Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solidaritet i praksis for Zimbabwe. ”Vi oppfordrer alle organisasjonsledd i NTL til å støtte Norsk Folkehjelps prosjekter i Zimbabwe. Dere kan bidra til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solidaritet i praksis for Zimbabwe. ”Vi oppfordrer alle organisasjonsledd i NTL til å støtte Norsk Folkehjelps prosjekter i Zimbabwe. Dere kan bidra til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solidaritet i praksis for Zimbabwe

2 ”Vi oppfordrer alle organisasjonsledd i NTL til å støtte Norsk Folkehjelps prosjekter i Zimbabwe. Dere kan bidra til den viktige jobben i å bygge samfunnet i Zimbabwe”

3 Gjennom de siste åtte årene har Zimbabwe opplevd forfall på mange fronter: Økonomisk Politisk Sosialt Humanitært

4 •Økende fattigdom •65 % mer i byene •45 % mer på landsbygda •Nedgang i adgang til helsetjenester •Forventet levealder redusert til 37 år Zimbabwe - et land i sammenbrudd

5 •Større ulikhet •Myndighetene hjelper de med innflytelse •Folk trenger medbestemmelse i samfunnet og over egne liv •Mindre frihet •Fire uavhengige aviser stengt •Forbud mot offentlige møter og folkesamlinger •Stadige forsøk på å svekke og kneble det sivile samfunn Zimbabwe - et land i sammenbrudd

6 Norsk Folkehjelp i Zimbabwe: Kampen for demokratiet •Det sivile samfunn er en viktig faktor i et demokrati. •Det sivile samfunn er frivillige organisasjoner, kvinneorganisasjoner, fagforbund osv… •Som en reaksjon på at myndighetene ikke klarte å løse krisen i 1998 begynte mange organisasjoner i Zimbabwe i større grad å fokusere på politiske og andre rettigheter. •Organisasjonene befinner seg i frontlinjen i kampen for demokrati og et mer rettferdig samfunn og blir myndighetenes og elitens skyteskiver.

7 •Det sivile samfunnet blir stadig svakere •Undertrykkende lovverk for å kneble kritiske røster •Ekstremt fiendtlige økonomiske og politiske omgivelser •Vanskelig å få donorer Norsk Folkehjelp i Zimbabwe: Kampen for demokratiet

8 •Norsk Folkehjelp skal bidra til at organisasjoner i Zimbabwe blir pådrivere for at staten skal kunne løse sine oppgaver. •Organisasjonene skal arbeide for at folket blir inkludert i planer, gjennomføring og overvåking av utviklingsprosjekter. •Styrking av kvinners stilling er avgjørende for Zimbabwes utvikling, kvinner blir hardere rammet av forholdene enn menn. •En stor del av Zimbabwes befolkning består av ungdommer, de er nøkkelen til den politiske kampen i landet og må sikres en stemme. •Sikre gjennomsiktighet og rettferdig fordeling av land og naturressurser. Norsk Folkehjelp i Zimbabwe: Styrke sivilsamfunnet i et land i oppløsning

9 Woman’s Trust •Målgruppe: Organisasjoner, særlig kvinner og kvinnelige ledere. •Formål: Bedre kvinners forutsetninger for å fremme kvinners rettigheter i statlige institusjoner og på landsbygda. •Hvordan: Women’s Trust samarbeider med lokale ledere og organisasjoner om likestillingsspørsmål og målet er lokale endringer.

10 Woman’s Trust •Andre viktige tema som Women’s Trust er engasjert i er: •Konfliktløsning •Seksualitet og seksuell helse •Skolegang •Framtidsmuligheter. •Et eget program rettet mot universiteter og læresteder tar sikte på å nå unge kvinnelige studenter med kunnskap og holdninger før de rekrutteres inn i arbeidslivet - i offentlig eller privat virksomhet.

11 YIDEZ -Youth Initiative for Demcracy in Zimbabwe •Målgruppe: Ungdom •Formål: Etablere en bærekraftig demokratisk kultur i Zimbabwe basert på et godt styresett, der varierte synspunkter og interesser kan eksistere og samhandle, der ungdom kan delta i et samfunn preget av likhet, frihet og fred.

12 YIDEZ - Youth Initiative for Demcracy in Zimbabwe •Hvorfor: Ungdom er demokratiets voktere, derfor må man styrke ungdommers muligheter til å delta i den politiske og økonomiske utviklingen av et demokratisk Zimbabwe. • Hvordan: Gjennom aktiviteter, mobilisering, ikke-voldelige aksjoner i nærmiljøene, forskning og bevisstgjøring bidrar YIDEZ til å involvere ungdommene i samfunnsutviklingen, slik at de kan være med å påvirke.

13 Hva kan dere som NTL- ere gjøre? •Norsk Folkehjelp og Norsk Tjenestemannslag anbefaler at dere støtter helheten i programmet i Zimbabwe. Alle partnere er viktige ledd i utviklingen. •Dere kan også støtte enkeltprosjekter dersom dere ønsker det. •Husk at alle bidrag er viktig, selv små beløp! •Dersom dere ønsker å bidra: Kontakt Christina Johnsen på telefon 91 72 02 30 eller e-post: christina.johnsen@npaid.org

14 ”Jeg ønsker dere lykke til i Zimbabwe-samarbeidet med Norsk Folkehjelp. Husk at du også kan bli personlig folkehjelper ved å gå inn på www.folkehjelper.no.” Vennlig hilsen Turid Lilleheie


Laste ned ppt "Solidaritet i praksis for Zimbabwe. ”Vi oppfordrer alle organisasjonsledd i NTL til å støtte Norsk Folkehjelps prosjekter i Zimbabwe. Dere kan bidra til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google