledelse er uløselig forankret i utfoldelse og forvaltning av makt og autoritet, som formidles gjennom både språk og symboler. Tian Sørhaug 2004

17 Møteplass: Ledelse Da står vi igjen med spørsmålene:
Hvem vil jeg være som menneske. Hvem vil jeg være som leder. Og, til slutt. Evner jeg å rydde kommoden min, og sove om natta?

18 Møteplass: Ledelse En siste anbefaling: På randen av ledelse.
Frode Haaland, Frode Dale.

19 Organisasjonskultur Organisasjonens kultur Samspill mellom mennesker
er med på å forme Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

20 Microsoft Corporation, 1978


Laste ned ppt "Møteplass: Ledelse Tema: Ledelse i endringstider"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google